Onder invloed (weg) in Leeuwarden

Geregistreerde misdrijven in Leeuwarden in de categorie 'Onder invloed (weg)' op basis van criminaliteitsinfo van de politie.

informatie alleen over leeuwarden
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naar112 gemeente Leeuwarden112 regio Leeuwarden112 provincie Friesland112 Nederland

Onder invloed (weg) geregistreerd in december 2021 in Leeuwarden

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Leeuwarden. 'Onder invloed (weg)' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Leeuwarden en ►112-nieuws in Leeuwarden.

Onder invloed (weg) in Leeuwarden sinds januari 2012

Onder invloed (weg) in december 2021

Leeuwarden
26
Gemeente Leeuwarden
27
Regio Leeuwarden
27
Provincie Friesland
112
Nederland
2.910

Onder invloed (weg) in Leeuwarden in de afgelopen maanden

december 2021
26
november 2021
27
oktober 2021
27
september 2021
27
augustus 2021
34
juli 2021
26

Tot en met december in andere jaren

tot dec 2021
219
tot dec 2021
247
tot dec 2021
260
tot dec 2021
247
tot dec 2021
222
tot dec 2021
212

Onder invloed (weg) per buurt in de wijk

Misdrijf per categorie in Leeuwarden in december 2021

Alle misdrijven
454
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
71
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
46
Horizontale fraude
44
Overige vermogensdelicten
42
Winkeldiefstal
35
Ongevallen (weg)
27
Onder invloed (weg)
26
Diefstal/inbraak woning
24
Mishandeling
21
Aantasting openbare orde
20
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
17
Bedreiging
13
Drugshandel
9
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
8
Wegen (overig)
6
Wapenhandel
5
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
5
Moord, doodslag
4
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
4
Openlijk geweld
3
Huisvredebreuk
3
Bijzondere wetten
2
Brand/ontploffingen
2
Zakkenrollerij
1
Overige veiligheidsmisdrijven
1
Leefbaarheid (overig)
1
Diefstallen (water)
1
Zedenmisdrijven Vreemdelingenzorg Verticale fraude Transport gevaarlijke stoffen Straatroof Overvallen Onder invloed (water) Onder invloed (lucht) Water Vuurwerk Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Dieren Bouwstoffen Bodem Bestrijdingsmiddelen Afval Mestmisdrijven Mensensmokkel Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden Fraude (overig) Drugs/drankoverlast Discriminatie Diefstal van motorvoertuigen Burengerucht (relatieproblemen)

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarCrime gemeente LeeuwardenCrime regio LeeuwardenCrime provincie FrieslandCrime Nederland

Wat wordt verstaan onder 'Onder invloed (weg)'?

D20 RIJDEN ONDER INVLOED DRUGS/MEDICIJNEN

Het onder invloed van drugs en/of medicijnen besturen of doen besturen van een voertuig.

D21 RIJDEN ONDER INVLOED ALCOHOL

Het onder invloed van alcoholhoudende drank vanaf de vervolgingsgrens 95/235 ug/l besturen of doen besturen van een voertuig.

D23 WEIGEREN ADEMANALYSE

Het weigeren van medewerking aan de ademanalyse door een bestuurder van een voertuig die wordt verdacht van rijden onder invloed van alcoholhoudende drank, drugs en/of medicijnen.

D24 WEIGEREN BLOEDPROEF

Het weigeren van het bevel medewerking te verlenen zich aan een bloedonderzoek te onderwerpen door een bestuurder die wordt verdacht van rijden onder invloed van alcoholhoudende drank, drugs en/of medicijnen.

D25 WEIGEREN VERVANGEND (URINE)ONDERZOEK

Het weigeren van het bevel medewerking te verlenen zich aan een urineonderzoek te onderwerpen door een bestuurder die wordt verdacht van rijden onder invloed van alcoholhoudende drank, drugs en/of medicijnen.

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: