Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.) in Leeuwarden

Geregistreerde misdrijven in Leeuwarden in de categorie 'Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)' op basis van criminaliteitsinfo van de politie.

informatie alleen over leeuwarden
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naar112 gemeente Leeuwarden112 regio Leeuwarden112 provincie Friesland112 Nederland

Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.) geregistreerd in december 2021 in Leeuwarden

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Leeuwarden. 'Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Leeuwarden en ►112-nieuws in Leeuwarden.

Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.) in Leeuwarden sinds januari 2012

Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.) in december 2021

Leeuwarden
8
Gemeente Leeuwarden
8
Regio Leeuwarden
8
Provincie Friesland
20
Nederland
961

Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.) in Leeuwarden in de afgelopen maanden

december 2021
8
november 2021
13
oktober 2021
11
september 2021
13
augustus 2021
12
juli 2021
6

Tot en met december in andere jaren

tot dec 2021
104
tot dec 2021
122
tot dec 2021
160
tot dec 2021
154
tot dec 2021
250
tot dec 2021
258

Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.) per buurt in de wijk

Misdrijf per categorie in Leeuwarden in december 2021

Alle misdrijven
454
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
71
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
46
Horizontale fraude
44
Overige vermogensdelicten
42
Winkeldiefstal
35
Ongevallen (weg)
27
Onder invloed (weg)
26
Diefstal/inbraak woning
24
Mishandeling
21
Aantasting openbare orde
20
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
17
Bedreiging
13
Drugshandel
9
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
8
Wegen (overig)
6
Wapenhandel
5
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
5
Moord, doodslag
4
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
4
Openlijk geweld
3
Huisvredebreuk
3
Bijzondere wetten
2
Brand/ontploffingen
2
Zakkenrollerij
1
Overige veiligheidsmisdrijven
1
Leefbaarheid (overig)
1
Diefstallen (water)
1
Zedenmisdrijven Vreemdelingenzorg Verticale fraude Transport gevaarlijke stoffen Straatroof Overvallen Onder invloed (water) Onder invloed (lucht) Water Vuurwerk Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Dieren Bouwstoffen Bodem Bestrijdingsmiddelen Afval Mestmisdrijven Mensensmokkel Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden Fraude (overig) Drugs/drankoverlast Discriminatie Diefstal van motorvoertuigen Burengerucht (relatieproblemen)

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarCrime gemeente LeeuwardenCrime regio LeeuwardenCrime provincie FrieslandCrime Nederland

Wat wordt verstaan onder 'Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)'?

A22 GEKWAL. DIEFSTAL IN/UIT WINKEL

Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum in/uit winkel die op dat moment niet voor publiek geopend was. Een winkel is een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin goederen aan consumenten plegen te worden verkocht. De wijze waarop (braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) is bepalend.

A23 GEKWAL. DIEFSTAL IN/UIT BEDRIJF/KANTOOR

Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum in/uit een bedrijf of kantoor. Of het bedrijfkantoor op dat moment geopend is, is niet relevant. De wijze waarop (braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) is bepalend.

A24 GEKWAL. DIEFSTALLENL IN/UIT SPORTCOMPLEX

Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum in/uit een sportcomplex (=geheel van terreinen, gebouwen en voorzieningen voor verschillende takken van sport). De diefstallen d.m.v. braak in/uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie. De openingstijden zijn niet bepalend. De wijze waarop (braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) is bepalend.

A25 GEKWAL. DIEFSTAL IN/UIT HOTEL/PENSION

Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum in/uit een hotel of pension. Onder hotel en pension worden mede begrepen alle locaties waar tegen betaling bedrijfsmatig onderdak en logies worden aangeboden.

A26 GEKWAL. DIEFSTAL IN/UIT SCHOOL

Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum in of uit een school. De diefstallen d.m.v. braak in/uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie. Een school is elke instelling/instituut o.i.d. waar een vorm van onderwijs gegeven wordt en waarbij het geheel gericht is op het geven van onderwijs. De politieacademie wordt gezien als school, de opleidings- of instructieruimte in bv het hoofdbureau van politie wordt niet als school gezien. Of de school op dat moment geopend was, is niet relevant. De wijze waarop (braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) is bepalend.

A31 DIEFSTAL IN/UIT SCHOOL (NIET GEKWAL.)

Diefstal zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum in of uit een school. De diefstallen in/uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie. School: elke instelling/instituut o.i.d. waar een vorm van onderwijs gegeven wordt en waarbij het geheel gericht is op het geven van onderwijs. De politieacademie wordt gezien als school, de opleidingsruimte in het hoofdbureau wordtniet als een school gezien. Of de school op dat moment geopend was is niet relevant.

A32 DIEFSTAL IN/UIT BEDRIJF/KANTOOR (NIET GEKWAL.)

Diefstal zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum in/uit een bedrijf of kantoor. Een (omheind) bouwterrein is ook een bedrijventerrein en valt dus onder deze maatschappelijke klasse. Ook goederen ontvreemd uit een openstaande bouwkeet op een bouwterrein vallen hieronder.

A33 DIEFSTAL IN/UIT HOTEL/PENSION (NIET GEKWAL.)

Diefstal zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum uit een hotel of pension. Onder hotel en pension worden mede begrepen alle locaties waar tegen betaling bedrijfsmatig onderdak en logies worden aangeboden.

A35 DIEFSTAL IN/UIT SPORTCOMPLEX (NIET GEKWAL.)

Diefstal zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum uit een sportcomplex (=geheel van terreinen, gebouwen en voorzieningen voor verschillende takken van sport). De diefstallen in/uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie.

B22 GEKWAL. DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT WINKEL

Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen in/uit winkel. Een winkel is een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin goederen aan consumenten plegen te worden verkocht. Of de winkel op dat moment voor het publiek geopend is is niet relevant. De wijze waarop (braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) is bepalend.

B23 GEKWAL. DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT BEDRIJF/KANTOOR

Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen in/uit een bedrijf of kantoor. Of het bedrijfkantoor op dat moment geopend is is niet relevant. De wijze waarop (braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) is bepalend.

B24 GEKWAL. DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT SPORTCOMPLEX

Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen in/uit een sportcomplex (=geheel van terreinen, gebouwen en voorzieningen voor verschillende takken van sport). De diefstallen d.m.v. braak in/uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie. De openingstijden zijn niet bepalend. De wijze waarop (braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) is bepalend.

B25 GEKWAL. DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT HOTEL/PENSION

Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen in/uit een hotel of pension. Onder hotel en pension worden mede begrepen alle locaties waar tegen betaling bedrijfsmatig onderdak en logies worden aangeboden.

B26 GEKWAL. DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT SCHOOL

Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen in of uit een school. De diefstallen d.m.v. braak in/uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie. School: elke instelling/instituut o.i.d. waar een vorm van onderwijs gegeven wordt en waarbij het geheel gericht is op het geven van onderwijs. De politieacademie wordt gezien als school, de opleidingsruimte in het hoofdbureau wordt niet als een school gezien. Of de school op dat moment geopend was is niet relevant. De wijze waarop (braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) is bepalend.

B31 DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT SCHOOL (NIET GEKWAL.)

Diefstal zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen in of uit een school. De diefstallen in/uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie. School: elke instelling/instituut o.i.d. waar een vorm van onderwijs gegeven wordt en waarbij het geheel gericht is op het geven van onderwijs. De politieacademie wordt gezien als school, de opleidingsruimte in het hoofdbureau wordt niet als een school gezien. Of de school op dat moment geopend was is niet relevant.

B32 DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT BEDRIJF/KANTOOR (NIET GEKWAL.)

Diefstallen in/uit een bedrijf of kantoor voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen. De toegang is verkregen zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum. Een (omheind) bouwterrein is ook een bedrijventerrein en valt dus onder deze maatschappelijke klasse. Ook goederen ontvreemd uit een openstaande bouwkeet op een bouwterrein vallen hieronder.

B33 DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT HOTEL/PENSION (NIET GEKWAL.)

Diefstal uit een hotel of pension voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen. De toegang tot het hotel of pension etc. is verkregen zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum. Onder hotel en pension worden mede begrepen alle locaties waar tegen betaling bedrijfsmatig onderdak en logies worden aangeboden.

B35 DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT SPORTCOMPLEX (NIET GEKWAL.)

Diefstal uit een sportcomplex (=geheel van terreinen, gebouwen en voorzieningen voor verschillende takken van sport) voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen. De diefstallen in/uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie. De toegang tot het sportcomplex etc. is verkregen zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum.

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: