Vernieling cq. zaakbeschadigingen in Leeuwarden

Geregistreerde misdrijven in Leeuwarden in de categorie 'Vernieling cq. zaakbeschadigingen' op basis van criminaliteitsinfo van de politie.

informatie alleen over leeuwarden
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naar112 gemeente Leeuwarden112 regio Leeuwarden112 provincie Friesland112 Nederland

Vernieling cq. zaakbeschadigingen geregistreerd in december 2021 in Leeuwarden

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Leeuwarden. 'Vernieling cq. zaakbeschadigingen' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Leeuwarden en ►112-nieuws in Leeuwarden.

Vernieling cq. zaakbeschadigingen in Leeuwarden sinds januari 2012

Vernieling cq. zaakbeschadigingen in december 2021

Leeuwarden
71
Gemeente Leeuwarden
82
Regio Leeuwarden
82
Provincie Friesland
246
Nederland
6.083

Vernieling cq. zaakbeschadigingen in Leeuwarden in de afgelopen maanden

december 2021
71
november 2021
63
oktober 2021
47
september 2021
54
augustus 2021
36
juli 2021
40

Tot en met december in andere jaren

tot dec 2021
702
tot dec 2021
534
tot dec 2021
587
tot dec 2021
592
tot dec 2021
653
tot dec 2021
787

Vernieling cq. zaakbeschadigingen per buurt in de wijk

Misdrijf per categorie in Leeuwarden in december 2021

Alle misdrijven
454
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
71
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
46
Horizontale fraude
44
Overige vermogensdelicten
42
Winkeldiefstal
35
Ongevallen (weg)
27
Onder invloed (weg)
26
Diefstal/inbraak woning
24
Mishandeling
21
Aantasting openbare orde
20
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
17
Bedreiging
13
Drugshandel
9
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
8
Wegen (overig)
6
Wapenhandel
5
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
5
Moord, doodslag
4
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
4
Openlijk geweld
3
Huisvredebreuk
3
Bijzondere wetten
2
Brand/ontploffingen
2
Zakkenrollerij
1
Overige veiligheidsmisdrijven
1
Leefbaarheid (overig)
1
Diefstallen (water)
1
Zedenmisdrijven Vreemdelingenzorg Verticale fraude Transport gevaarlijke stoffen Straatroof Overvallen Onder invloed (water) Onder invloed (lucht) Water Vuurwerk Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Dieren Bouwstoffen Bodem Bestrijdingsmiddelen Afval Mestmisdrijven Mensensmokkel Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden Fraude (overig) Drugs/drankoverlast Discriminatie Diefstal van motorvoertuigen Burengerucht (relatieproblemen)

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarCrime gemeente LeeuwardenCrime regio LeeuwardenCrime provincie FrieslandCrime Nederland

Wat wordt verstaan onder 'Vernieling cq. zaakbeschadigingen'?

C10 VERNIELING VAN/AAN AUTO

Het opzettelijk en wederrechtelijk een auto of delen daarvan die geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielen, beschadigen, onbruikbaar maken of wegmaken.

C20 VERNIELING VAN/AAN OPENBAAR VERVOER/ABRI

Het opzettelijk en wederrechtelijk een vervoermiddel voor openbaar vervoer of de tot het openbaar vervoer behorende middelen en/of onroerend goed welke geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielen, beschadigen, onbruikbaar maken of wegmaken.

C30 VERNIELING VAN/AAN OPENBAAR GEBOUW

Het opzettelijk en wederrechtelijk een openbaar gebouw vernielen, beschadigen, onbruikbaar maken of wegmaken.

C40 VERNIELING OVERIGE OBJECTEN

Het opzettelijk en wederrechtelijk een object vernielen, beschadigen, onbruikbaar maken of wegmaken, niet zijnde een auto, middel behorend tot het openbaar vervoer of een openbaar gebouw. Daarnaast het beschadigen, doden en wegmaken van dieren.

F11 OPENLIJKE GEWELDPLEGING TEGEN GOEDEREN

Het openlijk in vereniging plegen van geweld tegen goederen.

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: