Diefstal/inbraak box/garage/schuur in Leeuwarden

Geregistreerde misdrijven in Leeuwarden in de categorie 'Diefstal/inbraak box/garage/schuur' op basis van criminaliteitsinfo van de politie.

informatie alleen over leeuwarden
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naar112 gemeente Leeuwarden112 regio Leeuwarden112 provincie Friesland112 Nederland

Diefstal/inbraak box/garage/schuur geregistreerd in december 2021 in Leeuwarden

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Leeuwarden. 'Diefstal/inbraak box/garage/schuur' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Leeuwarden en ►112-nieuws in Leeuwarden.

Diefstal/inbraak box/garage/schuur in Leeuwarden sinds januari 2012

Diefstal/inbraak box/garage/schuur in december 2021

Leeuwarden
17
Gemeente Leeuwarden
17
Regio Leeuwarden
17
Provincie Friesland
23
Nederland
933

Diefstal/inbraak box/garage/schuur in Leeuwarden in de afgelopen maanden

december 2021
17
november 2021
4
oktober 2021
19
september 2021
10
augustus 2021
10
juli 2021
8

Tot en met december in andere jaren

tot dec 2021
101
tot dec 2021
76
tot dec 2021
111
tot dec 2021
107
tot dec 2021
133
tot dec 2021
129

Diefstal/inbraak box/garage/schuur per buurt in de wijk

Bilgaard
2
Blitsaerd
2
Achter de Hoven
1
Cambuur
1
Camminghaburen-Noord
1
Havankpark
1
Hollanderwijk
1
Nijlân
1
Rapenburg
1
Schieringen
1
Tulpenburg
1
Valeriuskwartier
1
Vogelwijk
1
Wielenpôlle
1
Zamenhofpark
1
Aldlân-OostAldlân-WestBloemenbuurtBlokhuispleinBonifatiusBuitengebied De ZwetteBuitengebied NoordwestBuitengebied WestCambuursterpadCamminghaburen-MiddenCamminghaburen-ZuidDe CentraleDe Groene SterDe WaagDe WerpDe ZuidlandenDe Zwette I HarlingervaartDe Zwette II ZwettehavenDe Zwette III SchenkenschansDe Zwette IV BusinessparkDe Zwette V NewtonDe Zwette VI DeinumerpolderEnergieCampus SylsterrakGerard DouGrote KerkbuurtGrote WielenHarlingervaart NoordHeechterpHeliconHemrikHoekHuizum-BadwegHuizum-BorniaHuizum-DorpHuizum-SixmaIndische buurtJan van ScorelbuurtJulianaparkMagere WeideMiddelseeMolenpadNieuwestadOldegalieënOldehoveOranjewijkRengersparkSchepenbuurtSonnenborghStationskwartierTechumTransvaalwijkVierhuisterweg e.o.VosseparkVrijheidswijk-OostVrijheidswijk-WestWelgelegenWesteindeWiardaZaailandZeeheldenbuurtZuiderburen

Misdrijf per categorie in Leeuwarden in december 2021

Alle misdrijven
454
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
71
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
46
Horizontale fraude
44
Overige vermogensdelicten
42
Winkeldiefstal
35
Ongevallen (weg)
27
Onder invloed (weg)
26
Diefstal/inbraak woning
24
Mishandeling
21
Aantasting openbare orde
20
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
17
Bedreiging
13
Drugshandel
9
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
8
Wegen (overig)
6
Wapenhandel
5
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
5
Moord, doodslag
4
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
4
Openlijk geweld
3
Huisvredebreuk
3
Bijzondere wetten
2
Brand/ontploffingen
2
Zakkenrollerij
1
Overige veiligheidsmisdrijven
1
Leefbaarheid (overig)
1
Diefstallen (water)
1
Zedenmisdrijven Vreemdelingenzorg Verticale fraude Transport gevaarlijke stoffen Straatroof Overvallen Onder invloed (water) Onder invloed (lucht) Water Vuurwerk Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Dieren Bouwstoffen Bodem Bestrijdingsmiddelen Afval Mestmisdrijven Mensensmokkel Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden Fraude (overig) Drugs/drankoverlast Discriminatie Diefstal van motorvoertuigen Burengerucht (relatieproblemen)

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarCrime gemeente LeeuwardenCrime regio LeeuwardenCrime provincie FrieslandCrime Nederland

Wat wordt verstaan onder 'Diefstal/inbraak box/garage/schuur'?

A21 GEKWAL. DIEFSTAL IN/UIT BOX/GARAGE/SCHUUR

Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum uit particuliere schuren/boxen/garages/tuinhuisjes die niet rechtstreeks verbonden zijn met een woning.

A34 DIEFSTAL IN/UIT BOX/GARAGE/SCHUUR/ERF (NIET GEKWAL.)

Diefstal zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum vanaf of uit vrijstaande particuliere schuren/boxen/garages/tuinhuisjes/erf.

B21 GEKWAL. DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT BOX/GARAGE/SCHUUR

Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen uit particuliere schuren/boxen/garages/tuinhuisjes die niet rechtstreeks verbonden zijn met een woning.

B34 DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT BOX/GARAGE/SCHUUR (NIET GEKWAL.)

Diefstal vanaf of uit vrijstaande schuren/boxen/garages/tuinhuisjes/erf voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen. De toegang tot de schuren etc. is verkregen zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum.

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: