Mishandeling in Leeuwarden

Geregistreerde misdrijven in Leeuwarden in de categorie 'Mishandeling' op basis van criminaliteitsinfo van de politie.

informatie alleen over leeuwarden
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naar112 gemeente Leeuwarden112 regio Leeuwarden112 provincie Friesland112 Nederland

Mishandeling geregistreerd in december 2021 in Leeuwarden

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Leeuwarden. 'Mishandeling' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Leeuwarden en ►112-nieuws in Leeuwarden.

Mishandeling in Leeuwarden sinds januari 2012

Mishandeling in december 2021

Leeuwarden
21
Gemeente Leeuwarden
25
Regio Leeuwarden
25
Provincie Friesland
84
Nederland
2.768

Mishandeling in Leeuwarden in de afgelopen maanden

december 2021
21
november 2021
18
oktober 2021
29
september 2021
23
augustus 2021
20
juli 2021
24

Tot en met december in andere jaren

tot dec 2021
257
tot dec 2021
323
tot dec 2021
383
tot dec 2021
366
tot dec 2021
378
tot dec 2021
460

Mishandeling per buurt in de wijk

Bilgaard
3
Cambuur
2
Heechterp
2
Huizum-Badweg
2
Camminghaburen-Midden
1
De Waag
1
Hollanderwijk
1
Indische buurt
1
Oldehove
1
Rapenburg
1
Schepenbuurt
1
Schieringen
1
Sonnenborgh
1
Vrijheidswijk-Oost
1
Wielenpôlle
1
Zuiderburen
1
Achter de HovenAldlân-OostAldlân-WestBlitsaerdBloemenbuurtBlokhuispleinBonifatiusBuitengebied De ZwetteBuitengebied NoordwestBuitengebied WestCambuursterpadCamminghaburen-NoordCamminghaburen-ZuidDe CentraleDe Groene SterDe WerpDe ZuidlandenDe Zwette I HarlingervaartDe Zwette II ZwettehavenDe Zwette III SchenkenschansDe Zwette IV BusinessparkDe Zwette V NewtonDe Zwette VI DeinumerpolderEnergieCampus SylsterrakGerard DouGrote KerkbuurtGrote WielenHarlingervaart NoordHavankparkHeliconHemrikHoekHuizum-BorniaHuizum-DorpHuizum-SixmaJan van ScorelbuurtJulianaparkMagere WeideMiddelseeMolenpadNieuwestadNijlânOldegalieënOranjewijkRengersparkStationskwartierTechumTransvaalwijkTulpenburgValeriuskwartierVierhuisterweg e.o.VogelwijkVosseparkVrijheidswijk-WestWelgelegenWesteindeWiardaZaailandZamenhofparkZeeheldenbuurt

Misdrijf per categorie in Leeuwarden in december 2021

Alle misdrijven
454
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
71
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
46
Horizontale fraude
44
Overige vermogensdelicten
42
Winkeldiefstal
35
Ongevallen (weg)
27
Onder invloed (weg)
26
Diefstal/inbraak woning
24
Mishandeling
21
Aantasting openbare orde
20
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
17
Bedreiging
13
Drugshandel
9
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
8
Wegen (overig)
6
Wapenhandel
5
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
5
Moord, doodslag
4
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
4
Openlijk geweld
3
Huisvredebreuk
3
Bijzondere wetten
2
Brand/ontploffingen
2
Zakkenrollerij
1
Overige veiligheidsmisdrijven
1
Leefbaarheid (overig)
1
Diefstallen (water)
1
Zedenmisdrijven Vreemdelingenzorg Verticale fraude Transport gevaarlijke stoffen Straatroof Overvallen Onder invloed (water) Onder invloed (lucht) Water Vuurwerk Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Dieren Bouwstoffen Bodem Bestrijdingsmiddelen Afval Mestmisdrijven Mensensmokkel Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden Fraude (overig) Drugs/drankoverlast Discriminatie Diefstal van motorvoertuigen Burengerucht (relatieproblemen)

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarCrime gemeente LeeuwardenCrime regio LeeuwardenCrime provincie FrieslandCrime Nederland

Wat wordt verstaan onder 'Mishandeling'?

F550 EENVOUDIGE MISHANDELING

Iemand opzettelijk lichamelijk letsel toebrengen.

F551 ZWARE MISHANDELING

Iemand opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toebrengen.

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: