Bedreiging in Leeuwarden

Geregistreerde misdrijven in Leeuwarden in de categorie 'Bedreiging' op basis van criminaliteitsinfo van de politie.

informatie alleen over leeuwarden
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naar112 gemeente Leeuwarden112 regio Leeuwarden112 provincie Friesland112 Nederland

Bedreiging geregistreerd in december 2021 in Leeuwarden

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Leeuwarden. 'Bedreiging' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Leeuwarden en ►112-nieuws in Leeuwarden.

Bedreiging in Leeuwarden sinds januari 2012

Bedreiging in december 2021

Leeuwarden
13
Gemeente Leeuwarden
13
Regio Leeuwarden
13
Provincie Friesland
53
Nederland
2.081

Bedreiging in Leeuwarden in de afgelopen maanden

december 2021
13
november 2021
21
oktober 2021
14
september 2021
17
augustus 2021
24
juli 2021
14

Tot en met december in andere jaren

tot dec 2021
220
tot dec 2021
234
tot dec 2021
218
tot dec 2021
197
tot dec 2021
245
tot dec 2021
287

Bedreiging per buurt in de wijk

Camminghaburen-Noord
2
Aldlân-Oost
1
De Zwette IV Businesspark
1
Hoek
1
Huizum-Bornia
1
Oldehove
1
Rengerspark
1
Stationskwartier
1
Vossepark
1
Vrijheidswijk-Oost
1
Wielenpôlle
1
Zaailand
1
Achter de HovenAldlân-WestBilgaardBlitsaerdBloemenbuurtBlokhuispleinBonifatiusBuitengebied De ZwetteBuitengebied NoordwestBuitengebied WestCambuurCambuursterpadCamminghaburen-MiddenCamminghaburen-ZuidDe CentraleDe Groene SterDe WaagDe WerpDe ZuidlandenDe Zwette I HarlingervaartDe Zwette II ZwettehavenDe Zwette III SchenkenschansDe Zwette V NewtonDe Zwette VI DeinumerpolderEnergieCampus SylsterrakGerard DouGrote KerkbuurtGrote WielenHarlingervaart NoordHavankparkHeechterpHeliconHemrikHollanderwijkHuizum-BadwegHuizum-DorpHuizum-SixmaIndische buurtJan van ScorelbuurtJulianaparkMagere WeideMiddelseeMolenpadNieuwestadNijlânOldegalieënOranjewijkRapenburgSchepenbuurtSchieringenSonnenborghTechumTransvaalwijkTulpenburgValeriuskwartierVierhuisterweg e.o.VogelwijkVrijheidswijk-WestWelgelegenWesteindeWiardaZamenhofparkZeeheldenbuurtZuiderburen

Misdrijf per categorie in Leeuwarden in december 2021

Alle misdrijven
454
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
71
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
46
Horizontale fraude
44
Overige vermogensdelicten
42
Winkeldiefstal
35
Ongevallen (weg)
27
Onder invloed (weg)
26
Diefstal/inbraak woning
24
Mishandeling
21
Aantasting openbare orde
20
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
17
Bedreiging
13
Drugshandel
9
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
8
Wegen (overig)
6
Wapenhandel
5
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
5
Moord, doodslag
4
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
4
Openlijk geweld
3
Huisvredebreuk
3
Bijzondere wetten
2
Brand/ontploffingen
2
Zakkenrollerij
1
Overige veiligheidsmisdrijven
1
Leefbaarheid (overig)
1
Diefstallen (water)
1
Zedenmisdrijven Vreemdelingenzorg Verticale fraude Transport gevaarlijke stoffen Straatroof Overvallen Onder invloed (water) Onder invloed (lucht) Water Vuurwerk Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Dieren Bouwstoffen Bodem Bestrijdingsmiddelen Afval Mestmisdrijven Mensensmokkel Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden Fraude (overig) Drugs/drankoverlast Discriminatie Diefstal van motorvoertuigen Burengerucht (relatieproblemen)

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarCrime gemeente LeeuwardenCrime regio LeeuwardenCrime provincie FrieslandCrime Nederland

Wat wordt verstaan onder 'Bedreiging'?

F530 BEDREIGING

Bedreiging met openlijk geweld met verenigde krachten tegen personen of goederen, met geweld tegen een internationaal beschermd persoon of diens beschermde goederen, met enig misdrijf waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht, met verkrachting, met feitelijke aanranding van de eerbaarheid, met enig misdrijf tegen het leven gericht, met gijzeling, met zware mishandeling of met brandstichting.

F531 OVERIGE MISDRIJVEN TEGEN DE PERSOONLIJKE VRIJHEID

Alle andere misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid niet gespecificeerd onder bedreiging of gijzeling/ontvoering.

F532 GIJZELING/ONTVOERING

Iemand wederrechtelijk van de vrijheid beroven met de bedoeling deze persoon en/of een ander te dwingen iets te doen of te laten.

F533 STALKING

Het stelselmatig volgen of lastigvallen van een persoon.

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: