Criminaliteit in de buurt Havankpark (Leeuwarden)

Overzicht van misdrijven geregistreerd in de buurt Havankpark (Leeuwarden) op basis van informatie van de politie welke maandelijks wordt gepubliceerd. Er kan geselecteerd worden op type criminaliteit.

informatie alleen over buurt havankpark (leeuwarden)
HyperlokaalBuurt Havankpark (Leeuwarden)Wijk Bilgaard & Havankpark e.o.
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naar112 gemeente Leeuwarden112 regio Leeuwarden112 provincie Friesland112 Nederland

Alle misdrijven geregistreerd in december 2021 in de buurt Havankpark (Leeuwarden)

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in de buurt Havankpark (Leeuwarden). Hiernaast wordt criminaliteit per categorie ingedeeld zodat verder ingezoomd kan worden hoe vaak een bepaald misdrijf wordt gepleegd. De data is beschikbaar tot op buurtniveau en gaat terug tot 2012.

Alle misdrijven in de buurt Havankpark (Leeuwarden) sinds januari 2012

Alle misdrijven in december 2021

Buurt Havankpark (Leeuwarden)
1
Wijk Bilgaard & Havankpark e.o.
81
Plaats Leeuwarden
454
Gemeente Leeuwarden
494
Regio Leeuwarden
494
Provincie Friesland
1.561
Nederland
59.498

Alle misdrijven in de buurt Havankpark (Leeuwarden) in de afgelopen maanden

december 2021
1
november 2021
0
oktober 2021
1
september 2021
0
augustus 2021
0
juli 2021
0

Tot en met december in andere jaren

tot dec 2021
32
tot dec 2021
1
tot dec 2021
5
tot dec 2021
7
tot dec 2021
4
tot dec 2021
8

Alle misdrijven per buurt in de wijk Bilgaard & Havankpark e.o.

Bilgaard
25
Havankpark
1
Vierhuisterweg e.o.
1

Misdrijf per categorie in de buurt Havankpark (Leeuwarden) in december 2021

Diefstal/inbraak box/garage/schuur
1
Alle misdrijven
1
Zedenmisdrijven Zakkenrollerij Winkeldiefstal Wapenhandel Vreemdelingenzorg Verticale fraude Vernieling cq. zaakbeschadigingen Transport gevaarlijke stoffen Straatroof Overvallen Overige vermogensdelicten Overige veiligheidsmisdrijven Openlijk geweld Ongevallen (weg) Onder invloed (weg) Onder invloed (water) Onder invloed (lucht) Moord, doodslag Mishandeling Wegen (overig) Water Vuurwerk Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Leefbaarheid (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Dieren Bouwstoffen Bodem Bijzondere wetten Bestrijdingsmiddelen Afval Mestmisdrijven Mensensmokkel Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden Huisvredebreuk Horizontale fraude Fraude (overig) Drugshandel Drugs/drankoverlast Discriminatie Diefstallen (water) Diefstal/inbraak woning Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.) Diefstal van motorvoertuigen Diefstal van brom-, snor-, fietsen Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen Diefstal af/uit/van overige voertuigen Burengerucht (relatieproblemen) Brand/ontploffingen Bedreiging Aantasting openbare orde

Navigeer verder:

HyperlokaalBuurt Havankpark (Leeuwarden)Wijk Bilgaard & Havankpark e.o.
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarCrime gemeente LeeuwardenCrime regio LeeuwardenCrime provincie FrieslandCrime Nederland

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: