Criminaliteit in de buurt Zamenhofpark (Leeuwarden)

Overzicht van misdrijven geregistreerd in de buurt Zamenhofpark (Leeuwarden) op basis van informatie van de politie welke maandelijks wordt gepubliceerd. Er kan geselecteerd worden op type criminaliteit.

informatie alleen over buurt zamenhofpark (leeuwarden)
HyperlokaalBuurt Zamenhofpark (Leeuwarden)Wijk Oud-Oost
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naar112 gemeente Leeuwarden112 regio Leeuwarden112 provincie Friesland112 Nederland

Alle misdrijven geregistreerd in december 2021 in de buurt Zamenhofpark (Leeuwarden)

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in de buurt Zamenhofpark (Leeuwarden). Hiernaast wordt criminaliteit per categorie ingedeeld zodat verder ingezoomd kan worden hoe vaak een bepaald misdrijf wordt gepleegd. De data is beschikbaar tot op buurtniveau en gaat terug tot 2012.

Alle misdrijven in de buurt Zamenhofpark (Leeuwarden) sinds januari 2012

Alle misdrijven in december 2021

Buurt Zamenhofpark (Leeuwarden)
7
Wijk Oud-Oost
234
Plaats Leeuwarden
454
Gemeente Leeuwarden
494
Regio Leeuwarden
494
Provincie Friesland
1.561
Nederland
59.498

Alle misdrijven in de buurt Zamenhofpark (Leeuwarden) in de afgelopen maanden

december 2021
7
november 2021
11
oktober 2021
10
september 2021
8
augustus 2021
7
juli 2021
1

Tot en met december in andere jaren

tot dec 2021
77
tot dec 2021
71
tot dec 2021
89
tot dec 2021
102
tot dec 2021
73
tot dec 2021
107

Alle misdrijven per buurt in de wijk Oud-Oost

Cambuur
28
Zeeheldenbuurt
9
Indische buurt
8
Welgelegen
7
Zamenhofpark
7
Bloemenbuurt
6
Cambuursterpad
5
Molenpad
4
Oldegalieën
4

Misdrijf per categorie in de buurt Zamenhofpark (Leeuwarden) in december 2021

Alle misdrijven
7
Overige vermogensdelicten
1
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
1
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
1
Zedenmisdrijven Zakkenrollerij Winkeldiefstal Wapenhandel Vreemdelingenzorg Verticale fraude Vernieling cq. zaakbeschadigingen Transport gevaarlijke stoffen Straatroof Overvallen Overige veiligheidsmisdrijven Openlijk geweld Ongevallen (weg) Onder invloed (weg) Onder invloed (water) Onder invloed (lucht) Moord, doodslag Mishandeling Wegen (overig) Water Vuurwerk Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Leefbaarheid (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Dieren Bouwstoffen Bodem Bijzondere wetten Bestrijdingsmiddelen Afval Mestmisdrijven Mensensmokkel Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden Huisvredebreuk Horizontale fraude Fraude (overig) Drugshandel Drugs/drankoverlast Discriminatie Diefstallen (water) Diefstal/inbraak woning Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.) Diefstal van motorvoertuigen Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen Diefstal af/uit/van overige voertuigen Burengerucht (relatieproblemen) Brand/ontploffingen Bedreiging Aantasting openbare orde

Navigeer verder:

HyperlokaalBuurt Zamenhofpark (Leeuwarden)Wijk Oud-Oost
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarCrime gemeente LeeuwardenCrime regio LeeuwardenCrime provincie FrieslandCrime Nederland

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: