Criminaliteit in de buurt Grote Kerkbuurt (Leeuwarden)

Overzicht van misdrijven geregistreerd in de buurt Grote Kerkbuurt (Leeuwarden) op basis van informatie van de politie welke maandelijks wordt gepubliceerd. Er kan geselecteerd worden op type criminaliteit.

informatie alleen over buurt grote kerkbuurt (leeuwarden)
HyperlokaalBuurt Grote Kerkbuurt (Leeuwarden)Wijk Binnenstad
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naar112 gemeente Leeuwarden112 regio Leeuwarden112 provincie Friesland112 Nederland

Alle misdrijven geregistreerd in december 2021 in de buurt Grote Kerkbuurt (Leeuwarden)

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in de buurt Grote Kerkbuurt (Leeuwarden). Hiernaast wordt criminaliteit per categorie ingedeeld zodat verder ingezoomd kan worden hoe vaak een bepaald misdrijf wordt gepleegd. De data is beschikbaar tot op buurtniveau en gaat terug tot 2012.

Alle misdrijven in de buurt Grote Kerkbuurt (Leeuwarden) sinds januari 2012

Alle misdrijven in december 2021

Buurt Grote Kerkbuurt (Leeuwarden)
6
Wijk Binnenstad
186
Plaats Leeuwarden
454
Gemeente Leeuwarden
494
Regio Leeuwarden
494
Provincie Friesland
1.561
Nederland
59.498

Alle misdrijven in de buurt Grote Kerkbuurt (Leeuwarden) in de afgelopen maanden

december 2021
6
november 2021
6
oktober 2021
17
september 2021
5
augustus 2021
7
juli 2021
6

Tot en met december in andere jaren

tot dec 2021
94
tot dec 2021
73
tot dec 2021
120
tot dec 2021
122
tot dec 2021
133
tot dec 2021
144

Alle misdrijven per buurt in de wijk Binnenstad

De Waag
17
Stationskwartier
9
Zaailand
9
Grote Kerkbuurt
6
Oldehove
6
Blokhuisplein
5
Hoek
5
Nieuwestad
5

Misdrijf per categorie in de buurt Grote Kerkbuurt (Leeuwarden) in december 2021

Alle misdrijven
6
Overige vermogensdelicten
1
Diefstal/inbraak woning
1
Zedenmisdrijven Zakkenrollerij Winkeldiefstal Wapenhandel Vreemdelingenzorg Verticale fraude Vernieling cq. zaakbeschadigingen Transport gevaarlijke stoffen Straatroof Overvallen Overige veiligheidsmisdrijven Openlijk geweld Ongevallen (weg) Onder invloed (weg) Onder invloed (water) Onder invloed (lucht) Moord, doodslag Mishandeling Wegen (overig) Water Vuurwerk Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Leefbaarheid (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Dieren Bouwstoffen Bodem Bijzondere wetten Bestrijdingsmiddelen Afval Mestmisdrijven Mensensmokkel Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden Huisvredebreuk Horizontale fraude Fraude (overig) Drugshandel Drugs/drankoverlast Discriminatie Diefstallen (water) Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.) Diefstal/inbraak box/garage/schuur Diefstal van motorvoertuigen Diefstal van brom-, snor-, fietsen Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen Diefstal af/uit/van overige voertuigen Burengerucht (relatieproblemen) Brand/ontploffingen Bedreiging Aantasting openbare orde

Navigeer verder:

HyperlokaalBuurt Grote Kerkbuurt (Leeuwarden)Wijk Binnenstad
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarCrime gemeente LeeuwardenCrime regio LeeuwardenCrime provincie FrieslandCrime Nederland

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: