Coronanieuws Woudsend

Op deze pagina staat een overzicht van de laatste Corona-gerelateerde berichten uit Woudsend.

informatie alleen over woudsend

Nieuws over Corona in Woudsend

Op deze pagina staat een overzicht van berichten over het coronavirus uit Woudsend. Deze berichten over corona worden gefilterd uit nieuwsberichten uit duizenden nieuwsbronnen. Op deze manier proberen we een zo volledig mogelijk overzicht te maken.

Deze grafiek laat het aantal aangetoonde besmettingen, het aantal ziekenhuisopnamen en het aantal sterfgevallen zien.

25 juli 2020

07:49
Leeuwarder Courant | Leeuwarden
De Hellingbrêge in Woudsend is al een van de drukste bruggen van de provincie. En nu stuwt corona de vaargekte ook nog eens op. Brugwachter...

18 juli 2020

07:01
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (vrijdag 17 juli 2020) de volgende 66 bekendmakingen gepubliceerd:...

29 juni 2020

17:05
Woudsend Online
In eerste instantie werd er, vanwege de corona-crisis geen vergunning verleent voor het organiseren van een streekmarkt. Nu de maatregelen...

26 juni 2020

16:28
Groot De Fryske Marren (De Friese Meren) | De Friese Meren
Later dan gebruikelijk, maar het streekmarktseizoen is van start. In verband met het coronavirus en de bijbehorende regels is het eerste...

20 juni 2020

07:00
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (vrijdag 19 juni 2020) de volgende 60 bekendmakingen gepubliceerd:...

6 juni 2020

17:06
Omroep Friesland | Video
Het SKS-kampioenschap is dit jaar van de baan vanwege het coronavirus, maar er wordt in september wel een weekend lang gezeild om de jubileumbokaal....
13:30
Groot De Fryske Marren (De Friese Meren) | De Friese Meren
Het SKS-kampioenschap is dit jaar van de baan vanwege het coronavirus, maar er wordt in september wel een weekend lang gezeild om de jubileumbokaal....

28 mei 2020

15:56
Sneeker Nieuwsblad | Sneek
In Woudsend wordt vanaf 1 juni Elfstegentocht opgepakt, op een coronaveilige manier.

26 mei 2020

13:46
AD | Buitenland
Zoals duizenden andere toeristen kwam Merel Reckman (43) uit Woudsend tijdens haar vakantie vast te zitten als gevolg van de wereldwijde...
13:04
AD | Buitenland
Zoals duizenden andere toeristen kwam Merel Reckman (43) uit Woudsend tijdens haar vakantie vast te zitten als gevolg van de wereldwijde...

16 mei 2020

07:03
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (vrijdag 15 mei 2020) de volgende 73 bekendmakingen gepubliceerd:...

4 mei 2020

12:02
Woudsend Online
Ondanks de corona-crisis zal er ook dit jaar weer een bloemen en perkplanten verkoop gehouden worden. Op een iets andere manier dan voorgaande...

2 mei 2020

17:54
Groot Sneek
Woudsend-Ondanks dat vele intimi wel wisten dat Edse Wiersma al vele jaren worstelde met zijn gezondheid, kwam zijn overlijden in Woudsend...

30 april 2020

14:02
Woudsend Online
Zoals u al eerder in de nieuwsberichten hebt kunnen lezen is in verband met de Coronacrisis de jaarvergadering van MFC De Driuwpôlle...

27 april 2020

14:02
Woudsend Online
Vanwege de Corona perikelen is Koningsdag dit jaar een feestje op afstand.Dit weerhield enkelen er niet van om er toch een feestje...

29 maart 2020

11:12
Balkster Courant
Ondanks alle voorbereidingen voor de herdenking van de Slag bij de Wellebrug, is besloten deze niet door te laten gaan.

21 maart 2020

07:00
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (vrijdag 20 maart 2020) de volgende 63 bekendmakingen gepubliceerd:...

16 maart 2020

12:03
Balkster Courant
Ondanks dat veel activiteiten door corona zijn afgelast, zijn de dammers van Damclub Eensgezindheid Woudsend dit weekend wel bij elkaar...

14 maart 2020

18:05
Woudsend Online
Zondag 15 maart is er om 10.00 uur een kerkdienst te beluisteren op Kerkomroep.nl (PG Woudsend, De Karmel) We houden de Paaskaars brandende...

13 maart 2020

18:05
Woudsend Online
- Rooms Katholieke vieringen in de Sint Michaëlkerk van Woudsend gaan voorlopig tot 31 maart niet door.

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarCoronanieuws gemeente Súdwest-FryslânCoronanieuws regio SneekCoronanieuws provincie FrieslandCoronanieuws Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: