Coronanieuws Woudsend

Op deze pagina staat een overzicht van de laatste Corona-gerelateerde berichten uit Woudsend.

informatie alleen over woudsend
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Nieuws over Corona in Woudsend

Op deze pagina staat een overzicht van berichten over het coronavirus uit Woudsend. Deze berichten over corona worden gefilterd uit nieuwsberichten uit duizenden nieuwsbronnen. Op deze manier proberen we een zo volledig mogelijk overzicht te maken.

Deze grafiek laat het aantal aangetoonde besmettingen, het aantal ziekenhuisopnamen en het aantal sterfgevallen zien.

13 november 2021

18:05
Woudsend Online
Spannende tijden breken aan. Komt hij dit jaar wel met al de Corona maatregelen? Is het weer op de Noordzee een beetje rustig? Heeft...
☆ Woudsend Online

5 november 2021

14:06
Woudsend Online
Helaas gaat het weer slechter in de coronasituatie en dat betekent ook voor het MFC veranderende maatregelen.In onderstaande brief...
☆ Woudsend Online

29 oktober 2021

07:04
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (donderdag 28 oktober 2021) de volgende 44 bekendmakingen gepubliceerd:...
☆ Drimble Bekendmakingen

19 oktober 2021

19:49
Harlingen Online
Wat in 2020 niet lukte door de coronacrisis lukte in 2021 wel! Op 15 oktober 2021 ontving het Kazemattenmuseum de 10.000e bezoeker.... Zie ook:
☆ Harlingen Online
13:15
Ondernemend Friesland
Wat in 2020 niet lukte door de coronacrisis lukte in 2021 wel. Op 15 oktober 2021 ontving het Kazemattenmuseum de 10.000e bezoeker.... Zie ook:
☆ Ondernemend Friesland
11:10
Harlinger Courant | Harlingen
Wat in 2020 niet lukte door de coronacrisis, lukte in 2021 wel! Op vrijdag 15 oktober 2021 ontving het Kazemattenmuseum de 10.000e... Zie ook:
☆ Harlinger Courant | Harlingen

24 september 2021

14:06
Woudsend Online
Door de versoepelingen van de corona maatregelen is er ook weer meer mogelijk in het MFC. Aangezien alles nog niet is vrij gegeven...
☆ Woudsend Online

14 juli 2021

20:53
Groot Sneek
De Sintrale Kommisje Skûtsjesilen is tot de teleurstellende conclusie gekomen dat het, gelet op de huidige situatie...
☆ Groot Sneek
20:50
Groot Heerenveen
De Sintrale Kommisje Skûtsjesilen is tot de teleurstellende conclusie gekomen dat het, gelet op de huidige situatie in ons land, onmogelijk...
☆ Groot Heerenveen

21 juni 2021

14:10
Woudsend Online
De situatie wat betreft de corona-crisis gaat meer en meer de goede kant op.We houden ons goed aan de afspraken en de vaccinatie gaat...
☆ Woudsend Online

12 juni 2021

07:02
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (vrijdag 11 juni 2021) de volgende 100 bekendmakingen gepubliceerd:...
☆ Drimble Bekendmakingen

31 mei 2021

20:06
Woudsend Online
Het gaat de goede kant op wat betreft de corona crisis en dat betekent dat er ook steeds meer kan.Per 5 juni gaat het MFC weer een stukje...
☆ Woudsend Online

27 mei 2021

07:35
NOS | Binnenland
Door corona konden schoolreisjes lange tijd niet doorgaan. Veel plekken waar de uitjes heengingen waren dicht, of het was lastig te regelen...
☆ NOS | Binnenland

18 mei 2021

19:05
Woudsend Online
Hoewel de coronacrisis nog niet helemaal voorbij is, komen er toch af en toe wat versoepelingen in de maatregelen.Vanaf 19 mei gaat...
☆ Woudsend Online

29 april 2021

15:04
Woudsend Online
Ook dit jaar werd, vanwege de coronacrisis koningsdag weer sober gevierd in Woudsend...
☆ Woudsend Online

22 april 2021

21:02
Groot Bolsward-IJsselmeerkust
Vorig jaar was het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Bij dit lustrum zou in Woudsend extra aandacht...
☆ Groot Bolsward-IJsselmeerkust

21 april 2021

14:57
Sneeker Nieuwsblad | Sneek
Vorig jaar was het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Bij dit lustrum zou in Woudsend extra aandacht...
☆ Sneeker Nieuwsblad | Sneek

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarCoronanieuws gemeente Súdwest-FryslânCoronanieuws regio SneekCoronanieuws provincie FrieslandCoronanieuws Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: