Drimble

Burgernet Menaldum

Op deze pagina staat een overzicht van meldingen gedaan op Burgernet over Menaldum en officiële meldingen van de Politie.

informatie alleen over menaldum

Burgernet Menaldum en de politie over Menaldum

Op deze pagina staat een overzicht met meldingen op Burgernet voor Menaldum en officiële nieuwsberichten van de politie. Ook verwijzen wij naar nieuwsberichten over meldingen op Burgernet. Op deze manier staat alles gerelateerd aan Burgernet in Menaldum in een overzicht.

18 september 2019 (naar al het 112-nieuws)

10:50
Franeker Courant
Naar nu blijkt is er de afgelopen dagen in nog twee woningen ingebroken in Dronryp (Dronrijp) en Menaam (Menaldum). De politie roept...

1 juli 2019

21:31
Franeker Actueel
De hulpdiensten werden massaal gealarmeerd voor een persoon te water aan de Zuiderkade en zoals ter plaatse bleek mogelijk ook aan de Schilbanken,...
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarBurgernet gemeente WaadhoekeBurgernet regio Noordwest FrieslandBurgernet provincie FrieslandBurgernet Nederland

Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

Regio's in de provincie Friesland: