Burgernet Franeker

Op deze pagina staat een overzicht van meldingen gedaan op Burgernet over Franeker en officiële meldingen van de Politie.

informatie alleen over franeker

Burgernet Franeker en de politie over Franeker

Op deze pagina staat een overzicht met meldingen op Burgernet voor Franeker en officiële nieuwsberichten van de politie. Ook verwijzen wij naar nieuwsberichten over meldingen op Burgernet. Op deze manier staat alles gerelateerd aan Burgernet in Franeker in een overzicht.

► Schrijf iets op het prikbord van Franeker

18:26
Burgernet Nederland
Vermissing Franeker. Blanke jongedame, 14 jaar, lang blond haar, grijs tshirt, zwarte sporttas, zwarte fiets met rieten mand. Tips?...
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Nij Altoenae Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarBurgernet gemeente WaadhoekeBurgernet regio Noordwest FrieslandBurgernet provincie FrieslandBurgernet Nederland

Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

Regio's in de provincie Friesland: