Bestemmingsplannen Gemeente Ferwerderadiel
Drimble

Bestemmingsplannen Gemeente Ferwerderadiel

Bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels, gepubliceerd door de gemeente Ferwerderadiel

informatie alleen over gemeente ferwerderadiel

Bestemmingsplannen in de gemeente Ferwerderadiel

Gemeenten zijn verplicht om bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels online aan te bieden. In dergelijke plannen staat omschreven wat de gemeenten van plan zijn op het vlak van ruimtelijke ordening. Hierbij kan gedacht worden aan een nieuwbouwproject, maar het kan ook een kleiner object betreffen. Om er voor te zorgen dat de bezoeker van Drimble niet van deze informatie verstoken blijft nemen we deze informatie over en publiceren we deze hieronder. Er kan overigens een overlap zijn met hetgeen we opnemen in het algemene lokale overheid gedeelte.

Bestemmingsplannen Gemeente Ferwerderadiel

DatumGemeenteTitel
24-04-2018FerwerderadielBotniaweg 2 te Marrum en Nieuwe weg 1 te Ferwert (Ferwerd)
bestemmingsplan | ontwerp
03-04-2018FerwerderadielJannum (Janum) - Tsjerkestrjitte 1
wijzigingsplan | ontwerp
07-02-2018FerwerderadielHallum - Jouwsmabuorren 1
bestemmingsplan | voorontwerp
19-12-2017FerwerderadielMestbassin op de veldkavel ten oosten van het perceel Mieddyk 1 te Blije
omgevingsvergunning | vastgesteld
05-12-2017FerwerderadielBlije - Zwarteweg
bestemmingsplan | ontwerp
01-09-2017FerwerderadielBlije - Farebuorren 27, 28 en 29
wijzigingsplan | ontwerp
02-08-2017FerwerderadielFerwert (Ferwerd) - Brede School Hegebeintumerdyk
bestemmingsplan | ontwerp
12-10-2016FerwerderadielHallum - Gedempte haven 53 e.o.
bestemmingsplan | ontwerp
15-08-2016FerwerderadielBurdaard (Birdaard) - Jislumerdyk/Schoolstraat
bestemmingsplan | ontwerp
15-08-2016FerwerderadielHallum - Memerdastate 16-18
bestemmingsplan | ontwerp
20-07-2016FerwerderadielDoniaweg-West Hallum
bestemmingsplan | ontwerp
23-03-2016FerwerderadielBeheersverordening Waddenzee en Noordzee, eerste herziening
beheersverordening | vastgesteld
26-01-2016FerwerderadielBurdaard (Birdaard) - Wiereweg 15
wijzigingsplan | ontwerp
25-08-2015FerwerderadielBurdaard (Birdaard) - Wânswerterdyk 36
bestemmingsplan | ontwerp
13-07-2015FerwerderadielBeheersverordening Waddenzee en Noordzee
beheersverordening | vastgesteld
13-05-2015FerwerderadielVerkweldering Noorderleeg
bestemmingsplan | voorontwerp
09-04-2015FerwerderadielHallum - Meekmawei 15
bestemmingsplan | ontwerp
11-02-2015FerwerderadielBestemmingsplan Burdaard (Birdaard), Hoofdweg 140 en 142
bestemmingsplan | ontwerp
27-11-2014FerwerderadielN357
bestemmingsplan | ontwerp
19-06-2014FerwerderadielBurgerwoningen Doniaweg te Hallum
voorbereidingsbesluit | vastgesteld

Navigeer verder:

Terug naarBestemmingsplannen regio DrachtenBestemmingsplannen provincie Friesland

Gemeenten in de regio Drachten:

Regio's in de provincie Friesland: