Drimble

Mededeling verlening omgevingsvergunning Deltastraat 1, 1a, 1b, 1c en 1d te Nieuwerkerk, Schouwen-Duiveland

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Schouwen-duiveland op 3 oktober 2014, betreffende een object gelegen in Nieuwerkerk.

informatie alleen over nieuwerkerk

Inhoud Omgevingsvergunning:

Mededeling verlening omgevingsvergunning Deltastraat 1, 1a, 1b, 1c en 1d te Nieuwerkerk, Schouwen-Duiveland

Overeenkomstig artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland bekend dat zij een omgevingsvergunning verlenen voor de activiteit ‘bouwen’, de activiteit ‘handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening’ en de activiteit ‘uitweg’ met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) voor het bouwen van 5 woningen NL.IMRO.1676.00123OvgNK20140211.

De bouw van de 5 woningen zal plaatsvinden op de adressen Deltastraat 1, 1a, 1b, 1c en 1d te Nieuwerkerk, kadastraal bekend als gemeente Duiveland, sectie A, perceelnummer 1707. Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Het college wil meewerken aan het plan voor de activiteiten ‘bouwen’, ‘strijd met regels van ruimtelijke ordening’ en de activiteit ‘uitweg’’. Bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor de activiteit ‘strijd met regels van ruimtelijke ordening’ dient een planologische wijziging doorgevoerd te worden conform artikel 2.1 lid 1, sub c van de Wabo en artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3º Wabo.

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na de dag van bekendmaking beroep ingesteld worden bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda, door:

 • belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit;

 • belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen die bij het verlenen van de omgevingsvergunning ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;

 • belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit;

 • Tegelijk met of na het indienen van een beroepschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda.

  Zierikzee,

  3 oktober 2014

  Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Nieuwerkerk:

  DatumBetreftOnderwerp
  04-10-2019NieuwerkerkKennisgeving vastgesteld wijzigingsplan Capelleweg 1 Nieuwerkerk

  Betreft: Overig (gmb-2019-236438)

  04-10-2019NieuwerkerkKennisgeving vastgesteld wijzigingsplan Capelleweg 1 Nieuwerkerk

  Betreft: Overig (stcrt-2019-53623)

  30-08-2019NieuwerkerkKennisgeving vastgesteld wijzigingsplan Vissersweg 1 Nieuwerkerk

  Betreft: Overig (gmb-2019-209853)

  30-08-2019NieuwerkerkKennisgeving vastgesteld wijzigingsplan Vissersweg 1 Nieuwerkerk

  Betreft: Overig (stcrt-2019-47680)

  03-06-2019NieuwerkerkMededeling verlening omgevingsvergunning Rolleklootsedijk 2 te Nieuwerkerk

  Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-136303)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.