Drimble

Noorderheide 2, 1251 AA, het vellen van 3 fijnsparren en 1 douglasspar, verzonden 4 september 2014 (Laren)

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Laren op 22 september 2014, betreffende een object gelegen in Laren.

informatie alleen over laren

Inhoud Omgevingsvergunning:

Noorderheide 2, 1251 AA, het vellen van 3 fijnsparren en 1 douglasspar, verzonden 4 september 2014 (Laren)

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen 6 weken na bekendmaking van het betreffende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De datum van bekendmaking is per besluit aangegeven. De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de balie Vergunningen. Degene die een bezwaarschrift indient kan tevens een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen.

Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Laren:

DatumBetreftOnderwerp
28-03-2020LarenVerleende omgevingsvergunning Melkweg 39, 1251 PP, het plaatsen van een dakkapel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-81190)

28-03-2020LarenVerleende omgevingsvergunning Noolseweg 30, 1251 GP, het verbouwen van de woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-81183)

26-03-2020LarenVerlengen beslistermijn omgevingsvergunning Naarderstraat 5, 1251 AW, herstel interieur en kerkvloer van NH-kerk

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-79068)

26-03-2020LarenVerleende omgevingsvergunning Mauvezand 30, 1251 JG, het plaatsen van een bijgebouw

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-79078)

26-03-2020LarenAangevraagde omgevingsvergunning Koloniepad 16, 1251 AJ, het plaatsen van een toegangspoort

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-79048)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.