Drimble

Noorderheide 2, 1251 AA, het vervangen van de toegangspoort, verzonden 24 juli 2014 (Laren)

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Laren op 8 augustus 2014, betreffende een object gelegen in Laren.

informatie alleen over laren

Inhoud Omgevingsvergunning:

Noorderheide 2, 1251 AA, het vervangen van de toegangspoort, verzonden 24 juli 2014 (Laren)

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na verzending van het betreffende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De DATUM VAN VERZENDING is PER BESLUIT aangegeven . De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de balie Vergunningen. Degene die een bezwaarschrift indient kan tevens een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen.

Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Laren:

DatumBetreftOnderwerp
02-04-2020LarenVerleende omgevingsvergunning Eemnesserweg 92, 1251 NE, het verbouwen van de woning en het plaatsen van een zwembad

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-86124)

02-04-2020LarenAangevraagde omgevingsvergunning Raboes 19 + 21, 1251 AK, het vellen van 37 bomen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-86020)

02-04-2020LarenVerlengen beslistermijn omgevingsvergunning Hoefloo 1, 1251 EA, het vellen van 1 boom

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-86039)

02-04-2020LarenVerleende omgevingsvergunning Mendes da Costalaan 3, 1251 NN, het vellen van 1 boom (herplantplicht)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-86196)

02-04-2020LarenVerleende omgevingsvergunning Jordaan 13b, 1251 PB, het plaatsen van 2 dakramen aan de voorzijde van het pand gelegen op het perceel Jordaan 13/13b

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-86207)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.