Drimble

Besluiten registratie Kinderopvang (Amsterdam)

Register kinderopvang gepubliceerd door de Deelgemeente Amsterdam - Oost op 3 juni 2011, betreffende een object gelegen in Amsterdam.

informatie alleen over amsterdam

Inhoud Register kinderopvang:

Besluiten registratie Kinderopvang (Amsterdam)

Verleende besluiten registratie KinderopvangCas Oorthuyskade 330, 1087 DP: OV 15/2010243009, aanvraag voor exploitatie van BSO Kindercentrum Hamoni, met 30 kindplaatsen, op de locatie, ingediend: 13 april 2011, verleend:
30 mei 2011.IJburglaan 354, 1086 XT: OV 15/2010240544, aanvraag voor exploitatie door BSO Kids Planet, met 40 kindplaatsen, op de locatie, ingediend: 30 maart 2011, verleend:
30 mei 2011.Alle belanghebbende bij dit besluit kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit, daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Indien onverwijlde spoed dit vereist kan hangende de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. De regels betreffende het maken van bezwaar staan in de Algemene wet bestuursrecht. Datum van verzending van het besluit kunt u iedere werkdag tussen 8.00 en 17.00 (donderdag tussen 8.00 en 12.00 uur) navragen bij de afdelingen Vergunningen, team Wabo, tel. 020 2535 362.

Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Amsterdam:

DatumBetreftOnderwerp
06-12-2019AmsterdamIngetrokken omgevingsvergunning Vincent van Goghstraat 148

Betreft: Omgevingsvergunning

06-12-2019AmsterdamIngetrokken omgevingsvergunning Watteaustraat 44-2

Betreft: Omgevingsvergunning

06-12-2019AmsterdamBesluit omgevingsvergunning reguliere procedure Admiraal De Ruijterweg 23-2

Betreft: Omgevingsvergunning

06-12-2019AmsterdamBesluit ligplaatsvergunning De Wittenkade 164-R

Betreft: Ligplaatsvergunning

06-12-2019AmsterdamBesluit omgevingsvergunning reguliere procedure Admiraal De Ruijterweg 23-1

Betreft: Omgevingsvergunning

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.