Drimble

Omgevingsvergunningen (Amsterdam)

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Deelgemeente Amsterdam - Oost op 10 juni 2011, betreffende een object gelegen in Amsterdam.

informatie alleen over amsterdam

Inhoud Omgevingsvergunning:

Omgevingsvergunningen (Amsterdam)

Aanvragen omgevingsvergunningenHet dagelijks bestuur van stadsdeel Oost maakt bekend, dat zij de volgende kapaanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen: Eind van de Th. K. van Lohuizenlaan (ongenummerd): HZ-WABO-2011-004877, ingediend: 20 mei 2011, kappen van een Paardenkastanje. Science Park 105, 1098 XG: HZ-WABO-2011-004523, ingediend: 24 mei 2011, kappen van 13 bomen en verplanten van 10 bomen. Zuiderzeeweg 42, 1095 KJ: HZ-WABO-2011-004329, ingediend: 24 mei 2011, kappen van 1 wilg. Het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost maakt bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: Edward Wrightstraat nabij 14-16, 1086 WC: HZ-WABO-2011-004974, ingediend: 24 mei 2011, plaatsen van een drijvende steiger. Javastraat 32, 1094 HH: HZ-WABO-2011-004129, ingediend: 19 mei 2011, slopen van een deel van het bouwwerk en realisatie van 3 uitbouwen t.p.v. de achtergevel. Linnaeusstraat 89, 1093 EK: HZ-WABO-2011-004714, ingediend: 30 mei 2011, wijziging op een eerder verleende bouwvergunning, veranderen van de indeling. Nico Jessekade 7, 1087 MG: HZ-WABO-2011-004865, ingediend: 18 mei 2011, plaatsen van een dakopbouw met dakterras. Ruyschstraat 38 III, 1091 CD: HZ-WABO-2011-003836, ingediend: 11 mei 2011, legalisatie dakterras. Zwanebloemlaan 62, 1087 CD: HZ-WABO-2011-004109, ingediend: 18 mei 2011, plaatsen van een dakterras. In dit stadium is nog niet bekend of het stadsdeel voor deze aanvragen vergunning kan verlenen. U kunt de omgevingsvergunningaanvragen maandag t/m vrijdag inzien van 8.00 tot 17.00 (donderdag tot 12.00 uur) bij het Stadsdeel Oost, Oranje-Vrijstaatplein 2. Wij verzoeken u van te voren uw verzoek om inzage aan te kondigen op tel. 020 25 35362, zodat wij het dossier voor u klaar kunnen leggen. Mogelijk bevat de aanvraag onvoldoende gegevens. U kunt nog geen zienswijzen naar voren brengen of bezwaar/beroep instellen. Hiervan vindt een afzonderlijke publicatie plaats.Verleende omgevingsvergunningen D.L. Hudigstraat 37, 1019 TR: HZ-WABO-2011-001151, ingediend: 14 februari 2011, verleend:
20 mei 2011, plaatsen van een dakterras. Newtonstraat 15, 1098 GX: HZ-WABO-2011-001235, ingediend: 16 februari 2011, verleend:
30 mei 2011, plaatsen van een aanbouw aan de achterzijde. Weesperzijde 60-hs, 1091 EG: HZ-WABO-2011-001352, ingediend: 16 februari 2011, verleend:
24 mei 2011, doorbraak van binnenmuren en het vernieuwen van kozijnen in de voorgevel. Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide reguliere procedure) Eerste Oosterparkstraat 42-44 H, 1091 HC: HZ-WABO-2011-000381, ingediend: 12 januari 2011, verleend:
30 mei 2011, het in gebruik nemen van een naschoolse opvang. IJburglaan 354, 1086 XT: HZ-WABO-2011-000913, ingediend: 3 februari 2011, verleend:
25 mei 2011, het in gebruik nemen van een buitenschoolse opvang. Ouderkerkerdijk 174-175, 1096 CR: HZ-WABO-2011-000120, ingediend: 7 januari 2011, verleend:
3 juni 2011, het in gebruik nemen van een woongebouw voor personen met een verstandelijke beperking. Pontanusstraat 27, 1093 RZ: HZ-WABO-2010-165654, ingediend: 14 december 2010, verleend:
1 juni 2011, het in gebruik nemen van een kinderdagverblijf. Radioweg 54, 1098 NJ:HZ-WABO-2010-165326, ingediend: 2 december 2011, verleend:
1 juni 2011, het in gebruik nemen van een kinderdagverblijf. Bezwaar bij bouw-/sloopvergunningen/omgevingsvergunningen, vrijstelling artikel 15, 17 en 19 WRO en ontheffing 3.6 lid 1c Wro Indien belanghebbenden het niet eens zijn met deze besluiten, dan kunnen zij binnen zes weken na de dag waarop het besluit aan de aanvrager is verzonden, schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Een bezwaarschrift zendt u aan: het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam. Datum van verzending van het besluit kunt u iedere werkdag tussen 8.00 en 17.00 (donderdag tussen 8.00 en 12.00 uur) navragen bij de afdelingen Vergunningen, team Wabo, tel. 020 2535 362. Belanghebbenden die tegen het besluit bezwaar hebben gemaakt, kunnen ook, als er sprake is van een spoedeisend belang, een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Beroep bij bouwvergunningen met ontheffing 3.22, 3.23 Wro of projectbesluit en monumentenvergunningen/ omgevingsvergunning brandveilig gebruik Indien belanghebbenden het niet eens zijn met deze besluiten, dan kunnen zij binnen zes weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk en gemotiveerd beroep instellen. Datum van ter inzage van het besluit kunt u iedere werkdag tussen 8.00 tot 17.00 uur (donderdag tussen 8.00 en 12.00 uur) navragen bij de afdeling Vergunningen, team Wabo, tel 020 2535 362. Het beroepsschrift zendt u aan: de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Belanghebbenden die tegen het besluit beroep hebben ingesteld, kunnen ook, als er sprake is van een spoedeisend belang, een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen (vellen van een houtopstand) Valentijnkade 131, 1095 HK: HZ-WABO-2011-002547, ingediend: 29 maart 2011, verzonden: 24 mei 2011, het uitvoeren n.a.v. VTA. Valentijnkade 131, 1095 HK: HZ-WABO-2011-002452, ingediend: 28 maart 2011, verzonden: 24 mei 2011, kap van 1 Malus hybride. Valentijnkade 131, 1095 HK: HZ-WABO-2011-002488, ingediend: 28 maart 2011, verzonden: 24 mei 2011, het uitvoeren n.a.v. VTA. Valentijnkade 131, 1095 HK: HZ-WABO-2011-002643, ingediend: 31 maart 2011, verzonden: 24 mei 2011, kap 10 populieren Jeugdland. Valentijnkade 131, 1095 HK: HZ-WABO-2011-002668, ingediend: 1 april 2011, verzonden: 24 mei 2011, vellen n.a.v. VTA (kap van 9 bomen, populus x canadensis, 1 salix alba en 1 alnus glutinos). Indien belanghebbenden het niet eens zijn met dit besluit, dan kunnen zij binnen zes weken na de dag waarop het besluit aan de aanvrager is verzonden, schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Een bezwaarschrift zendt u aan: het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam. Datum van verzending van het besluit kunt u iedere werkdag tussen 8:00 en 17:00 uur (donderdag tussen 08.00 en 12.00 uur), navragen bij de afdeling Team Wabo tel. 020 2535 362. Belanghebbenden die tegen het besluit bezwaar hebben gemaakt, kunnen ook, als er sprake is van spoedeisend belang, een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Overamstelstraat 14, 16 en 18, 1091 TN, HZ-WABO-2011-002247/ Jan Bernardusstraat 1, 3 en 5, 1091 TR: HZ-WABO-2011-002250, ingediend: 16 maart 2011, verzonden: 31 mei 2011, vernieuwen van kozijnen/ramen/deuren in de voor- en achtergevel en van daken en balkons. Gedeeltelijk wijzigen van de indelingen en het koppelen van een zolderdeel van de 4e verdieping aan de woning van de 3e verdieping. Weesperzijde 88-b, 1091 EK: HZ-WABO-2011-002763, ingediend: 5 april 2011, verzonden: 31 mei 2011, plaatsen van een nieuw balkon op de 2e verdieping. Het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost besluit de beslistermijn van bovengenoemde aanvraag met zes weken te verlengen overeenkomstig artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Amsterdam:

DatumBetreftOnderwerp
13-12-2019AmsterdamBesluit onttrekkingsvergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimten Rustenburgerstraat 344-II

Betreft: Onttrekkingsvergunning

13-12-2019AmsterdamBesluit onttrekkingsvergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimten Amstelveenseweg 159-III

Betreft: Onttrekkingsvergunning

13-12-2019AmsterdamBesluit onttrekkingsvergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimten Rustenburgerstraat 344-III

Betreft: Onttrekkingsvergunning

13-12-2019AmsterdamBesluit onttrekkingsvergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimten Waalstraat 126-III

Betreft: Onttrekkingsvergunning

13-12-2019AmsterdamBesluit onttrekkingsvergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimten President Kennedylaan 128-I

Betreft: Onttrekkingsvergunning

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.