Drimble

Omgevingsvergunningen (Amsterdam)

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Deelgemeente Amsterdam - Centrum op 11 april 2012, betreffende een object gelegen in Amsterdam.

informatie alleen over amsterdam

Inhoud Omgevingsvergunning:

Omgevingsvergunningen (Amsterdam)

Aanvragen om omgevingsvergunning Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daarmee samenhangende wet- en regelgeving in werking getreden. Met ingang van deze wet kunnen er meerdere deelaspecten aangevraagd worden onder één omgevingsvergunning, zoals bouwen, slopen en monumenten. Hierdoor is de wijze van publicatie ook iets anders geworden. Onderstaande nieuwe aanvragen, kennisgevingen zijn van de na 1 oktober 2010 ingediende omgevingsvergunningen. Kennisgeving nieuwe aanvragen omgevingsvergunning, kennisgeving van de ontwerpbesluiten en mededelingen van de besluiten zijn ter inzage gelegd op het Voorlichtingsloket van Stadsdeel Centrum, Amstel 1, geopend op werkdagen van 08:30 tot 16:00 uur. V. Kennisgeving nieuw ingediende aanvragen Deze kennisgeving en ter inzage legging zijn mede bedoeld als kennisgeving van het voornemen tot het nemen van een besluit zoals bedoeld in artikel 4:8 van de Algemene Wet Bestuursrecht. De volgende binnengekomen aanvragen zijn in te zien van 13 april 2012 tot en met 26 april 2012: 2e Weteringdwarsstraat 58 1017SX
- aanvraag 379271
- ingediend op 29 maart 2012
- voor het vervangen van het balkon aan de achterzijde van de bel-etage van het gebouw 2e Weteringdwarsstraat 58/58A. Berenstraat 7 1016GG
- aanvraag 380789
- ingediend op 29 maart 2012
- voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het gebouw Berenstraat 7. Elandsgracht 85 1016TR
- aanvraag 372219
- ingediend op 23 maart 2012
- voor het aanbrengen van reclame aan de voorgevel van het gebouw Elandsgracht 85. Haarlemmer Houttuinen 309 1013GM
- aanvraag 207197
- ingediend op 28 maart 2012
- voor het realiseren van een dakopbouw op het gebouwgedeelte Haarlemmer Houttuinen 309 ten behoeve van de woning. Haarlemmerstraat 24 1013ER
- aanvraag 376997
- ingediend op 27 maart 2012
- voor het vervangen van de winkelpui door ramen met kozijnen aan de voorgevel van het gebouw Haarlemmerstraat 24 met behoud van de bestemming daarvan tot winkel. Hoogte Kadijk 112-204
- aanvraag 343805
- ingediend op 27 februari 2012
- voor aanleg van een hekwerk tussen groenstrook en tuinen van de gebouwen Hoogte Kadijk 122-204. Jonas Daniel Meijerplein 21 1011RG
- aanvraag 378409
- ingediend op 28 maart 2012
- voor het verwijderen van 3 iepen op het Jonas Daniel Meijerplein 21. Kalverstraat 149 1012XB
- aanvraag 340655
- ingediend op 28 februari 2012
- voor het veranderen van de entresolvloer in het gebouwgedeelte Kalverstraat 149 met behoud van bestemming daarvan tot winkel. Korte Leidsedwarsstraat 15 1017PV
- aanvraag 378709
- ingediend op 27 maart 2012
- voor het aanbrengen van reclame aan de voorgevel van het gebouw Korte Leidsedwarsstraat 15. Leidsestraat 104 1017PG
- aanvraag 368369
- ingediend op 20 maart 2012
- voor het inrichten van het gebouw Leidsestraat 104 met behoud van bestemming daarvan tot restaurant. Muntplein 12 1012WR
- aanvraag 352421
- ingediend op 24 februari 2012
- voor het intern veranderen van het gebouw Muntplein 12 met behoud van de bestemming daarvan tot winkel. Nieuwe Hoogstraat 15 t/m 23 1011HC
- aanvraag 352153
- ingediend op 7 maart 2012
- voor het bouwen in afwijking van de verleende vergunning BWT 81-07-0410 voor de gebouwen Nieuwe Hoogstraat 15 t/m 23 waarbij de wijziging bestaat uit het aanbrengen van buitenruimtes en een tuintrap ter hoogte van de eerste verdieping, het wijzigen van de voorgevelpuien en het aanbrengen van zinken dakbedekking. Nieuwe Jonkerstraat 4 N 1011CM
- aanvraag 382855
- ingediend op 30 maart 2012
- voor het aanbrengen van een dakterras op het gebouw Nieuwe Jonkerstraat 4-N. Nieuwe Jonkerstraat 4 M 1011CM
- aanvraag 382825
- ingediend op 30 maart 2012
- voor het aanbrengen van een dakterras op het gebouw Nieuwe Jonkerstraat 4 M. Nieuwe Uilenburgerstraat 13-25 1011LM
- aanvraag 378379
- ingediend op 28 maart 2012
- voor het vervangen van asbesthoudende panelen in trespa panelen van de gevels van de gebouwen Nieuwe Uilenburgerstraat 13-25. Nieuwezijds Voorburgwal 41 1012RD
- aanvraag 377095
- ingediend op 27 maart 2012
- voor het aanbrengen van reclame aan de voorgevel van het gebouw Nieuwezijds Voorburgwal 41. Nieuwezijds Voorburgwal 41/43A-F 1012RD
- aanvraag 354793
- ingediend op 8 maart 2012
- voor het vernieuwen van de zonwering aan voorgevel van het gebouw Nieuwezijds Voorburgwal 41/43A-F. Nieuwezijds Voorburgwal 43 1012RD
- aanvraag 377103
- ingediend op 27 maart 2012
- voor het aanbrengen van reclame aan de voorgevel van het gebouw Nieuwezijds Voorburgwal 43. Oudezijds Voorburgwal 97 1012EL
- aanvraag 384615
- ingediend op 2 april 2012
- voor het bouwen in afwijking van de eerder verleende vergunning onder BWT 81-09-0563 waarbij de afwijking bestaat uit het veranderen van het tussendak en het maken van een lichtkoepel in dit dak en het veranderen van de indeling van de begane grond en de eerste verdieping met bestemming daarvan tot twee woningen. Poolstraat 2/Kleine Wittenburgerstraat 100 1018LR
- aanvraag 351967
- ingediend op 6 maart 2012
- voor het vervangen van de gevelkozijnen van het gebouw Poolstraat 2/Kleine Wittenburgerstraat 100. Prins Hendrikkade 144 1011AT
- aanvraag 378511
- ingediend op 28 maart 2012
- voor het verwijderen van een iep. Prins Hendrikkade 171B 1011TC
- aanvraag 370979
- ingediend op 22 maart 2012
- voor het herstellen van de fundering, de gevels en het dak van het tuinhuisje van het gebouw Prins Hendrikkade 171B met behoud van bestemming daarvan tot berging. Prinsengracht 1029-1035/Kerkstraat 320-322 1017HC
- aanvraag 380433
- ingediend op 29 maart 2012
- voor het rooien van twee Atalsceders in de gezamenlijke tuin van Prinsengracht 1029-1035 en Kerkstraat 320-322. Prinsengracht 437 1016HM
- aanvraag 324367
- ingediend op 8 februari 2012
- voor het maken van een dakopbouw met een dakterras op het gebouw Prinsengracht 437 met behoud van bestemming daarvan tot kantoorruimte. Reguliersgracht 41 1017LK
- aanvraag 376193
- ingediend op 27 maart 2012
- voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het gebouw Reguliersgracht 41. Rozengracht 150 1016NJ
- aanvraag 377991
- ingediend op 28 maart 2012
- voor het verwijderen van de tussenmuur op de begane grond en het aanbrengen van 3 bogen in het gebouw Rozengracht 150 met behoud van bestemming daarvan tot stichting. Schippersgracht 10 1011TS
- aanvraag 379159
- ingediend op 29 maart 2012
- voor het wijzigen van de bestemming van het souterrain en de begane grond naar zelfstandige woning, het plaatsen van een hekwerk voor de voorgevel en het plaatsen van een dakterras op het dak van de 4e etage van het gebouw Schippersgracht 10. Singel 250 1016AB
- aanvraag 379417
- ingediend op 27 maart 2012
- voor het intern veranderen van het gebouw Singel 250 met behoud van bestemming daarvan tot kantoren. Spuistraat 137 1012SV
- aanvraag 354013
- ingediend op 24 februari 2012
- voor het veranderen van de bestemming van het gebouw Spuistraat 137 naar horeca. Spuistraat 95 1012ST
- aanvraag 367369
- ingediend op 19 maart 2012
- voor het plaatsen van kozijnen en ramen in het gebouw Spuistraat 95. T.h.v. : Mozes en Aaronstraat 2 en 12/Paleisstraat 5/Dam
- aanvraag 368421
- ingediend op 21 maart 2012
- voor het wijzigen van de openbare verlichting in de Paleisstraat 5, de Mozes en Aaronstraat 2 en 12 en op de Dam, waarbij de lage masten worden verwijderd en compensatie verlichting wordt aangebracht. T.h.v. Sint Antoniebreestraat 7 A-C
- aanvraag 378165
- ingediend op 28 maart 2012
- voor het kappen van een wilg aan de achterzijde van het gebouw Sint Antoniebreestraat 7 A-C. Tuinstraat 117 1015PA
- aanvraag 363471
- ingediend op 15 maart 2012
- voor het veranderen van de 1e t/m 3e verdieping van het gebouw Tuinstraat 117 met bestemming daarvan tot 3 zelfstandige woningen. Westerstraat 34 1015MK
- aanvraag 375199
- ingediend op 27 maart 2012
- voor aanpassing van de achterbebouwing op bel-etage van het gebouw Westerstraat 34. Westerstraat 84 1015ML
- aanvraag 381391
- ingediend op 29 maart 2012
- voor het veranderen van de bestemming van de bergingen op de 4e etage van het gebouw Westerstraat 84 naar een zelfstandige woning. Weteringschans 16 1017SG
- aanvraag 335377
- ingediend op 17 februari 2012
- voor het maken van een parkeerkelder in de tuin naast het gebouwgedeelte Weteringschans 16 t.b.v. één auto. Ten aanzien van de hierboven gepubliceerde aanvragen kan een ieder, binnen de termijn van terinzagelegging, zijn zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum, te richten aan: Stadsdeel Centrum, Sector Bouwen en Wonen, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden, dit in verband met correspondentie. VI. Kennisgeving Ontwerpbesluit OmgevingsvergunningenAanvragen, uitgebreide procedure De volgende ontwerpbesluiten zijn in te zien van 13 april 2012 tot en met 24 mei 2012: Egelantiersstraat 49 1015RM
- soort: uitgebreid
- aanvraag 182876
- voor het vernieuwen van de fundering, het wijzigen van het souterrain en de begane grond en het maken van een nieuw dakterras op de uitbouw van het pand Egelantiersstraat 49. Handboogstraat 10 1012WP
- soort: omgevingsvergunning initieel
- aanvraag 230511
- voor het uitvoeren van restauratie- en herstelwerkzaamheden aan de toegangspoort gelegen op het adres Handboogstraat 10. Herengracht 269 1016BJ
- soort: uitgebreid
- aanvraag 217031
- voor het wijzigen van de toilet- en badruimten op de eerste-, tweede en derde verdieping van het gebouw Herengracht 269. Keizersgracht 108-A 1015CV
- soort: uitgebreid
- aanvraag 263875
- voor het aanbrengen van een trap tussen de begane grond en de eerste verdieping van het gebouw Keizersgracht 108-A. Keizersgracht 112 1015CV
- soort: uitgebreid
- aanvraag 230189
- voor het reconstrueren van de binnenplaats van het gebouw Keizersgracht 112 als revisie op de eerder veleende vergunningen BWT 03-08-0283 en BWT 81-08-0462. Leidseplein 12 1017PT
- soort: uitgebreid
- aanvraag 250029
- voor het vervangen van de houten tussenvloer op de begane grond van het gebouw Leidseplein 12. Singel 414 1016AK
- soort: uitgebreid
- aanvraag 151918
- voor aanbrengen latei, verwijderen schoorsteen en aanpak achterstallig onderhoud van het gebouw Singel 414. Spui 21 1012WX
- soort: uitgebreid
- aanvraag 228989
- voor het aanbrengen van een bliksembeveiligingsinstallatie op het gebouw Spui 21. Weteringschans 6/8 1017SG
- soort: uitgebreid
- aanvraag 247017
- voor het slopen van een kolom en plaatsen van een latei in de entreehal. Ten aanzien van de hierboven gepubliceerde kennisgevingen van de ontwerpbesluiten kan een ieder, binnen de termijn van terinzagelegging, zijn zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum, te richten aan: Stadsdeel Centrum, Sector Bouwen en Wonen, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden, dit in verband met correspondentie. VII. Kennisgeving verlengen beslistermijn De volgende aanvragen zijn verlengd met een beslistermijn van 6 weken: Bloemgracht 168 1015TV
- aanvraag 319089
- voor het vernieuwen van de voegen in de voorgevel van het gebouw Bloemgracht 168. Haarlemmerplein 2 1013HS
- aanvraag 319429
- voor het verbouwen van de begane grond en 1e verdieping van het gebouw Haarlemmerplein 2 met behoud van bestemming tot bankshop. Herengracht 240 1016BT
- aanvraag 324411
- voor het plaatsen van een hekwerk voor het gebouw Herengracht 240. Kalverstraat 125 1012PA
- aanvraag 309623
- voor het aanbrengen van een nieuwe hemelwaterafvoer aan de voorgevel van het gebouw Kalverstraat 125. Keizersstraat 5 1011GD
- aanvraag 325059
- voor het veranderen en vergroten van het gebouwgedeelte Keizersstraat 5. Leidsekade 66 1016CZ
- aanvraag 327429
- voor het vernieuwen van de vloer van de begane grond van het gebouw Leidsekade 66. Leliegracht 60 1015DJ
- aanvraag 294473
- voor het wijzigen van een aantal ramen in de voorgevel ter hoogte van de tweede-, derde- en zolderverdieping van het gebouw Leliegracht 60. Nieuwendijk 226 1012MX
- aanvraag 327107
- voor het wijzigen van de pui en het plaatsen van reclame aan de Nieuwendijk 226 met behoud van bestemming daarvan tot winkel. Oudezijds Achterburgwal 118-120 1012DT
- aanvraag 251199
- voor het uitvoeren van funderingsherstel van de aanbouw aan de achterzijde van het gebouw Oudezijds Achterburgwal 118-120. Plantagekade 46 1018ZV
- aanvraag 326813
- voor het wijzigen van de indeling met constructieve wijzigingen van het gebouw Plantagekade 46. Prinsengracht 437 1016HM
- aanvraag 324367
- voor het maken van een dakopbouw met een dakterras op het gebouw Prinsengracht 437 met behoud van bestemming daarvan tot kantoorruimte. Proffesor Tulpplein 1 1018GX
- aanvraag 320431
- voor het oprichten van gebouw op het na sloop van de bestaande bebouwing vrij gekomen terrein behorende bij het gebouw Professor Tulpplein 1 (Amstel Hotel) met bestemming daarvan tot 5 bergplaatsen. Singel 488-490 1017AW
- aanvraag 327123
- voor het deels bebouwen van het binnenterrein. Utrechtsestraat 136-138 1017VT
- aanvraag 291053
- voor het veranderen en vergroten van de tweede en derde verdieping van het gebouwgedeelte Utrechtsestraat 136-138 tot twee zelfstandige woningen en het maken van een twee dakterrassen. Valkenburgerstraat 68 1011LZ
- aanvraag 330529
- voor het veranderen en vernieuwen van de reclame-uitingen aan het gebouw Valkenburgerstraat 68 (Ibis Hotel). Warmoesstraat 169/Dam 9 1012JS
- aanvraag 329565
- voor NH Hotel Krasnapolsky Amsterdam; gevelrenovatie t.b.v. het vergadercentrum en de parkeergarage in de Warmoestraat 169/Dam 9, verbouw t.b.v. een nieuwe lift, zonwering op het dakterras (6e verdieping), verbouw van de dakopbouw van lift 4. Waterlooplein 369 1011PG
- aanvraag 287721
- voor het plaatsen van terrasschermen ten behoeve van het restaurant aan het Waterlooplein 369. Weteringschans 16 1017SG
- aanvraag 335377
- voor het maken van een parkeerkelder in de tuin naast het gebouwgedeelte Weteringschans 16 t.b.v. één auto. Ten aanzien van de hierboven genoemde kennisgevingen van verlengen beslistermijn kan er geen bezwaar worden ingediend. Is uitsluitend een kennisgeving voor belanghebbende(n). VIII. Kennisgeving ingetrokken aanvragen De volgende aanvragen zijn ingetrokken door de aanvrager: Oudezijds Voorburgwal 197 1012EX
- aanvraag 232119
- voor het verwijderen van een gebroken schoorsteen van het gebouw Oudezijds Voorburgwal 197. Zeedijk 46 1012BA
- aanvraag 337649 -voor het aanbrengen van verlichte reclame aan de gevel van het gebouw Zeedijk 46. Ten aanzien van de hierboven genoemde kennisgevingen van ingetrokken aanvragen kan er geen bezwaar worden ingediend. Is uitsluitend een kennisgeving voor belanghebbende(n). IX. Buiten behandeling laten van de omgevingsvergunning De volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn buiten behandeling gelaten: Op 2 april 2012: Singel 379 1012WL
- aanvraag 63824
- soort: uitgebreid
- voor het aanbrengen van gevelletters en het legaliseren van reclamebord met verlichting op de voorgevel van het gebouw Singel 379. Ten aanzien van de hierboven genoemde kennisgeving van een buiten behandeling gelaten omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum, Sector Middelen, Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden, dit in verband met correspondentie. X. Kennisgeving besluiten, reguliere procedure De volgende besluiten zijn in te zien van 13 april 2012 tot en met 24 mei 2012: Verleende omgevingsvergunningen Op 30 maart 2012 is verleend:
Amstelstraat 5 1017DA
- aanvraag 338611
- soort: regulier
- voor het aanbrengen van lichtreclame aan het gebouw Amstelstraat 5. Op 2 april 2012 is verleend:
Berenstraat 7 1016GG
- aanvraag 380789
- soort: regulier
- voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het gebouw Berenstraat 7. Op 2 april 2012 is verleend:
Conradstraat 423 G 1018NE
- aanvraag 347457
- soort: regulier
- voor het wijzigen van een gevelopening in de voorgevel van het gebouwgedeelte Conradstraat 423 G. Op 2 april 2012 is verleend:
Vinkenstraat 190 1013JX
- aanvraag 306421
- soort: regulier
- voor het wijzigen van de bedrijfsruimte tot wonen op de begane grond van het gebouw Vinkenstraat 190. Op 3 april 2012 is verleend:
Palmstraat 1/Brouwersgracht 161 1015GG
- aanvraag 294533
- soort: regulier
- voor het veranderen van de indeling en het gebruik van de tweede verdieping van één naar twee woningen. Op 4 april 2012 is verleend:
Sarphatistraat 282 1018GW
- aanvraag 291189
- soort: regulier
- voor het kappen van 1 esdoorn op de achtererf van het gebouw Sarphatistraat 282. Op 3 april 2012 is verleend:
Prins Hendrikkade 100 1011AH
- aanvraag 353569
- soort: regulier
- voor het intern veranderen van de kelder en eerste bouwlaag van het gebouw Prins Hendrikkade 100 met bestemming daarvan tot winkelruimten in de eerste bouwlaag. Op 4 april 2012 is verleend:
Fokke Simonszstraat 38 1017TH
- aanvraag 238379
- soort: regulier
- voor het intern veranderen naar 4 appartementen, het uitvoeren van funderingsherstel en het plaatsen van balkons aan de tuinzijde aan de Fokke Simonszstraat 38 met behoud van de bestemming wonen. Op 4 april 2012 is verleend:
Reguliersgracht 41 1017LK
- aanvraag 376193
- soort: regulier
- voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het gebouw Reguliersgracht 41. Op 4 april 2012 is verleend:
Haarlemmer Houttuinen 309 1013GM
- aanvraag 207197
- soort: regulier
- voor het realiseren van een dakopbouw op het gebouwgedeelte Haarlemmer Houttuinen 309 ten behoeve van de woning. Op 4 april 2012 is verleend:
Plantage Muidergracht 101-103 1018TP
- aanvraag 288191
- soort: regulier
- voor het samenvoegen en renoveren van de woningen van Plantage Muidergracht 101-103. Op 4 april 2012 is verleend:
Haarlemmerplein 18-B
- aanvraag 352133
- soort: regulier
- voor het vergroten van het dakterras van het appartement Haarlemmerplein 18-B van de nieuwbouw. Op 4 april 2012 is verleend:
Keizersgracht 669 1017DV
- aanvraag 284057
- soort: regulier
- voor het aanbrengen van nieuwe fundering en kelderbak, het intern veranderen en het slopen en opnieuw opbouwen van de bestaande aanbouw van het gebouw Keizersgracht 669 met behoud van bestemming wonen. Geweigerde omgevingsvergunningen Op 30 maart 2012 is geweigerd:Marnixstraat 401/403 1017PJ
- aanvraag 102955
- soort: regulier
- voor het intern verbouwen van het gebouw Marnixstraat 401/403 met bestemming daarvan tot shortstay woningen. Op 3 april 2012 is geweigerd:Czaar Peterstraat 101 1018PE
- aanvraag 258359
- soort: regulier
- voor het bouwen in afwijking van bouwvergunning BWT 81-09-0582, waarbij de afwijking bestaat uit het aanbrengen van een draaikiepraam in de voorgevel. Op 3 april 2012 is geweigerd:Kalverstraat 179/Olieslagerssteeg 6/Rokin 136 1012XB
- aanvraag 291471
- soort: regulier
- voor het gedeeltelijk veranderen en vergroten van het gebouw Kalverstraat 179/Olieslagerssteeg 6/Rokin 136 met bestemming daarvan tot zes woningen. Op 4 april 2012 is geweigerd:Kalverstraat 185 A 1012XC
- aanvraag 326443
- soort: regulier
- voor de aanvraag van een tijdelijk reclamevergunning voor de periode van 29 februari t/m 1 april 2012. Op 4 april 2012 is geweigerd:Spui 22 1012XA
- aanvraag 333547
- soort: regulier
- voor het aanbrengen van gevelreclame aan het gebouw Spui 22. Op 4 april 2012 is geweigerd:Valkenburgerstraat 150 1011NA
- aanvraag 355071
- soort: regulier
- voor het verbreden van een dakkapel aan de voorzijde van het gebouw Valkenburgerstraat 150. Ten aanzien van de hierboven genoemde mededelingen van (verleende of geweigerde) omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum, sector Middelen, Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden, dit in verband met correspondentie. XI. Kennisgeving besluiten, uitgebreide procedure De volgende besluiten zijn in te zien van 13 april 2012 tot en met 24 mei 2012: Verleende omgevingsvergunningen Op 30 maart 2012 is verleend:
Hartenstraat 16-18 1016CB
- aanvraag 160811
- soort: uitgebreid
- voor het veranderen en vergroten van het gebouw Hartenstraat 16-18 met bestemming daarvan tot winkel en wonen. Op 30 maart 2012 is verleend:
Nieuwezijds Kolk 14 1012PV
- aanvraag 282738
- soort: uitgebreid
- voor het intern veranderen van de kelder en de begane grond van het gebouw Nieuwezijds Kolk 14 met behoud van de bestemming daarvan tot horeca. Op 2 april 2012 is verleend:
Buiten Vissersstraat 3 1013GB
- aanvraag 176715
- soort: uitgebreid
- voor inpandige herstelwerkzaamheden naar aanleiding van een aanschrijving in het pand Buiten Vissersstraat 3. Op 2 april 2012 is verleend:
T.p.v. brug nr. 246, Hogesluis over de Amstel
- aanvraag 198122
- soort: uitgebreid
- voor het herplaatsen van een keermuur t.p.v. brug nummer 246 (Hogesluis over de Amstel). Op 4 april 2012 is verleend:
Warmoesstraat 93
- aanvraag 226303
- soort: uitgebreid
- voor het plaatsen van verlichte gevelreclame aan het gebouw Warmoesstraat 93. Op 4 april 2012 is verleend:
Binnen Wieringerstraat 24 1013EB
- aanvraag 205519
- soort: uitgebreid
- voor het samenvoegen van de begane grond en de overige verdiepingen, met bestemming daarvan tot één woning van het gebouw Binnen Wieringerstraat 24. Ten aanzien van de hierboven genoemde kennisgeving van (verleende of geweigerde) omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van het besluit beroep indienen bij Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden, dit in verband met correspondentie.De bovenstaande omgevingsvergunningen staan ook gepubliceerd in de Staatscourant. XIII. Aanvragen om splitsingsvergunningAanvragen De volgende binnengekomen aanvragen zijn in te zien van 13 april 2012 tot en met 26 april 2012: Marnixkade 79 1015ZE
- aanvraag 07-12-0018
- ingediend op 14 maart 2012
- voor het splitsen in 3 appartementsrechten. Ten aanzien van de hierboven gepubliceerde aanvragen kan eenieder, binnen de termijn van terinzagelegging, zijn zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, te richten aan: stadsdeel Centrum, Sector Bouwen en Wonen, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden, dit in verband met correspondentie.

Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Amsterdam:

DatumBetreftOnderwerp
16-10-2019AmsterdamVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning Ben Viljoenstraat 4D

Betreft: Omgevingsvergunning

16-10-2019AmsterdamVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning Ben Viljoenstraat 2E

Betreft: Omgevingsvergunning

16-10-2019AmsterdamAanvraag omgevingsvergunning Jacob van Lennepkade 84G

Betreft: Omgevingsvergunning

16-10-2019AmsterdamBesluit omgevingsvergunning reguliere procedure IJselstraat 81 en 83

Betreft: Omgevingsvergunning

16-10-2019AmsterdamAanvraag omgevingsvergunning Kabelweg 52

Betreft: Omgevingsvergunning

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.