Drimble

Omgevingsvergunningen (Amsterdam)

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Deelgemeente Amsterdam - Centrum op 24 mei 2012, betreffende een object gelegen in Amsterdam.

informatie alleen over amsterdam

Inhoud Omgevingsvergunning:

Omgevingsvergunningen (Amsterdam)

Aanvragen om omgevingsvergunning Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daarmee samenhangende wet- en regelgeving in werking getreden. Met ingang van deze wet kunnen er meerdere deelaspecten aangevraagd worden onder één omgevingsvergunning, zoals bouwen, slopen en monumenten. Hierdoor is de wijze van publicatie ook iets anders geworden. Onderstaande nieuwe aanvragen, kennisgevingen zijn van de na 1 oktober 2010 ingediende omgevingsvergunningen. Kennisgeving nieuwe aanvragen omgevingsvergunning, kennisgeving van de ontwerpbesluiten en mededelingen van de besluiten zijn ter inzage gelegd op het Voorlichtingsloket van Stadsdeel Centrum, Amstel 1, geopend op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08:30 tot 16:00 uur en donderdag van 13:00 tot 20:00 uur. V. Kennisgeving nieuw ingediende aanvragen Deze kennisgeving en ter inzage legging zijn mede bedoeld als kennisgeving van het voornemen tot het nemen van een besluit zoals bedoeld in artikel 4:8 van de Algemene Wet Bestuursrecht. De volgende binnengekomen aanvragen zijn in te zien van 1 juni 2012 tot en met 14 juni 2012: Eerste Laurierdwarsstraat 20 1016PZ
- aanvraag 393539
- ingediend op 9 april 2012
- voor het herstellen en veranderen van de top van de achtergevel van het gebouw 1e Laurierdwarsstraat 20. Amstel 37 A 1011PV
- aanvraag 380325
- ingediend op 2 april 2012
- voor het vervangen van de bestaande erker aan de voorzijde en het vervangen van de voordeur en kelderdeur. Buiten Bantammerstraat 13 1011AX
- aanvraag 440599
- ingediend op 21 mei 2012
- voor het kappen van een Zaailing ter hoogte van Buiten Bantammerstraat 13. Damstraat 8 / 10 1012JM
- aanvraag 423849
- ingediend op 4 mei 2012
- voor het uitvoeren van funderingsherstel en het aanbrengen van een stabiliteitsportaal in het gebouw Damstraat 8/10 met behoud van bestemming daarvan tot horeca en wonen. Eerste Laurierdwarsstraat 19 1016PW
- aanvraag 366829
- ingediend op 4 april 2012
- voor het vervangen van de kozijnen aan de voorzijde van het gebouw 1e Laurierdwarsstraat 19. Herengracht 104 1015BS
- aanvraag 437427
- ingediend op 16 mei 2012
- voor het verwijderen van een Iep. Herengracht 37D 1015BB
- aanvraag 437505
- ingediend op 16 mei 2012
- voor het verwijderen van een dode broedboom ter hoogte van Herengracht 39. Herengracht 528A 1017CC
- aanvraag 439925
- ingediend op 15 mei 2012
- voor het uitdiepen van een reeds bestaande ongebruikte kelder inclusief het funderen van deze kelder ten behoeve van het gebouw Herengracht 528A. Herengracht 619 1017CE
- aanvraag 440057
- ingediend op 21 mei 2012
- voor het kappen van een Esdoorn in de achtertuin van het gebouw Bank Mendes Gans, ter hoogte van Herengracht 615. Kattenburgerstraat 166 1018JH
- aanvraag 387881
- ingediend op 3 april 2012
- voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het gebouw Kattenburgerstraat 166. Leeuwenwerf 103 1018KB
- aanvraag 389029
- ingediend op 4 april 2012
- voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het gebouw Leeuwenwerf 103. Lindengracht 93 1015KD
- aanvraag 437201
- ingediend op 16 mei 2012
- voor het kappen van een dode Lindeboom ter hoogte van Lindengracht 93. Marnixstraat 390A 1017PL
- aanvraag 376683
- ingediend op 27 maart 2012
- voor het verbouwen van de eerste t/m zolderverdieping van het gebouw Marnixstraat 390 met behoud van bestemming daarvan tot wonen. Martelaarsgracht 11 1012TN
- aanvraag 440433
- ingediend op 21 mei 2012
- voor het vervangen van de kozijnen in de gebouwen Martelaarsgracht 11 en 13. Nieuwe Prinsengracht 130 1018WS
- aanvraag 436071
- ingediend op 15 mei 2012
- voor gevelreiniging/onderhoud van het gebouw Nieuwe Achtergracht 130. Nieuwe Prinsengracht 47 1018EG
- aanvraag 436429
- ingediend op 15 mei 2012
- voor het snoeien van een Kastanje in de achtertuin. Nieuwendijk 38 1012ML
- aanvraag 436939
- ingediend op 16 mei 2012
- voor het vervangen van een oude lichtbak aan het gebouw Nieuwendijk 38 ten behoeve van het restaurant. Nieuwezijds Voorburgwal 41 1012RD
- aanvraag 433459
- ingediend op 13 mei 2012
- voor het plaatsen van een zonnescherm op de gebouwen Nwz. Voorburgwal 41 en 43 t.b.v. horecaterras. Noorderstraat 34c 1017TV
- aanvraag 437635
- ingediend op 16 mei 2012
- voor het wijzigen van het daklicht ten behoeve van het appartement op de tweede verdieping. Oudeschans 87 1011KW
- aanvraag 437547
- ingediend op 16 mei 2012
- voor het verwijderen van een dode broedboom. Plantage Muidergracht 110 1018TW
- aanvraag 437479
- ingediend op 16 mei 2012
- voor het verwijderen van een Treurwilg en het verwijderen van een Salix paastak ter hoogte van Plantage Muidergracht 110-130. Prinsengracht 475 1016HP
- aanvraag 437339
- ingediend op 16 mei 2012
- voor het kappen van een dode broedboom ter hoogte van Prinsengracht 475. Westerdoksdijk 677 1013BX
- aanvraag 435213
- ingediend op 15 mei 2012
- voor het wijzigen van de entreepui van het gebouw Westerdoksdijk 677. Westerstraat 122 1015MP
- aanvraag 427411
- ingediend op 10 mei 2012
- voor het vernieuwen van de kozijnen in de voorgevel en het plaatsen van rabatdelen aan de zijgevels. Ten aanzien van de hierboven gepubliceerde aanvragen kan een ieder, binnen de termijn van terinzagelegging, zijn zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum, te richten aan: Stadsdeel Centrum, Sector Bouwen en Wonen, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden, dit in verband met correspondentie. VI. Kennisgeving Ontwerpbesluit OmgevingsvergunningenAanvragen, uitgebreide procedure De volgende ontwerpbesluiten zijn in te zien van 1 juni 2012 tot en met 12 juli 2012: Herengracht 269 1016BJ
- soort: uitgebreid
- aanvraag 217031
- voor het wijzigen van de toilet- en badruimten op de eerste-, tweede en derde verdieping van het gebouw Herengracht 269. Keizersgracht 736C 1017EX
- soort: uitgebreid
- aanvraag 214773
- voor het tijdelijk plaatsen van een tuinkast t.b.v. een koelunit in de tuin van het gebouw Keizersgracht 736A voor de duur van 5 jaar. Lindengracht 251 1015KH
- soort: uitgebreid
- aanvraag 142968
- voor het veranderen en samenvoegen van de gebouwgedeelten Lindengracht 251/Tichelstraat 2/Lijnbaansgracht 45 met bestemming daarvan tot een hotel met 25 kamers. Noorderstraat 38
- soort: uitgebreid
- aanvraag 266903
- voor het herstellen van de authentieke entree voor het gebouwgedeelte Noorderstraat 38. Oudezijds Achterburgwal 122 1012DT
- soort: uitgebreid
- aanvraag 282655
- voor het herstellen van de fundering van het gebouw Oudezijds Achterburgwal 122 met behoud van bestemming van winkel en wonen. Ten aanzien van de hierboven gepubliceerde kennisgevingen van de ontwerpbesluiten kan een ieder, binnen de termijn van terinzagelegging, zijn zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum, te richten aan: Stadsdeel Centrum, Sector Bouwen en Wonen, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden, dit in verband met correspondentie VII. Kennisgeving verlengen beslistermijn De volgende aanvragen zijn verlengd met een beslistermijn van 6 weken: Amstel 37 A 1011PV
- aanvraag 380325
- voor het vervangen van de bestaande erker aan de voorgevel en het vervangen van de voordeur en kelderdeur. Dam 6 1012NP
- aanvraag 381427
- voor het maken van een winkel met daarboven kantoorruimte op het adres Dam 6. Korte Leidsedwarsstraat 72 1017RD
- aanvraag 364905
- voor het maken van een kelder, het intern veranderen en het plaatsen van 2 dakterrassen op het gebouw Korte Leidsedwarsstraat 72 met behoud van bestemming tot wonen. Laurierstraat 36 1016PM
- aanvraag 350125
- voor het veranderen van de 3e en zolderverdieping van het gebouw Laurierstraat 36 tot een zelfstandige woning en het veranderen van de kapverdieping. Leidsekade 54-3 1016CW
- aanvraag 360997
- voor het plaatsen van een balkon aan de achtergevel van de 4e verdieping van het gebouw Leidsekade 54 met behoud van bestemming daarvan tot wonen. Marnixstraat 390A 1017PL
- aanvraag 376683
- voor het verbouwen van de eerste t/m zolderverdieping van het gebouw Marnixstraat 390 met behoud van bestemming daarvan tot wonen. Monnikenstraat 23 1012BP
- aanvraag 322333
- voor het herstellen van de fundering en het uitvoeren van werkzaamheden t.a.v. de aanschrijving op het pand Monnikenstraat 23. Nieuwe Doelenstraat 14 1012CP
- aanvraag 373011
- voor het veranderen van het gebouw Nieuwe Doelenstraat 14 met behoud van bestemming daarvan tot hotel. Nieuwezijds Voorburgwal 41 1012RD
- aanvraag 377095
- voor het aanbrengen van reclame aan de voorgevel van het gebouw Nieuwezijds Voorburgwal 41. Nieuwezijds Voorburgwal 43 1012RD
- aanvraag 377103
- voor het aanbrengen van reclame aan de voorgevel van het gebouw Nieuwezijds Voorburgwal 43. Plantage Muidergracht 85 1018TN
- aanvraag 360007
- voor het vernieuwen van de fundering en het aanpassen van de bestaande trap van het gebouw Plantage Muidergracht 85. Prinsengracht 672 1017KX
- aanvraag 368513
- voor het veranderen van het gebouw Prinsengracht 672 met behoud van bestemming daarvan tot wonen. Raadhuisstraat 10 1016DE
- aanvraag 358983
- voor het herstellen van de fundering en het gedeeltelijke veranderen van de voorgevel van het gebouw Raadhuisstraat 10. Roetersstraat 170 1018WE
- aanvraag 389193
- voor het veranderen van het gebouw Roeterrsstraat 170 en 172, Nieuwe Achtergracht 140 en 144 en Valckenierstraat 45 met behoud van bestemming daarvan tot bioscoop.. Spuistraat 215 1012VN
- aanvraag 379873
- voor interne sloopwerkzaamheden en sloopwerkzaamheden van niet ingrijpende aard ten behoeve van Tabak II, adressen Spuistraat 199/215/217, Wijdesteeg 4/18/20 / Keizerrijk 3/9/11. Spuistraat 227 1012VP
- aanvraag 379845
- voor interne sloopwerkzaamheden en sloopwerkzaamheden van niet ingrijpende aard ten behoeve van Tabak I, adressen Spuistraat 219/221/225/229/231, Wijdesteeg 3/5/7. T.h.v. Weteringschans 251
- aanvraag 383583
- voor het veranderen van functie van kantoor naar wonen en het intern veranderen van de indeling t.b.v. de realisatie van 9 woningen t.h.v. het gebouw Weteringschans 251. T.h.v. Weteringschans 84-A
- aanvraag 383547
- voor uitbreiding van de bestaande kelder. Terrein Cruqiuskade hoek Czaar Peterstraat
- aanvraag 359757
- voor het oprichten van een gebouw met bestemming daarvan tot ondergrondse parkeergarage, commerciële ruimten, horeca en 118 woningen op de hoek van de Cruquiuskade en de Czaar Peterstraat. Tweede Weteringdwarsstraat 58 1017SX
- aanvraag 379271
- voor het vervangen van het balkon aan de achterzijde van de bel-etage van het gebouw 2e Weteringdwarsstraat 58/58A. Ten aanzien van de hierboven genoemde kennisgevingen van verlengen beslistermijn kan er geen bezwaar worden ingediend. Is uitsluitend een kennisgeving voor belanghebbende(n). VIII. Kennisgeving ingetrokken aanvragen De volgende aanvragen zijn ingetrokken door de aanvrager: Spinozastraat 33 1018HH
- aanvraag 360371
- voor het splitsen in drie appartementsrechten. Ten aanzien van de hierboven genoemde kennisgevingen van ingetrokken aanvragen kan er geen bezwaar worden ingediend. Is uitsluitend een kennisgeving voor belanghebbende(n). IX. Buiten behandeling laten van de omgevingsvergunning De volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn buiten behandeling gelaten: Op 21 mei 2012:Westerstraat 77 H 1015LW
- aanvraag 392677
- soort: regulier
- voor het vervangen van de kozijnen en het plaatsen van dubbel glas aan het gebouw Westerstraat 77 H met behoud van bestemming daarvan tot wonen. Op 22 mei 2012:Staalkade 7 1011JN
- aanvraag 30445
- soort: uitgebreid
- voor het aanbrengen van een muurplaat aan de voorgevel van het gebouw Staalkade 7. Op 23 mei 2012:Nieuwezijds Voorburgwal 41/43A-F 1012RD
- aanvraag 354793
- soort: regulier
- voor het vernieuwen van de zonwering aan voorgevel van het gebouw Nieuwezijds Voorburgwal 41/43A-F. Ten aanzien van de hierboven genoemde kennisgeving van een buiten behandeling gelaten omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum, Sector Middelen, Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden, dit in verband met correspondentie. X. Kennisgeving besluiten, reguliere procedure De volgende besluiten zijn in te zien van 1 juni 2012 tot en met 12 juli 2012: Verleende omgevingsvergunningen Op 18 mei 2012 is verleend:
Haarlemmerplein 2 1013HS
- aanvraag 319429
- soort: regulier
- voor het verbouwen van de begane grond en 1e verdieping van het gebouw Haarlemmerplein 2, met behoud van bestemming, tot bankshop. Op 18 mei 2012 is verleend:
Leidsestraat 89 1017NZ
- aanvraag 371505
- soort: regulier
- voor het aanbrengen van reclame aan het gebouw Leidsestraat 89 met behoud van bestemming daarvan tot restaurant. Op 18 mei 2012 is verleend:
Utrechtsestraat 136-138 1017VT
- aanvraag 291053
- soort: regulier
- voor het veraderen en vergroten van de tweede en derde verdieping van het gebouwgedeelte Utrechtsestraat 136A tot twee zelfstandige woningen en het maken van een twee dakterrassen. Op 18 mei 2012 is verleend:
Groenmarktkade 5 1016TA
- aanvraag 302387
- soort: regulier
- voor het slopen van de begane grond vloer, voor het weghalen van bezinetanks, het verzwaren van de fundering en het maken van een extra verdiepingvloer in het gebouw Groenmarktkade 5. Op 18 mei 2012 is verleend:
Spuistraat 137 1012SV
- aanvraag 354013
- soort: regulier
- voor het veranderen van de bestemming van het gebouw Spuistraat 137 naar horeca. Op 21 mei 2012 is verleend:
Halvemaansteeg 19 1017CR
- aanvraag 340097
- soort: regulier
- voor het aanbrengen van verlichte reclame aan de gevel van het gebouw Halvemaansteeg 19 met behoud van bestemming daarvan tot snackbar. Op 22 mei 2012 is verleend:
Lange Leidsedwarsstraat 27 1017NG
- aanvraag 397651
- soort: regulier
- voor het aanbrengen van reclame aan de voorgevel van het gebouw Lange Leidsedwarsstraat 27. Op 22 mei 2012 is verleend:
Marnixkade 87 1015ZH
- aanvraag 268819
- soort: regulier
- voor het uitvoeren van funderingsherstel en het veranderen en vergroten van het gebouw Marnixkade 87 met bestemming daarvan tot vier woningen. Op 22 mei 2012 is verleend:
Kazernestraat 18B 1018CD
- aanvraag 422211
- soort: regulier
- voor het vervangen van de ramen en deuren op de 1e en 2e verdieping van het gebouw Kazernestraat 18-B met behoud van bestemming daarvan tot wonen (zie OVX 263491). Op 22 mei 2012 is verleend:
Lange Leidsedwarsstraat 94 1017NM
- aanvraag 398263
- soort: regulier
- voor het aanbrengen van reclame aan de voorgevel van het gebouw Lange Leidsedwarsstraat 94. Op 22 mei 2012 is verleend:
Lindengracht 63 1015KC
- aanvraag 416835
- soort: regulier
- voor het aanbrengen van reclame aan de voorgevel van het gebouw Lindengracht 61-63. Op 22 mei 2012 is verleend:
Bloemstraat 134 1016KK
- aanvraag 104282
- soort: regulier
- voor het vernieuwen van kozijnen aan het gebouw Bloemstraat 134. Op 22 mei 2012 is verleend:
Kerkstraat 391 1017HX
- aanvraag 376201
- soort: regulier
- voor het bouwen in afwijking van OVX 178607 waarbij de toegangstrap naar het dakterras wordt verlegd naar de rechter achterzijde van het dak. Op 22 mei 2012 is verleend:
Spuistraat 285 1012VR
- aanvraag 390427
- soort: regulier
- voor het aanbrengen van reclame aan de voorgevel van het gebouw Spuistraat 285. Op 22 mei 2012 is verleend:
Roetersstraat 15 1018WB
- aanvraag 305897
- soort: regulier
- voor het (tijdelijk) plaatsen vaan een bouwdoek aan het gebouw Roetersstraat 15. Op 23 mei 2012 is verleend:
Sint Annendwarsstraat 4K 1012HC
- aanvraag 419521
- soort: regulier
- voor het veranderen en vernieuwen van de kozijnen en deuren in de gevels op de begane grond van het gebouw Sint Annendwarsstraat 4. Op 23 mei 2012 is verleend:
Egelantiersgracht 36 1015RM
- aanvraag 383331
- soort: regulier
- voor het wijzigen van de 3e, 4e en kapverdieping tot een woning op het adres Egelantiersgracht 36. Op 10 mei 2012 is verleend:
Singel 174 B 1015AJ
- aanvraag 363045
- soort: regulier
- voor het veranderen van de achtergevel van het gebouw Singel 174a. Op 23 mei 2012 is verleend:
Keizersgracht 343-F / 343-G 1016EH
- aanvraag 369731
- soort: regulier
- voor het aanbrengen van een scheidingsmuur en deuren tussen de gebouwen Keizersgracht 343-F en 343-G met behoud van bestemming daarvan tot wonen. Op 23 mei 2012 is verleend:
Muntplein 12 1012WR
- aanvraag 352421
- soort: regulier
- voor het veranderen van de voorgevel, het vernieuwen van het toegangshek naar het souterrain en het intern veranderen van het gebouw Muntplein 12 met behoud van bestemming daarvan tot winkel. Op 23 mei 2012 is verleend:
Muntplein 7 1017CK
- aanvraag 340447
- soort: regulier
- voor het wijzigen van de bestemming van de begane grond naar horeca en van de 1e verdieping naar woning van het gebouw Muntplein 7. Geweigerde omgevingsvergunningen Op 11 april 2012 is geweigerd:Marnixkade 87 1015ZH
- aanvraag 268819
- soort: regulier
- voor het uitvoeren van funderingsherstel en het veranderen en vergroten van het gebouw Marnixkade 87 met bestemming daarvan tot vier woningen. Op 22 mei 2012 is geweigerd:Herengracht 595 1017DA
- aanvraag 366481
- soort: regulier
- voor het toevoegen van glasplaat boven het entree aan gevel. Op 23 mei 2012 is geweigerd:Herengracht 572D 1017CH
- aanvraag 335153
- soort: regulier
- voor het veranderen van het gebouw Herengracht 572 met behoud van bestemming daarvan tot een kantoorruimte en vijf woningen en het maken van een nieuw tuinhuis. Ten aanzien van de hierboven genoemde mededelingen van (verleende of geweigerde) omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum, sector Middelen, Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden, dit in verband met correspondentie. XI. Kennisgeving besluiten, uitgebreide procedure De volgende besluiten zijn in te zien van 1 juni 2012 tot en met 12 juli 2012: Verleende omgevingsvergunningen Op 22 mei 2012 is verleend:
Egelantiersstraat 31 1015PV
- aanvraag 279327
- soort: uitgebreid
- voor het vervangen van de dakbedekking van het gebouw Egelantiersstraat 31. Op 22 mei 2012 is verleend:
Bloemgracht 79 1016KG
- aanvraag 256461
- soort: uitgebreid
- voor het bouwen in afwijking van de bij beschikking van 28 november 2011 verleende omgevingsvergunning, BWT 72430, voor het veranderen van het gebouw Bloemgracht 79 met bestemming daarvan tot vijf woningen, waarbij de afwijking bestaat uit het veranderen van de indeling en achtergevel van het gebouw. Op 23 mei 2012 is verleend:
Herengracht 380 1016CJ
- aanvraag 148595
- soort: uitgebreid
- voor het vervangen van de glaskap en het aanbrengen van een loopbrug en trap in het gebouw Herengracht 380 met behoud van bestemming daarvan tot kantoor. Op 23 mei 2012 is verleend:
Prinsengracht 150 1015EB
- aanvraag 254853
- soort: uitgebreid
- voor het vernieuwen en veranderen van twee balkons aan de achtergevel van het gebouw Prinsengracht 150. Op 24 mei 2012 is verleend:
Herengracht 269 1016CJ
- aanvraag 217031
- soort: uitgebreid
- voor het wijzigen van de toilet- en badruimten op de eerste-, tweede en derde verdieping van het gebouw Herengracht 269. Geweigerde omgevingsvergunningen Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door: degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking; de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking; degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Ten aanzien van de hierboven genoemde kennisgeving van (verleende of geweigerde) omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van het besluit beroep indienen bij Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer.Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden, dit in verband met correspondentie.De bovenstaande omgevingsvergunningen staan ook gepubliceerd in de Staatscourant. XIII. Aanvragen om splitsingsvergunningAanvragen De volgende binnengekomen aanvragen zijn in te zien van 1 juni 2012 tot en met 14 juni 2012: Roetersstraat 2 B 1 en 2 1018WC
- aanvraag 07-12-0005
- ingediend op 19 januari 2012
- voor het ondersplitsen in 2 appartementsrechten. Ten aanzien van de hierboven gepubliceerde aanvragen kan eenieder, binnen de termijn van terinzagelegging, zijn zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, te richten aan: stadsdeel Centrum, Sector Bouwen en Wonen, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden, dit in verband met correspondentie. Besluiten Op 18 mei 2012 is verleend:
Roetersstraat 2 B 1 en 2 1018WC
- aanvraag 07-12-0005
- voor het ondersplitsen in 2 appartementsrechten. Ten aanzien van de hierboven gepubliceerde (verleende danwel geweigerde) vergunningen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, Sector Middelen, Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. onder vermelding van het betreffende adres een aanvraagnummer.Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden, dit in verband met correspondentie.

Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Amsterdam:

DatumBetreftOnderwerp
21-10-2019AmsterdamBesluit omgevingsvergunning reguliere procedure Johannes Verhulststraat 63-II

Betreft: Omgevingsvergunning

21-10-2019AmsterdamBesluit omgevingsvergunning reguliere procedure Valeriusstraat 179-II

Betreft: Omgevingsvergunning

21-10-2019AmsterdamBesluit onttrekkingsvergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimten Bestevaerstraat 14-3h

Betreft: Onttrekkingsvergunning

21-10-2019AmsterdamBesluit omgevingsvergunning reguliere procedure Sint Willibrordusstraat 27-III

Betreft: Omgevingsvergunning

21-10-2019AmsterdamAanvraag onttrekkingsvergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimten Kromme Leimuidenstraat 17-2

Betreft: Onttrekkingsvergunning

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.