Drimble

Omgevingsvergunningen (Amsterdam)

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Deelgemeente Amsterdam - Centrum op 4 juli 2012, betreffende een object gelegen in Amsterdam.

informatie alleen over amsterdam

Inhoud Omgevingsvergunning:

Omgevingsvergunningen (Amsterdam)

Aanvragen om omgevingsvergunning Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daarmee samenhangende wet- en regelgeving in werking getreden. Met ingang van deze wet kunnen er meerdere deelaspecten aangevraagd worden onder één omgevingsvergunning, zoals bouwen, slopen en monumenten. Hierdoor is de wijze van publicatie ook iets anders geworden. Onderstaande nieuwe aanvragen, kennisgevingen zijn van de na 1 oktober 2010 ingediende omgevingsvergunningen. Kennisgeving nieuwe aanvragen omgevingsvergunning, kennisgeving van de ontwerpbesluiten en mededelingen van de besluiten zijn ter inzage gelegd op het Voorlichtingsloket van Stadsdeel Centrum, Amstel 1, geopend op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08:30 tot 16:00 uur en donderdag van 13:00 tot 20:00 uur. V. Kennisgeving nieuw ingediende aanvragen Deze kennisgeving en ter inzage legging zijn mede bedoeld als kennisgeving van het voornemen tot het nemen van een besluit zoals bedoeld in artikel 4:8 van de Algemene Wet Bestuursrecht. De volgende binnengekomen aanvragen zijn in te zien van 6 juli 2012 tot en met 19 juli 2012: Amstel 128-130 1017AD
- aanvraag 482423
- ingediend op 25 juni 2012
- voor het snoeien van een Spar in de binnentuin ter hoogte van het gebouw Amstel 128-130. Conradstraat 419 1018NE
- aanvraag 477195
- ingediend op 19 juni 2012
- voor het kappen van een kastanjeboom in de achtertuin van het gebouw, ter hoogte van Conradstraat 419. Damrak 8 1012LG
- aanvraag 461053
- ingediend op 8 juni 2012
- voor het vernieuwen van de voorgevel begane grond naar nieuwe stijl en het plaatsen van nieuwe reclame aan het gebouw Damrak 8 met behoud van bestemming daarvan tot Mc Donalds. Damrak 85 1012LP
- aanvraag 461479
- ingediend op 8 juni 2012
- voor het plaatsen van een gevelreclame aan het gebouw Damrak 85. Elandstraat 127A 1016RZ
- aanvraag 463249
- ingediend op 31 mei 2012
- voor het plaatsen van een dakterras op de achteruitbouw ter plaatse van de derde verdieping van het gebouw Elandsstraat 127. Haarlemmerplein 28-B
- aanvraag 446337
- ingediend op 18 mei 2012
- voor het uitbreiden van het dakterras op de 4e verdieping van het gebouw Haarlemmerplein 28-B. Halvemaansteeg 18 1017CR
- aanvraag 471119
- ingediend op 18 juni 2012
- voor het plaatsen van een uithangbord aan de gevel van het gebouw Halvemaansteeg 18. Hoogte Kadijk 165-167 1018BJ
- aanvraag 446495
- ingediend op 25 juni 2012
- voor het verbouwen van het gebouw Hoogte Kadijk 165-167 met bestemming daarvan tot woning. Kalverstraat 226 1012XJ
- aanvraag 475611
- ingediend op 21 juni 2012
- voor het verplaatsen van de bestaande installaties op het dak van het gebouw Kalverstraat 226-230 met behoud van bestemming daarvan tot winkels, kantoren en woningen. Kattenburgerstraat 7 1018JA
- aanvraag 438027
- ingediend op 21 juni 2012
- voor het kappen van een Fraxinus Excelsior ter hoogte van het Marine Etablissement Amsterdam. Kattenburgerstraat, Kattenburgerhof, Olifantswerf en Leeuwenwerf 1018KG
- aanvraag 479159
- ingediend op 25 juni 2012
- voor het kappen van meerdere bomen in twee daktuinen ter hoogte van Kattenburgerstraat, Kattenburgerhof, Olifantswerf en Leeuwenwerf. Kerkstraat 133 1017GE
- aanvraag 459395
- ingediend op 13 juni 2012
- voor het inpandig veranderen en vergroten d.m.v. het veranderen van de kap van het gebouw Kerkstraat 133. Kromme Waal 10B 1011BS
- aanvraag 468879
- ingediend op 22 juni 2012
- voor het intern wijzigen en het vergroten van een gevelopening in de achtergevel van het gebouw Kromme Waal 10b. Marnixkade 88 1015ZH
- aanvraag 464537
- ingediend op 12 juni 2012
- voor het aanbrengen van balkons op de 1e, 2e en 3e verdieping aan de achterzijde van het gebouw Marnixkade 88. Muntplein 9 1017CK
- aanvraag 459797
- ingediend op 7 juni 2012
- voor het plaatsen nieuwe handelsreclame aan het gebouw Muntplein 9. Nieuwe Herengracht 29 1011RL
- aanvraag 470025
- ingediend op 16 juni 2012
- voor het intern wijzigen van het trappenhuis en het plaatsen van een dakterras op het gebouw Nieuwe Herengracht 29. Nieuwendijk 3 1012LZ
- aanvraag 471009
- ingediend op 18 juni 2012
- voor het aanvragen van gevelreclame aan het gebouw Nieuwendijk 3. Nieuwezijds Voorburgwal 182 1012SJ
- aanvraag 471543
- ingediend op 18 juni 2012
- voor het samenvoegen van twee winkelruimten op de eerste verdieping van het gebouw Nieuwezijds Voorburgwal 182 en het maken van een entresol in één van deze ruimten. Oostenburgervoorstraat 59 B 1018MN
- aanvraag 471635
- ingediend op 22 juni 2012
- voor het plaatsen van een dakraam in het achterdakvlak van het pand Oostenburgervoorstraat 59 B. Oudezijds Achterburgwal 35A 1012DA
- aanvraag 477691
- ingediend op 11 juni 2012
- voor het wijzigen van de pui en de reclame van de Oudezijds Achterburgwal 35A met behoud van bestemming tot automatenhal. Oudezijds Achterburgwal 83 1012DC
- aanvraag 477149
- ingediend op 29 mei 2012
- voor het kappen van een populier op het achtererf ter hoogte van Oudezijds Achterburgwal 83. Palmgracht 19 1015HJ
- aanvraag 474837
- ingediend op 20 juni 2012
- voor het aanbrengen van nieuwe indelingen in de woningen, nieuwe ramen in de voor- en achtergevel, het plaatsen van een nieuwe dakkapel en een dakterras op het gebouw Palmgracht 19 met behoud van bestemming daarvan tot woningen. Peperstraat 6 1011TL
- aanvraag 466895
- ingediend op 13 juni 2012
- voor het legaliseren van een bestaande stalling voor de fietstaxi's. Plantage Middenlaan 24 1018DE
- aanvraag 477109
- ingediend op 19 juni 2012
- voor het kappen van een Populier in de tuin van de Hollandse Schouwburg ter hoogte van de Plantage Middenlaan 24. Prins Hendrikkade 143E 1011AT
- aanvraag 463419
- ingediend op 12 juni 2012
- voor het plaatsen van een personenlift op de binnenplaats van het gebouw Prins Hendrikkade 143. Prins Hendrikkade 33 1012TN
- aanvraag 463469
- ingediend op 12 juni 2012
- voor het inrichten van de begane grond en bel-etage van een rijksmonument met culturele functies, een restaurant, een hotelreceptie en ondersteunende functies. NB: betreft bouwen in afwijking van verleende bouwvergunning BWT 81-09-048­1. Prins Hendrikkade 99 1011AG
- aanvraag 472503
- ingediend op 19 juni 2012
- voor het plaatsen van een gevelreclame op het gebouw Prins Hendrikkade 99. Prinsengracht 552 1017KK
- aanvraag 465409
- ingediend op 12 juni 2012
- voor plaatsen van een bovenlicht in het gebouw Prinsengracht 552 met behoud van bestemming van wonen. Prinsengracht 709D 1017JW
- aanvraag 472009
- ingediend op 18 juni 2012
- voor het aanbrengen van een raamkozijn in de zijgevel van het appartement Prinsengracht 709D. Prinsengracht 714 1017LB
- aanvraag 478979
- ingediend op 25 juni 2012
- voor het kappen van een amandelboom ter hoogte van Prinsengracht 714. Raamplein 1 1016XK
- aanvraag 451271
- ingediend op 1 juni 2012
- voor het veranderen en vergroten van het gebouw Raamplein 1 met behoud van bestemming daarvan tot kantoor c.a, het aanbrengen van een liftopbouw, schotelantenne en installaties op het achterplatdak ter hoogte van de zolderverdieping, het veranderen van de erfafscheiding en het inrichten van het terrein behorende bij het gebouw o.a. met 14 parkeerplaatsen. Recht Boomsloot 52 1011EC
- aanvraag 462441
- ingediend op 11 juni 2012
- voor het plaatsen van een sleutelkluis in de voorgevel van het gebouw Recht Boomsloot 52. Reguliersdwarsstraat 108 1017BN
- aanvraag 448071
- ingediend op 29 mei 2012
- het plaatsen van nieuwe niet dragende scheidingswanden en deuren in het gebouw Reguliersdwarsstraat 108 met behoud van bestemming daarvan tot kantoor. Rozengracht t/o nr. 93
- aanvraag 309473
- ingediend op 30 mei 2012
- voor het vervangen van een transformatorstation op de locatie Rozengracht t/o 93. Singel 121 D 1012VH
- aanvraag 470481
- ingediend op 18 juni 2012
- voor aanvraag betreft het legaliseren van een dakterras aan de achterzijde van het pand aan de Singel 121. Utrechtsestraat 42 1017VP
- aanvraag 471211
- ingediend op 18 juni 2012
- voor het plaatsen van 2 gevelreclames op het gebouw Utrechtsestraat 42. Ten aanzien van de hierboven gepubliceerde aanvragen kan een ieder, binnen de termijn van terinzagelegging, zijn zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum, te richten aan: Stadsdeel Centrum, Sector Bouwen en Wonen, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden, dit in verband met correspondentie. VI. Kennisgeving Ontwerpbesluit OmgevingsvergunningenAanvragen, uitgebreide procedure De volgende ontwerpbesluiten zijn in te zien van 6 juli 2012 tot en met 16 augustus 2012: Brouwersgracht 286 1013HG
- soort: uitgebreid
- aanvraag 212751
- voor het wijzigen van de bestemming van het gebouw Brouwersgracht 286 van bedrijfsruimte naar woonruimte/ interne verbouwing en dakterras. Keizersgracht 372 1016GA
- soort: uitgebreid
- aanvraag 213629
- voor het uitvoeren van funderingsherstel in het gebouw Keizersgracht 372. Lange Niezel 25 1012GS
- soort: uitgebreid
- aanvraag 283679
- voor het herstellen van de fundering, vernieuwen van de begane grond en 1e verdiepingsvloer en het aanbrengen van stabiliteit portaal in de voorgevel en het veranderen van de pui begane grond van het gebouw Lange Niezel 25 met behoud van bestemming daarvan tot coffeeshop. Ten aanzien van de hierboven gepubliceerde kennisgevingen van de ontwerpbesluiten kan een ieder, binnen de termijn van terinzagelegging, zijn zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum, te richten aan: Stadsdeel Centrum, Sector Bouwen en Wonen, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden, dit in verband met correspondentie. VII. Kennisgeving verlengen beslistermijn De volgende aanvragen zijn verlengd met een beslistermijn van 6 weken: Binnenkant 1C 1011BG
- aanvraag 415799
- voor het vervangen en verlengen van een drijvende toegangsvoorziening t.a.v. woonschip aan de Binnenkant 1-C. Damstraat 8 / 10 1012JM
- aanvraag 423849
- voor het uitvoeren van funderingsherstel en het aanbrengen van een stabiliteitsportaal in het gebouw Damstraat 8/10 met behoud van bestemming daarvan tot horeca en wonen. Elandsgracht 15-2hg 1016TM
- aanvraag 442031
- voor het aanbrengen van een balkon aan de achtergevel van het gebouw Elandsgracht 15. Heiligeweg 24 1012XR
- aanvraag 328791
- voor het vervangen van reclame aan de voorgevel van het gebouw Heiligeweg 24. Herengracht 88A 1015BS
- aanvraag 417851
- voor het moderniseren van de toiletten van het gebouw Herengracht 88-A ten behoeve van het restaurant. Herengracht t/o nr. 563
- aanvraag 422639
- voor het vervangen van de stalen trafozuil voor betonnen zuil t/o Herengracht 563. Keizersgracht 455 1017DK
- aanvraag 413969
- voor het intern veranderen van het gebouw Keizersgracht 455 met behoud van bestemming daarvan tot winkel. Keizersgracht 669 1017DV
- aanvraag 419767
- voor het vervangen van de kozijnen, het plaatsen van balkons, het maken van een dakterras, het maken van dakkapellen en dakramen en het volledig vervangen en vergroten van het dak van de Keizersgracht 669 met behoud van bestemming tot wonen. Lindengracht 128 1015KK
- aanvraag 425611
- voor het aanbrengen van een dakterras op het dak van het gebouw Lindengracht 128 met behoud van bestemming tot wonen. Nieuwendijk 226 / Eggertstraat 21 1012MX
- aanvraag 371155
- voor het veranderen en vergroten van het gebouw Nieuwendijk 226/ Eggertstraat 21 met behoud van de bestemming daarvan tot winkel en woningen. Prinsengracht 1019 A 1017KN
- aanvraag 426217
- voor het veranderen van het gebouw Prinsengracht 1019A met behoud van bestemming daarvan tot wonen. Prinsengracht t/o nr. 206
- aanvraag 422581
- voor het slopen van de bestaande stalen zuil, het aanpassen van de fundatie en het plaatsen van Betonnenzuil t/o Prinsengracht 206. Rozengracht 214-B h 1016NL
- aanvraag 369153
- voor het maken van een dakopbouw inclusief dakterras op de bestaande uitbouw ter hoogte van de tussenverdieping aan de achterzijde van het gebouw Rozengracht 214-B met behoud van bestemming daarvan tot winkel. Singel 273 1012WG
- aanvraag 404935
- voor het uitvoeren van funderingsherstel op de begane grond van het gebouw Singel 273 met behoud van bestemming daarvan tot wonen. Ten aanzien van de hierboven genoemde kennisgevingen van verlengen beslistermijn kan er geen bezwaar worden ingediend. Is uitsluitend een kennisgeving voor belanghebbende(n). IX. Buiten behandeling laten van de omgevingsvergunning De volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn buiten behandeling gelaten: Op 16 februari 2012:Rembrandtplein 10 1017CV
- aanvraag 262807
- soort: uitgebreid
- voor het herstellen van de voorgevel van de serre aan de voorzijde van het gebouw. Op 25 juni 2012:Singel 236 1016BE
- aanvraag 358851
- soort: regulier
- voor het intern verbouwen van het gebouwgedeelte Singel 236 met behoud van bestemming daarvan tot kantoor. Op 26 juni 2012:Leidsegracht 33 1017NB
- aanvraag 431845
- soort: regulier
- voor het aanpassen van een dakkapel van de Leidsegracht 33 met behoud van bestemming wonen. Ten aanzien van de hierboven genoemde kennisgeving van een buiten behandeling gelaten omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum, Sector Middelen, Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden, dit in verband met correspondentie. X. Kennisgeving besluiten, reguliere procedure De volgende besluiten zijn in te zien van 6 juli 2012 tot en met 16 augustus 2012: Verleende omgevingsvergunningen Op 21 juni 2012 is verleend:
Leidsekade 54-3 1016CW
- aanvraag 360997
- soort: regulier
- voor het plaatsen van een balkon aan de achtergevel van de 4e verdieping van het gebouw Leidsekade 54-3 met behoud van bestemming daarvan tot wonen. Op 21 juni 2012 is verleend:
Terrein Cruqiuskade hoek Czaar Peterstraat
- aanvraag 359757
- soort: regulier
- voor het oprichten van een gebouw met bestemming daarvan tot ondergrondse parkeergarage, commerciële ruimten, horeca en 118 woningen op de hoek van de Cruquiuskade en de Czaar Peterstraat. Op 21 juni 2012 is verleend:
Oudezijds Achterburgwal 145 1012DG
- aanvraag 406729
- soort: regulier
- voor het wijzigen van het gebruik van de begane grond van het gebouw Oudezijds Achterburgwal 145 met bestemming daarvan tot winkelfunctie. Op 22 juni 2012 is verleend:
Lindengracht 93 1015KD
- aanvraag 437201
- soort: regulier
- voor het kappen van een dode Lindeboom ter hoogte van Lindengracht 93. Op 21 juni 2012 is verleend:
Admiraliteitsstraat 3 1018KP
- aanvraag 434099
- soort: regulier
- voor het kappen van een Iep ter hoogte van Admiraliteitstraat 3. Op 22 juni 2012 is verleend:
Rozengracht 1-A 1016LP
- aanvraag 347367
- soort: regulier
- voor het vervangen en het aanbrengen van reclame aan de gevel van het gebouw Rozengracht 1-A. Op 22 juni 2012 is verleend:
Herengracht 104 1015BS
- aanvraag 437427
- soort: regulier
- voor het verwijderen van een Iep ter hoogte van Herengracht 104. Op 22 juni 2012 is verleend:
Utrechtsestraat 6 1017VN
- aanvraag 414665
- soort: regulier
- voor het vernieuwen van de pui op de begane grond van de voorgevel en het veranderen van de achtergevel van het gebouw Utrechtsestraat 6 met behoud van bestemming daarvan tot horeca en wonen. Op 22 juni 2012 is verleend:
Keizersgracht t/o 105
- aanvraag 371891
- soort: regulier
- voor het slopen en plaatsen van betonnen zuil en het aanpassen van de fundatie t/o Keizersgracht 105. Op 27 juni 2012 is verleend:
Brouwersgracht 74 1013GX
- aanvraag 266735
- soort: regulier
- voor het vervangen van de ramen en onderdorpels van het gebouw Brouwersgracht 74 met behoud van bestemming tot wonen. Op 22 juni 2012 is verleend:
Nicolaas Witsenstraat 18 1017ZH
- aanvraag 428243
- soort: regulier
- voor het plaatsen van een dakterras en dakluik op het gebouw Nicolaas Witsenstraat 18. Op 21 juni 2012 is verleend:
Korte Leidsedwarsstraat 72 1017RD
- aanvraag 364905
- soort: regulier
- voor het intern veranderen van het gebouw Korte Leidsedwarsstraat 72 met behoud van bestemming tot wonen. Op 21 juni 2012 is verleend:
Rusland 14, 16 en Slijkstraat 9 1012CL
- aanvraag 326483
- soort: regulier
- voor het uitvoeren van funderingsherstel met behoud van bestemming daarvan tot horeca (coffeeshop) op de begane grond en 3 woningen op de verdiepingen in het gebouw Rusland 14, 16 en Slijkstraat 9 en het vergroten, verhogen van het gebouw en het plaatsen van een dakterras op het gebouw Slijkstraat 9. Op 15 juni 2012 is verleend:
Marnixkade 73, 73A, 74, 74A / Nieuwe Gieterstraat 3 / Marnix 1015ZD
- aanvraag 361535
- soort: regulier
- voor het vervangen van de balkons van de appartementen Marnixkade 73, 73A, 74 en 74A, Nieuwe Gieterstraat 3 en Marnixplein 10. Op 13 juni 2012 is verleend:
Bloemgracht 142-150 1015TR
- aanvraag 352501
- soort: regulier
- voor het veranderen van de interieuren, de achtergevels van de begane grond en eerste verdieping, dakkapellen en het aanbrengen van een dakterras op de gebouwen Bloemgracht 142, 146, 148 en 150 met behoud van bestemming daarvan tot 7 woningen. Op 22 juni 2012 is verleend:
Warmoesstraat 63 1012HW
- aanvraag 416699
- soort: regulier
- voor het veranderen van de indeling van een restaurant en het wijzigen van de voorgevelpui van het pand Warmoesstraat 63. Op 25 juni 2012 is verleend:
Bickersgracht 33-55 1013LG
- aanvraag 437383
- soort: regulier
- voor het kappen van 3 Iepen en 3 Esdoorns ter hoogte van Bickersgracht 33-55. Op 25 juni 2012 is verleend:
Herengracht 619 1017CE
- aanvraag 440057
- soort: regulier
- voor het kappen van een Esdoorn in de achtertuin van Bank Mendes Gans, ter hoogte van Herengracht 615. Op 25 juni 2012 is verleend:
Nieuwezijds Voorburgwal 43 1012RD
- aanvraag 377103
- soort: regulier
- voor het aanbrengen van reclame aan de voorgevel van het gebouw Nieuwezijds Voorburgwal 43. Op 25 juni 2012 is verleend:
Nieuwezijds Voorburgwal 41 1012RD
- aanvraag 377095
- soort: regulier
- voor het aanbrengen van reclame aan de voorgevel van het gebouw Nieuwezijds Voorburgwal 41. Op 25 juni 2012 is verleend:
Weteringschans 251 1017XJ
- aanvraag 383583
- soort: regulier
- voor het veranderen van de functie van kantoor naar woning en het intern veranderen van de indeling t.b.v. de realisatie van 9 woningen t.h.v. het gebouw Weteringschans 251. Op 25 juni 2012 is verleend:
Weteringschans 125 1017SC
- aanvraag 392123
- soort: regulier
- voor het plaatsen van dubbelzijdige lichtreclame aan de voorgevel van het gebouw Weteringschans 125. Op 15 juni 2012 is verleend:
Keizersgracht 164 / Leliegracht 52/54 1015CZ
- aanvraag 417855
- soort: regulier
- voor het herbouwen van de tuinmuren tussen de percelen met daarop de gebouwen Keizersgracht 164 en Leliegracht 52 en 54. Op 25 juni 2012 is verleend:
Gravenstraat 12 1012NM
- aanvraag 399297
- soort: regulier
- voor het aanbrengen van reclame aan de voorgevel van het gebouw Gravenstraat 12. Op 25 juni 2012 is verleend:
Madelievenstraat 12B 1015NV
- aanvraag 401667
- soort: regulier
- voor het vergroten van een dakterras op de uitbouw aan de achterzijde van het gebouw Madelievenstraat 12 ten behoeve van de woning op de eerste verdieping. Op 26 juni 2012 is verleend:
Lange Leidsedwarsstraat 25 1017NE
- aanvraag 427319
- soort: regulier
- voor het bouwkundig samenvoegen van de begane grond en eerste verdieping, het intern verbouwen van de begane grond en eerste verdieping, het plaatsen van een nieuwe trap voor verbinding tussen de begane grond en eerste verdieping van het gebouw Lange Leidsedwarsstraat 25 met het wijzigen van de bestemming van de 1e verdieping van wonen naar horeca. Op 26 juni 2012 is verleend:
Muntplein 9 1017CK
- aanvraag 459797
- soort: regulier
- voor het plaatsen van nieuwe handelsreclame aan het gebouw Muntplein 9. Op 27 juni 2012 is verleend:
Brouwersgracht 74 1013GX
- aanvraag 266735
- soort: regulier
- voor het vervangen van de ramen en onderdorpels van het gebouw Brouwersgracht 74 met behoud van bestemming tot wonen. Op 27 juni 2012 is verleend:
Lindengracht 75 1015KD
- aanvraag 338515
- soort: regulier
- voor het verbeteren van de ventilatie in de publieksgedeelte van het gebouw Lindengracht 75. Op 26 juni 2012 is verleend:
Goudsbloemstraat 61 1015JK
- aanvraag 386955
- soort: regulier
- voor het herstellen van de fundering en het veranderen van de 2e t/m 4e verd. van het gebouw Goudsbloemstraat 61 met behoud van bestemming tot woningen en het plaatsen van een dakkapel. Op 27 juni 2012 is verleend:
Oostenburgervoorstraat 59 B 1018MN
- aanvraag 471635
- soort: regulier
- voor het plaatsen van een dakraam in het achterdakvlak van het pand Oostenburgervoorstraat 59 B. Op 26 juni 2012 is verleend:
Elandsgracht 16 1016TW
- aanvraag 422845
- soort: regulier
- voor het verbouwen van het gebouw Elandsgracht 16 met behoud van bestemming daarvan tot wonen. Geweigerde omgevingsvergunningen Op 13 juni 2012 is geweigerd:Nieuwe Leliestraat 26 1015SR
- aanvraag 433181
- soort: regulier
- voor het wijzigen van een raam in de dakkapel door een deur van het pand Nieuwe Leliestraat 26. Op 21 juni 2012 is geweigerd:Brouwersgracht 74 1013GX
- aanvraag 266735
- soort: regulier
- voor het vervangen van de ramen en onderdorpels van het gebouw Brouwersgracht 74 met behoud van bestemming tot wonen. Op 25 juni 2012 is geweigerd:Herengracht 528a 1017CC
- aanvraag 434337
- soort: regulier
- voor het plaatsen van twee schuurtjes in de tuin van Herengracht 528a. Op 27 juni 2012 is geweigerd:Oudezijds Achterburgwal 13-15, 59, 67, Gordijnensteeg 12,S 1012EC
- aanvraag 308995
- soort: regulier
- voor het aanbrengen van toezichtcamera's aan de gebouwen Oudezijds Achterburgwal 13, 59, 61, 67, Gordijnensteeg 7, Monnikenstraat 2, en Stoofsteeg 1 en 2. Op 27 juni 2012 is geweigerd:Lijnbaansgracht 148 1016VW
- aanvraag 385229
- soort: regulier
- voor het legaliseren van een dakterras op het gebouw Lijnbaansgracht 148 . Op 21 juni 2012 is geweigerd:Brouwersgracht 74 1013GX
- aanvraag 266735
- soort: regulier
- voor het vervangen van de ramen en onderdorpels van het gebouw Brouwersgracht 74 met behoud van bestemming tot wonen. Op 14 mei 2012 is geweigerd:Lindengracht 75 1015KD
- aanvraag 338515
- soort: regulier
- voor het verbeteren van de ventilatie in de publieksgedeelte van het gebouw Lindengracht 75. Ten aanzien van de hierboven genoemde mededelingen van (verleende of geweigerde) omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum, sector Middelen, Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden, dit in verband met correspondentie. XI. Kennisgeving besluiten, uitgebreide procedure De volgende besluiten zijn in te zien van 6 juli 2012 tot en met 16 augustus 2012: Verleende omgevingsvergunningen Op 21 juni 2012 is verleend:
Nieuwezijds Voorburgwal 55 1012RD
- aanvraag 195888
- soort: uitgebreid
- voor het veranderen van de eerste tot en met de kapverdieping van het gebouwgedeelte Nieuwezijds Voorburgwal 55 met bestemming daarvan tot vier woningen. Op 22 juni 2012 is verleend:
Zeedijk 16 1012AZ
- aanvraag 286055
- soort: uitgebreid
- voor betreft, het uitbreiding op aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruiken Zeedijk 16 te Amsterdam. Op 25 juni 2012 is verleend:
Singel 136 1015AG
- aanvraag 144155
- soort: uitgebreid
- voor het vernieuwen van de ramen/ kozijnen op de 1e verdieping in de achtergevel van het voorhuis van het gebouw Singel 136 t.b.v. van de woning. Op 25 juni 2012 is verleend:
Weteringschans 6 / 8 1017SG
- aanvraag 247017
- soort: uitgebreid
- voor het slopen van een kolom en plaatsen van een latei in de entreehal. Op 25 juni 2012 is verleend:
Keizersgracht 63
- 69 1015CE
- aanvraag 267535
- soort: uitgebreid
- voor het legaliseren van een bestaand dakterras op het hoofdgebouw van Keizersgracht 63-69. Op 27 juni 2012 is verleend:
Berenstraat 15 1016GG
- aanvraag 218537
- soort: uitgebreid
- voor het verbouwen van de woningen op de 1e, 2e en 3e verdieping en het maken van een dakterras op het achterplatdak van het pand Berenstraat 15. Geweigerde omgevingsvergunningen Op 22 juni 2012 is geweigerd:Tweede Anjeliersdwarsstraat 7 en 9 1015NS
- aanvraag 349615
- soort: uitgebreid
- voor het samenvoegen van de gebouwen op nr. 7 en 9 door het maken van een doorbraak op de begane grond, wijzigen van de voor- en achtergevel, veranderen van de bestemming van het gebouw 2e Anjeliersdwarsstraat 7 en 9 van bedrijf op de begane grond tot wonen. Op 25 juni 2012 is geweigerd:Keizersgracht 782 1017EC
- aanvraag 78915
- soort: uitgebreid
- voor het veranderen van de 2e, 3e en zolderverdieping van het gebouw, met behoud van bestemming tot woning. Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door: degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking; de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking; degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Ten aanzien van de hierboven genoemde kennisgeving van (verleende of geweigerde) omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van het besluit beroep indienen bij Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer.Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden, dit in verband met correspondentie.De bovenstaande omgevingsvergunningen staan ook gepubliceerd in de Staatscourant. XIII. Aanvragen om splitsingsvergunningAanvragen De volgende binnengekomen aanvragen zijn in te zien van 6 juli 2012 tot en met 19 juli 2012: Rokin 128 1012LC
- aanvraag 07-12-0019
- ingediend op 27 maart 2012
- voor het splitsen in 4 appartementsrechten waarvan 1 bedrijfsruimte. Rokin 128 1012LC
- aanvraag 07-12-0019
- ingediend op 27 maart 2012
- voor het splitsen in 4 appartementsrechten waarvan 1 bedrijfsruimte. Tuinstraat 117 1015PA
- aanvraag 07-12-0030
- ingediend op 22 juni 2012
- voor het splitsen in 2 appartementsrechten . Lijnbaansgracht 112 1016KT
- aanvraag 07-11-0064
- ingediend op 7 december 2011
- voor het splitsen van het pand in 2 appartementsrechten. Noorderstraat 76 1017TW
- aanvraag 07-12-0029
- ingediend op 22 juni 2012 voor het splitsen in 4 appartementsrechten Ten aanzien van de hierboven gepubliceerde aanvragen kan eenieder, binnen de termijn van terinzagelegging, zijn zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, te richten aan: stadsdeel Centrum, Sector Bouwen en Wonen, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden, dit in verband met correspondentie. Besluiten Op 19 juni 2012 is verleend:
Keizersgracht 132 1015CW
- aanvraag 07-11-0040
- voor het splitsen in 5 appartementsrechten Op 25 juni 2012 is verleend:
Rokin 128 1012LC
- aanvraag 07-12-0019
- voor het splitsen in 4 appartementsrechten waarvan 1 bedrijfsruimte . Op 25 juni 2012 is verleend:
Rokin 128 1012LC
- aanvraag 07-12-0019
- voor het splitsen in 4 appartementsrechten waarvan 1 bedrijfsruimte . Op 21 februari 2012 is verleend:
Lijnbaansgracht 112 1016KT
- aanvraag 07-11-0064
- voor het splitsen van het pand in 2 appartementsrechten . Ten aanzien van de hierboven gepubliceerde (verleende danwel geweigerde) vergunningen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, Sector Middelen, Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. onder vermelding van het betreffende adres een aanvraagnummer.Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden, dit in verband met correspondentie.

Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Amsterdam:

DatumBetreftOnderwerp
23-10-2019AmsterdamOntwerpbesluit omgevingsvergunning gebouw Adelaarsweg 113

Betreft: Omgevingsvergunning

23-10-2019AmsterdamOntwerpbesluit omgevingsvergunning gebouw Asterweg 33

Betreft: Omgevingsvergunning

23-10-2019AmsterdamBesluit onttrekkingsvergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimten gebouw Loenermark 578

Betreft: Onttrekkingsvergunning

23-10-2019AmsterdamBesluit onttrekkingsvergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimten gebouw Waalenburgsingel 253

Betreft: Onttrekkingsvergunning

23-10-2019AmsterdamBesluit onttrekkingsvergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimten gebouw Overveenstraat 19

Betreft: Onttrekkingsvergunning

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.