Drimble

Omgevingsvergunningen (Amsterdam)

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Deelgemeente Amsterdam - Centrum op 18 juli 2012, betreffende een object gelegen in Amsterdam.

informatie alleen over amsterdam

Inhoud Omgevingsvergunning:

Omgevingsvergunningen (Amsterdam)

Aanvragen om omgevingsvergunning Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daarmee samenhangende wet- en regelgeving in werking getreden. Met ingang van deze wet kunnen er meerdere deelaspecten aangevraagd worden onder één omgevingsvergunning, zoals bouwen, slopen en monumenten. Hierdoor is de wijze van publicatie ook iets anders geworden. Onderstaande nieuwe aanvragen, kennisgevingen zijn van de na 1 oktober 2010 ingediende omgevingsvergunningen. Kennisgeving nieuwe aanvragen omgevingsvergunning, kennisgeving van de ontwerpbesluiten en mededelingen van de besluiten zijn ter inzage gelegd op het Voorlichtingsloket van Stadsdeel Centrum, Amstel 1, geopend op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08:30 tot 16:00 uur en donderdag van 13:00 tot 20:00 uur. V. Kennisgeving nieuw ingediende aanvragen Deze kennisgeving en ter inzage legging zijn mede bedoeld als kennisgeving van het voornemen tot het nemen van een besluit zoals bedoeld in artikel 4:8 van de Algemene Wet Bestuursrecht. De volgende binnengekomen aanvragen zijn in te zien van 20 juli 2012 tot en met 2 augustus 2012: Bethaniënstraat 9 1012BZ
- aanvraag 458125
- ingediend op 6 juni 2012
- voor het wijzigen van de functie van het gebouwgedeelte Bethaniënstraat 9 van horeca III in woning. Brug 203 t/o Oudezijds Voorburgwal 203
- aanvraag 416831
- ingediend op 9 mei 2012
- voor het vernieuwen van de voetgangersbrug nr. 203, (Lommertbrug) t/o de Oudezijds Voorburgwal 199. Egelantiersgracht 36 1015RM
- aanvraag 465877
- ingediend op 15 juni 2012
- voor het herstellen van de fundering en het maken van een nieuwe kelder. Haarlemmerdijk 77-79 1013KC
- aanvraag 495201
- ingediend op 9 juli 2012
- voor het vervangen van een gedeelte van de begane grondvloer van het gebouwgedeelte Haarlemmerdijk 77-79. Hartenstraat 9 1016BZ
- aanvraag 464109
- ingediend op 18 juni 2012
- voor het aanbrengen van gevelreclame aan het gebouw Hartenstraat 9. Herenmarkt 24 1013ED
- aanvraag 475517
- ingediend op 21 juni 2012
- voor het plaatsen van een extra dakraam. Jodenbreestraat 164 1011NS
- aanvraag 472737
- ingediend op 19 juni 2012
- voor het verbouwen van een deel van het gebouw tot vijf wooneenheden met dakterras en balkon. Kazernestraat 16 hs 1018CC
- aanvraag 467721
- ingediend op 14 juni 2012
- voor het aanbrengen van een koekoek aan de voorgevel van het gebouw Kazernestraat 16 hs. Kloveniersburgwal 29 1011JV
- aanvraag 493109
- ingediend op 3 juli 2012
- voor het toevoegen van een stabiliteitsvoorziening ter ondersteuning van de dakspanten, dakconstructie van het gebouw Kloveniersburgwal 29. Lauriergracht 110 1016RP
- aanvraag 495231
- ingediend op 9 juli 2012
- voor het kappen van 4 Iepen en het verplanten van 2 Iepen ter hoogte van Lauriergracht 110. Laurierstraat 36 1016PM
- aanvraag 485095
- ingediend op 28 juni 2012
- voor het veranderen van de indeling van de 1e en 2e verdieping en het vergroten van de balkons aan de achtergevel op de 1e t/m 3e verdieping van de gebouwen Laurierstraat 36 en 38. Leidsekruisstraat 19 1017RE
- aanvraag 479493
- ingediend op 25 juni 2012
- voor het maken van een dakterras, woning op kapverdieping en wijziging plattegronden. Nieuwe Achtergracht 73 1018WL
- aanvraag 486317
- ingediend op 29 juni 2012
- voor het inpandige veranderen van de begane grond van het gebouw Nieuwe Achtergracht 73, met bestemming daarvan tot woning. Oude Turfmarkt 129 1012GC
- aanvraag 494297
- ingediend op 5 juli 2012
- voor het realiseren van een personenlift tussen het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties van het gebouw Oude Turfmarkt 127. Plantage Muidergracht 85 A 1018TN
- aanvraag 500937
- ingediend op 11 juli 2012
- voor het kappen van een boom op het achterterrein van Plantage Muidergracht 85. Prinsengracht 684 1017KX
- aanvraag 494869
- ingediend op 6 juli 2012
- voor de herfundering en sloopwerkzaamheden op de begane grond is reeds een omgevingsvergunning verkregen (OLO 331357). Deze aanvraag omgevingsvergunning heeft betrekking op de renovatie en verbouwing in de rest van het pand. Omdat het hier om een rijksmonument gaat zijn de wijzigingen besproken met mevr. Veldkamp van het Bureau monumentenzorg. Prinsengracht 848 1017JM
- aanvraag 479537
- ingediend op 26 juni 2012
- voor het intern verbouwen van het gebouw Prinsengracht 848. Rapenburg 105 1011TW
- aanvraag 492159
- ingediend op 4 juli 2012
- voor het plaatsen van een dakterras op het gebouw Rapenburg 105. Rokin 62 1012KW
- aanvraag 475791
- ingediend op 21 juni 2012
- voor het plaatsen van lichtreclame aan het gebouw Rokin 62. Runstraat 17 A-D 1016GJ
- aanvraag 492401
- ingediend op 4 juli 2012
- voor het wijzigen van de bestaande bebouwing van het gebouw Runstraat 17 A-D. Sarphatistraat 410 1018GW
- aanvraag 469101
- ingediend op 15 juni 2012
- voor het verplaatsen van de hoofdentree, maken van een privé buitenruimte (in plaats van publieke buitenruimte) en het plaatsen van een paar interne wandjes in het gebouw Sarphatistraat 410 met behoud van bestemming daarvan tot kantoor. Sarphatistraat 91 1018EZ
- aanvraag 475765
- ingediend op 21 juni 2012
- voor een nieuwe fundering onder de voorgevel, de achtergevel en de tussenmuur. Singel 457 1012WP
- aanvraag 487859
- ingediend op 2 juli 2012
- voor het vernieuwen van de gevelpui en reclame. T.h.v. Haarlemmerplein
- aanvraag 496993
- ingediend op 9 juli 2012
- voor het kappen van 7 bomen ter hoogte van het Haarlemmerplein. T.h.v. Krom Boomsloot 5 en 23 1011GR
- aanvraag 470375
- ingediend op 17 juni 2012
- voor het plaatsen van een inbraakbeveiliging bovenop het hek t.h.v. Krom Boomsloot 5 en 23. Utrechtsestraat 136-138 1017VT
- aanvraag 469283
- ingediend op 15 juni 2012
- voor het veranderen en vergroten van de eerste verdieping van het gebouwgedeelte Utrechtsestraat 136-138 met bestemming daarvan tot een woning. Vijzelstraat 83/85 1017HG
- aanvraag 456801
- ingediend op 5 juni 2012
- voor het wijzigen van de indelingen en het toevoegen van een dakterras. Warmoesstraat 7-9 1012HT
- aanvraag 487167
- ingediend op 30 juni 2012
- voor het vernieuwen van de fundering en het wijzigen van de indeling van het gebouw Warmoesstraat 7-9. Ten aanzien van de hierboven gepubliceerde aanvragen kan een ieder, binnen de termijn van terinzagelegging, zijn zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum, te richten aan: Stadsdeel Centrum, Sector Bouwen en Wonen, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden, dit in verband met correspondentie. VI. Kennisgeving Ontwerpbesluit OmgevingsvergunningenAanvragen, uitgebreide procedure De volgende ontwerpbesluiten zijn in te zien van 20 juli 2012 tot en met 30 augustus 2012: Keizersgracht 207 1016DS
- soort: uitgebreid
- aanvraag 253045
- voor de reconstructie van een verdwenen attiek en hier bij horende wijzigingen in de raamindelingen.. Keizersgracht 770 1017EB
- soort: uitgebreid
- aanvraag 247375
- voor het oprichten van een tuinhuis op het na sloop van een bestaand tuinhuis vrijgekomen deel van de tuin achter het gebouw Keizersgracht 770. Korte Leidsedwarsstraat 79 1017PW
- soort: uitgebreid
- aanvraag 304599
- voor brandveilig gebruik van hotel Leidseplein (zie BWT 09-04-0016). Oudezijds Achterburgwal (oostzijde) tussen Molensteeg en Oud
- soort: uitgebreid
- aanvraag 26337
- voor het vernieuwen van de walmuur aan de Oudezijds Achterburgwal (oostzijde) tussen de Molensteeg en de Oude Hoogstraat. Ten aanzien van de hierboven gepubliceerde kennisgevingen van de ontwerpbesluiten kan een ieder, binnen de termijn van terinzagelegging, zijn zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum, te richten aan: Stadsdeel Centrum, Sector Bouwen en Wonen, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden, dit in verband met correspondentie. VII. Kennisgeving verlengen beslistermijn De volgende aanvragen zijn verlengd met een beslistermijn van 6 weken: Heiligeweg 36 1012XS
- aanvraag 435573
- voor het veranderen van de gevels van het gebouw Heiligeweg 36/Handboogstraat 24 t.b.v. de winkel. Kazernestraat 16 1018CC
- aanvraag 467721
- voor het aanbrengen van een koekoek aan de voorgevel van het gebouw Kazernestraat 16-hs. Keizersgracht 391 B 1016EJ
- aanvraag 443653
- voor het uitvoeren van funderingsherstel en verdiepen van de souterrainvloer van het gebouw Keizersgracht 391 B. Nieuwezijds Voorburgwal 41 1012RD
- aanvraag 433459
- voor het plaatsen van een zonnescherm op de gebouwen Nieuwezijds Voorburgwal 41 en 43 t.b.v. het horecaterras. Openhartsteeg 5 1017BE
- aanvraag 431311
- voor het legaliseren, intern verbouwen en het maken van 3 dakkappellen voor de woning aan de Openhartsteeg 5 met behoud van bestemming wonen. Vinkenstraat 161A / 163 1013JR
- aanvraag 402857
- voor het uitvoeren van funderingsherstel onder het achterhuis van het gebouw Vinkenstraat 161A/163. Ten aanzien van de hierboven genoemde kennisgevingen van verlengen beslistermijn kan er geen bezwaar worden ingediend. Is uitsluitend een kennisgeving voor belanghebbende(n). VIII. Kennisgeving ingetrokken aanvragen De volgende aanvragen zijn ingetrokken door de aanvrager: Huidekoperstraat 21-23 1017ZL
- aanvraag 458997 -binnen de muren van twee afzonderlijke panden aan de Huidekoperstraat 21-23 te Amsterdam wordt een hotel gerealiseerd. Prinsengracht 552 1017KK
- aanvraag 465409 -voor het plaatsen van een bovenlicht in het gebouw Prinsengracht 552 met behoud van bestemmings van wonen. Recht Boomssloot 52 1011EC
- aanvraag 407565 -voor het plaatsen van een sleutelkluis t.b.v. brandweer. Ten aanzien van de hierboven genoemde kennisgevingen van ingetrokken aanvragen kan er geen bezwaar worden ingediend. Is uitsluitend een kennisgeving voor belanghebbende(n). IX. Buiten behandeling laten van de omgevingsvergunning De volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn buiten behandeling gelaten: Op 11 juli 2012: Winthontstraat 3-5 1013BR
- aanvraag 445909
- soort: regulier
- voor het plaatsen van een extra deur in de gevel van het gebouw Winthontstraat 3-5. Ten aanzien van de hierboven genoemde kennisgeving van een buiten behandeling gelaten omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum, Sector Middelen, Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden, dit in verband met correspondentie. X. Kennisgeving besluiten, reguliere procedure Rectificatie:
- Utrechtsedwarsstraat 152 1017 WK
- aanvraag
- 404769
- soort regulier
- voor het kappen van een zaailing. De standplaats van de boom is voor nr. 152, in de aanvraag stond onterecht huisnr 150 vermeldt. De volgende besluiten zijn in te zien van 20 juli 2012 tot en met 30 augustus 2012: Verleende omgevingsvergunningen Op 5 juli 2012 is verleend:
Herengracht 76 1015BR
- aanvraag 295675
- soort: regulier
- voor het intern veranderen van het souterrain met behoud van de bestemming daarvan tot woning. Korte Leidsedwarsstraat 56-62 1017RD
- aanvraag 429517
- soort: regulier
- voor het veranderen van de kelder in het gebouw Korte Leidsedwarsstraat 56-62. Nieuwe Hoogstraat 15 t/m 23 1011HC
- aanvraag 352153
- soort: regulier
- voor het bouwen in afwijking van de verleende vergunning BWT 81-07-0410 voor de gebouwen Nieuwe Hoogstraat 15 t/m 23 waarbij de wijziging bestaat uit het aanbrengen van buitenruimtes en een tuintrap ter hoogte van de eerste verdieping (nr. 19 t/m 23), het wijzigen van de voorgevelpuien (nr. 21 en 23) en het aanbrengen van zinken dakbedekking (nr. 21). Op 6 juli 2012 is verleend:
Amstel 63 1018EJ
- aanvraag 462923
- soort: regulier
- voor het kappen van vijf bomen op diverse locaties ter hoogte van Rayon Oost. Op 9 juli 2012 is verleend:
Blankenstraat 2 1018SB
- aanvraag 432193
- soort: regulier
- voor het kappen van acht bomen ter hoogte van de Czaar Peterstraat en de Cruquiuskade. Cruquiskade 4 1018AP
- aanvraag 432087
- soort: regulier
- voor het kappen van twee Esdoorns ter hoogte van de Czaar Peterstraat en de Cruquiuskade. Herengracht 70-A 1015BR
- aanvraag 455479
- soort: regulier
- voor het kappen van een beuk in de tuin van het gebouw Herengracht 70-A. Prins Hendrikkade 99 1011AG
- aanvraag 472503
- soort: regulier
- voor het plaatsen van gevelreclame op het gebouw Prins Hendrikkade 99. Rokin 65 1012KK
- aanvraag 318133
- soort: regulier
- voor het bouwen in afwijking van omgevingsvergunning BWT 68742, waarbij de afwijking bestaat uit het veranderen van het aanzicht trappenhuis neszijde, veranderen ramen Nes en Wijde Lombardsteegzijde en het maken van een toegangsdeur winkel op de hoek Rokin/Wijde Lombardsteeg. Rusland 18/20/22/26 1012CL
- aanvraag 392305
- soort: regulier
- voor het veranderen van het gebouw Rusland 18/20/22/26 met behoud van bestemming daarvan tot hotel. Utrechtsedwarsstraat 41 1017WB
- aanvraag 336189
- soort: regulier
- voor het veranderen en vergroten van het gebouw en het uitdiepen van de kelder van het gebouw Utrechtsedwarsstraat 41 met behoud van de bestemming daarvan tot woning. Warmoesstraat 129 1012JA
- aanvraag 276293
- soort: regulier
- voor het verplaatsen van een bestaand reclamebord voor het pand Warmoesstraat 129. Weteringschans 249 1017XJ
- aanvraag 339191
- soort: regulier
- voor interne verbouwing / splitsen van 1 woning in 3 appartementen en het verbeteren van het bestaande dakterras van het gebouw Weteringschans 249. Op 10 juli 2012 is verleend:
Amstel 37 A 1011PV
- aanvraag 380325
- soort: regulier
- voor het vervangen van de bestaande erker aan de voorgevel en het vervangen van de voor- en kelderdeur. Damstraat 25 1012JL
- aanvraag 461661
- soort: regulier
- voor het aanbrengen van een uithangbord voor het gebouw Damstraat 25. Sarphatikade 11 1017WV
- aanvraag 463193
- soort: regulier
- voor het kappen van drie bomen vanwege veiligheidsoverwegingen in diverse gebieden van Rayon Zuid. Op 11 juli 2012 is verleend:
Czaar Peterstraat 150, 152, 158, 160, 166 tot en met 172, Li 1018PW
- aanvraag 199801
- soort: regulier
- voor het renoveren en het uitvoeren van funderingsherstel aan de gebouwen Lijndenstraat 30 en 38, de Czaar Peterstraat 150, 152, 158, 160, 166 tot en met 172, Lijndenstraat 32 tot en met 36 en de Blankenstraat 151, 153, 159 en 161. Egelantiersgracht 398 1015RR
- aanvraag 420983
- soort: regulier
- voor het intern verbouwen en veranderen van de begange grond en tussenverdieping van het gebouw Egelantiersgracht 398 met behoud van bestemming daarvan tot wonen en atelier. Hoogte Kadijk 165-167 1018BJ
- aanvraag 446495
- soort: regulier
- voor het verbouwen van het gebouw Hoogte Kadijk 165-167 met bestemming daarvan tot woning. Nieuwendijk 174 1012MT
- aanvraag 456197
- soort: regulier
- voor het intern wijzigingen van het pand Nieuwendijk 174. Plantage Muidergracht 110 1018TW
- aanvraag 437479
- soort: regulier
- voor het verwijderen van een Treurwilg en een Salix Paastak ter hoogte van Plantage Muidergracht 110-130. Rokin 62 1012KW
- aanvraag 475791
- soort: regulier
- voor het plaatsen van lichtreclame. Voor verdere informatie zie fotosimulatie, bijlagen en specificatie van de lichtreclames. Rozengracht 214-B h 1016NL
- aanvraag 369153
- soort: regulier
- voor maken van een dakopbouw inclusief dakterras op de bestaande uitbouw ter hoogte van de tussenverdieping aan de achterzijde van het gebouw Rozengracht 214-B h met behoud van bestemming daarvan tot winkel. Op 12 juli 2012 is verleend:
Amstel 45 1011PW
- aanvraag 467473
- soort: regulier
- voor het kappen van een boom ter hoogte van Amstel 45. Bloemgracht 47 1016KD
- aanvraag 463141
- soort: regulier
- voor het kappen van vijf bomen ter hoogte van de volgende locaties in Rayon West: Realengracht 84, Realengracht 248, Bloemgracht 3, Bloemgracht 47 en Leidsekade 67. Marnixkade 56 1015XV
- aanvraag 462233
- soort: regulier
- voor het snoeien van een struik in de tuin van het gebouw Marnixkade 56. Marnixstraat 390A 1017PL
- aanvraag 376683
- soort: regulier
- voor het verbouwen van de eerste t/m zolderverdieping tot 5 appartementen van het gebouw Marnixstraat 390A met behoud van bestemming daarvan tot wonen (zie OVX 143903). Nieuwezijds Voorburgwal 352 1012RX
- aanvraag 463089
- soort: regulier
- voor het kappen van vier bomen ter hoogte van de volgende locaties in Rayon Stadshart: Nieuwezijds Voorburgwal 352, Oudeschans 81, Waterlooplein 361 en Nieuwe Herengracht 103. Geweigerde omgevingsvergunningen Op 5 juli 2012 is geweigerd:Lange Niezel 13A 1012GS
- aanvraag 443327
- soort: regulier
- voor het vervangen van een gevelreclame aan het gebouw Lange Niezel 13a. Op 10 juli 2012 is geweigerd:Haarlemmerplein 28-B
- aanvraag 446337
- soort: regulier
- voor het uitbreiden van het dakterras op de 4e verdieping van het gebouw Haarlemmerplein 28-B. Op 11 juli 2012 is geweigerd:Lindengracht 233 H 1015KG
- aanvraag 442157
- soort: regulier
- voor het aanleggen van een dakterras en dakkapel op bestaand dakopbouw van het gebouw Lindengracht 233 H. Ten aanzien van de hierboven genoemde mededelingen van (verleende of geweigerde) omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum, sector Middelen, Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden, dit in verband met correspondentie. XI. Kennisgeving besluiten, uitgebreide procedure De volgende besluiten zijn in te zien van 20 juli 2012 tot en met 30 augustus 2012: Verleende omgevingsvergunningen Op 9 juli 2012 is verleend:
Oudezijds Achterburgwal 173 1012DJ
- aanvraag 231563
- soort: uitgebreid
- voor plaatsen van vier nieuwe dakkapellen en het vervangen van een bestaande vlizo trap door een reguliere trap in het gebouw Oudezijds Achterburgwal 173, met behoud van de bestemming daarvan tot twee woningen. Op 10 juli 2012 is verleend:
Herengracht 448
- 456 1017CA
- aanvraag 125531
- soort: uitgebreid
- voor het veranderen van de gebouwgedeelten Herengracht 448
- 456 met behoud van de bestemming daarvan tot kantoorfunctie. Op 11 juli 2012 is verleend:
Singel 347 1012WJ
- aanvraag 369965
- soort: uitgebreid
- voor het plaatsen van een tijdelijke fiets- en voetgangersbrug over de Singel ter hoogte van het gebouw Singel 347 gedurende de vervanging van brug 5 over de Singel ter hoogte van het gebouw Singel 319. Op 12 juli 2012 is verleend:
Herengracht 542-556 / Keizersgracht 679-689 1017CG
- aanvraag 146161
- soort: uitgebreid
- voor veranderen en vergroten van het gebouwencomplex Herengracht 542-556 en een gedeelte van de begane grond en kelderverdieping van de gebouwen Keizersgracht 679-689 met bestemming daarvan tot hotel met 94 kamers, vergaderruimten, spa/wellness, restaurant en 12 parkeerplaatsen. Ten aanzien van de hierboven genoemde kennisgeving van (verleende of geweigerde) omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van het besluit beroep indienen bij Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden, dit in verband met correspondentie.De bovenstaande omgevingsvergunningen staan ook gepubliceerd in de Staatscourant. XIII. Aanvragen om splitsingsvergunningAanvragen De volgende binnengekomen aanvragen zijn in te zien van 20 juli 2012 tot en met 2 augustus 2012: Amstel 61 / 2 1018 EJ
- aanvraag 07-12-0009- ingediend op 2 februari 2012
- voor het splitsen in 3 appartementsrechten. Lauriergracht 112 1016RR
- aanvraag 07-12-0011
- ingediend op 8 februari 2012
- voor het splitsen in 3 appartementsrechten. Ten aanzien van de hierboven gepubliceerde aanvragen kan eenieder, binnen de termijn van terinzagelegging, zijn zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, te richten aan: stadsdeel Centrum, Sector Bouwen en Wonen, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden, dit in verband met correspondentie. Besluiten Op 11 juli 2012 is verleend:
Lauriergracht 112 1016RR
- aanvraag 07-12-0011
- voor splitsen in 3 appartementsrechten. Ten aanzien van de hierboven gepubliceerde (verleende danwel geweigerde) vergunningen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, Sector Middelen, Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. onder vermelding van het betreffende adres een aanvraagnummer.Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden, dit in verband met correspondentie.

Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Amsterdam:

DatumBetreftOnderwerp
17-10-2019AmsterdamVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning Willem Leevendstraat 1H

Betreft: Omgevingsvergunning

17-10-2019AmsterdamBesluit herroepen omgevingsvergunning Charlotte Brontéstraat 331

Betreft: Omgevingsvergunning

17-10-2019AmsterdamAanvraag onttrekkingsvergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimten Wamberg 64

Betreft: Onttrekkingsvergunning

17-10-2019AmsterdamAanvraag onttrekkingsvergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimten Wamberg 63

Betreft: Onttrekkingsvergunning

17-10-2019AmsterdamAanvraag onttrekkingsvergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimten Wamberg 59

Betreft: Onttrekkingsvergunning

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.