Drimble

Omgevingsvergunningen (Amsterdam)

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Deelgemeente Amsterdam - Centrum op 22 augustus 2012, betreffende een object gelegen in Amsterdam.

informatie alleen over amsterdam

Inhoud Omgevingsvergunning:

Omgevingsvergunningen (Amsterdam)

Aanvragen om omgevingsvergunning Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daarmee samenhangende wet- en regelgeving in werking getreden. Met ingang van deze wet kunnen er meerdere deelaspecten aangevraagd worden onder één omgevingsvergunning, zoals bouwen, slopen en monumenten. Hierdoor is de wijze van publicatie ook iets anders geworden. Onderstaande nieuwe aanvragen, kennisgevingen zijn van de na 1 oktober 2010 ingediende omgevingsvergunningen. Kennisgeving nieuwe aanvragen omgevingsvergunning, kennisgeving van de ontwerpbesluiten en mededelingen van de besluiten zijn ter inzage gelegd op het Voorlichtingsloket van Stadsdeel Centrum, Amstel 1, geopend op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08:30 tot 16:00 uur en donderdag van 13:00 tot 20:00 uur. V. Kennisgeving nieuw ingediende aanvragen Deze kennisgeving en ter inzage legging zijn mede bedoeld als kennisgeving van het voornemen tot het nemen van een besluit zoals bedoeld in artikel 4:8 van de Algemene Wet Bestuursrecht. De volgende binnengekomen aanvragen zijn in te zien van 24 augustus 2012 tot en met 6 september 2012: 2e Laurierdwarsstraat 6 1016PX
- aanvraag 529031
- ingediend op 8 augustus 2012
- voor het wijzigen van 3 kantoorruimtes in 11 kantoorunits. 2e Weteringdwarsstraat 68 1017SZ
- aanvraag 507653
- ingediend op 6 augustus 2012
- voor het restaureren en intern wijzigen van het gebouw 2e Weteringdwarsstraat 68 met behoud van bestemming daarvan tot woning. Beursplein 1-3 / Damrak 213 t/m 387 1012ZJ
- aanvraag 529167
- ingediend op 7 augustus 2012
- voor het veranderen van een deel van het souterrain van het gebouw. Brouwersgracht 136 D 1013HA
- aanvraag 526951
- ingediend op 2 augustus 2012
- voor het plaatsen van een dakterras op het gebouw Brouwersgracht 136 D. Damrak 54 1012LL
- aanvraag 511827
- ingediend op 23 juli 2012
- voor het aanbrengen van gevelreclame boven de toegangssteeg naar het gebouw Damrak 54. Elandsgracht 92 1016TZ
- aanvraag 513225
- ingediend op 26 juli 2012
- voor het oprichten van een gebouw na sloop met bestemming daarvan tot hotel met 50 kamers. Gasthuismolensteeg 6 1016AN
- aanvraag 527809
- ingediend op 7 augustus 2012
- voor het uitvoeren van funderingsherstel en het veranderen van de begane grond en de kelder van het gebouw Gasthuismolensteeg 6 met behoud van bestemming daarvan tot winkel. Kalverstraat 142 en Spui 10 / 10 A 1012XD
- aanvraag 528111
- ingediend op 6 augustus 2012
- voor het veranderen en plaatsen van gevelreclame aan het gebouw Kalverstraat 142 en gebouwgedeelte Spui 10 / 10 A ten behoeve van de winkel. Kalverstraat 166 1012XE
- aanvraag 528205
- ingediend op 7 augustus 2012
- voor het veranderen van de gevelreclame aan de voorgevel van het gebouw Kalverstraat 166 ten behoeve van een winkel. Keizersgracht 440 / Prinsengracht 587 1016GD
- aanvraag 501429
- ingediend op 11 juli 2012
- voor het wijzigen van de zijgevel van het gebouw Keizersgracht 440. Kloveniersburgwal 37 A-D 1011JV
- aanvraag 531195
- ingediend op 30 juli 2012
- voor het uitvoeren van onderhoud aan het gebouw Kloveniersburgwal 37 A-D. Laurierstraat 188 1016PS
- aanvraag 520711
- ingediend op 28 juli 2012
- voor het vernieuwen van de fundering van het gebouw Laurierstraat 188. Laurierstraat 188 1016PS
- aanvraag 528251
- ingediend op 7 augustus 2012
- voor het uitbreiden aan de achterzijde en het plaatsen van een extra bouwlaag, dakterras en wijzigen van het gebouw Laurierstraat 188 met bestemming daarvan tot 3 woningen. Nieuwendijk 62 / Nieuwezijds Voorburgwal 3 1012RC
- aanvraag 525267
- ingediend op 2 augustus 2012
- voor het veranderen en samenvoegen van het achterhuis van Nieuwendijk 62 met het gebouw Nieuwezijds Voorburgwal 3 met bestemming daarvan tot hotelfunctie. Plantage Muidergracht Steiger t.h.v. nr. 4 1018TV
- aanvraag 493007
- ingediend op 5 juli 2012
- voor het aanleggen van een steiger ter hoogte van Plantage Muidergracht 4. Singel 72 1015AC
- aanvraag 498367
- ingediend op 10 juli 2012
- voor het bouwen in afwijking van de vergunning met kenmerk 207723 waarbij de indeling van het achterhuis verandert. Ten aanzien van de hierboven gepubliceerde aanvragen kan een ieder, binnen de termijn van terinzagelegging, zijn zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum, te richten aan: Stadsdeel Centrum, Sector Bouwen en Wonen, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden, dit in verband met correspondentie. VII. Kennisgeving verlengen beslistermijn De volgende aanvragen zijn verlengd met een beslistermijn van 6 weken: 2e Egelantiersdwarsstraat 10 1015SC
- aanvraag 478271
- voor het vervangen van een schuur voor een tuinhuis op het perceel van de 2e Egelantiersdwarsstraat 10. Heiligeweg 41 A-C 1012XP
- aanvraag 500735
- voor het veranderen van de voorgevel, begane grond en eerste verdieping van het gebouw Heiligeweg 41 A-C met behoud van bestemming daarvan tot winkel. Kerkstraat 181 1017GH
- aanvraag 465031
- voor het verbouwen en samenvoegen van de 3e etage en de zolderverdieping, het vergroten van het dak, het maken van een dakterras op het gebouwgedeelte Kerkstraat 181 met behoud van bestemming wonen. Leidsekruisstraat 19 1017RE
- aanvraag 479493
- voor het maken van een dakterras, woning op de kapverdieping en wijziging van de plattegronden. Marnixkade 88 1015ZH
- aanvraag 464537
- voor het aanbrengen van balkons op de 1e, 2e en 3e verdieping aan de achterzijde van het gebouw Marnixkade 88. Oudezijds Achterburgwal 35 A 1012DA
- aanvraag 477691
- voor het wijzigen van de pui en de reclame van de Oudezijds Achterburgwal 35 A met behoud van bestemming van automatenhal. Oudezijds Voorburgwal 157 A-B / 159 A-K 1012ES
- aanvraag 512773
- voor het veranderen van het gebouw Oudezijds Voorburgwal 157 A-B / 159 A-K met bestemming daarvan tot bedrijfsruimte en parkeergarage voor vijf auto's op de begane grond en zeven short stay woningen op de bovengelegen verdiepingen. Plantage Muidergracht Steiger t.h.v. nr. 4 1018TV
- aanvraag 493007
- voor het aanleggen van een steiger ter hoogte van Plantage Muidergracht 4. Prins Hendrikkade 143 E 1011AT
- aanvraag 457017
- voor het maken van kozijnen in de zijgevel van de achteraanbouw in het souterrain en de begane grond van het gebouw Prins Hendrikkade 143. Utrechtsestraat 136-138 1017VT
- aanvraag 469283
- voor het veranderen en vergroten van de eerste verdieping van het gebouwgedeelte Utrechtsestraat 136-138 met bestemming daarvan tot woning. Ten aanzien van de hierboven genoemde kennisgevingen van verlengen beslistermijn kan er geen bezwaar worden ingediend. Is uitsluitend een kennisgeving voor belanghebbende(n). VIII. Kennisgeving ingetrokken aanvragen De volgende aanvragen zijn ingetrokken door de aanvrager: Kalverstraat 166 1012XE
- aanvraag 526475 -voor het veranderen van de gevelreclame aan de voorzijde van het gebouw Kalverstraat 166. Ten aanzien van de hierboven genoemde kennisgevingen van ingetrokken aanvragen kan er geen bezwaar worden ingediend. Is uitsluitend een kennisgeving voor belanghebbende(n). IX. Buiten behandeling laten van de omgevingsvergunning De volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn buiten behandeling gelaten: Op 9 augustus 2012: Reguliersdwarsstraat 23 1017BJ
- aanvraag 429561
- soort: regulier
- voor het oprichten van een restaurant in het gebouw Reguliersdwarsstraat 23. Op 10 augustus 2012: Herengracht 410/412 1017BX
- aanvraag 324809
- soort: uitgebreid
- voor het veranderen van het gebouw Herengracht 410/412 met bestemming daarvan tot kantoorruimte en acht woningen. Nieuwe Prinsengracht 82 1018VV
- aanvraag 415773
- soort: regulier
- voor het maken van een kelder en het wijzigen van de indeling van de begane grond van het gebouw Prinsengracht 82 met bestemming daarvan tot één woning. Thorbeckeplein 15 / Herengracht 563 1016BB
- aanvraag 344719
- soort: uitgebreid
- voor het veranderen van het gebouw Thorbeckeplein 15 / Herengracht 563 met bestemming daarvan tot hotel met 15 kamers en zelfstandige horeca op een gedeelte van de begane grond en souterrain, het maken van een lichthof ter plaatse van het souterrain en de begane grond en het maken van een glaskap in het dak. Op 13 augustus 2012: Laurierstraat 189-1 1016PL
- aanvraag 468691
- soort: regulier
- voor het wijzigen van de kozijnen in de gevel van het gebouw Laurierstraat 189-1. Lijnbaansgracht 373 A 1017XB
- aanvraag 459673
- soort: regulier
- voor het aanbrengen van een dakopbouw aan de achtergevel, waarvan drie zijden ingesloten zit tussen de bestaande bebouwing met behoud van bestemming wonen. Op 14 augustus 2012: Amstel 16 1017AA
- aanvraag 488603
- soort: regulier
- voor het intern veranderen en het wijzigen van de dakopbouw in afwijking van de vergunning BWT 197157 van het pand Amstel 16. Peperstraat 6 1011TL
- aanvraag 466895
- soort: regulier
- voor het legaliseren van het bestaande gebruik als stalling voor fietstaxi's. Ten aanzien van de hierboven genoemde kennisgeving van een buiten behandeling gelaten omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum, Sector Middelen, Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden, dit in verband met correspondentie. X. Kennisgeving besluiten, reguliere procedure De volgende besluiten zijn in te zien van 24 augustus 2012 tot en met 4 oktober 2012: Verleende omgevingsvergunningen Op 9 augustus 2012 is verleend:
2e Tuindwarsstraat 53 1015RX
- aanvraag 522199
- soort: regulier
- voor het verbouwen en veranderen van het gebruik van het gebouw 2e Tuindwarsstraat 53 van winkel naar restaurant. Berenstraat 7 1016GG
- aanvraag 482561
- soort: regulier
- voor het plaatsen van twee pinakels op de voorgevel van het gebouw Berenstraat 7. Brouwersgracht kademuur t.h.v. nr. 2 t/m 6
- aanvraag 490595
- soort: regulier
- voor het vervangen van een deel van de kade van de Brouwersgracht ter hoogte van 2 t/m 6. Op 13 augustus 2012 is verleend:
1e Laurierdwarsstraat 20 1016PZ
- aanvraag 393539
- soort: regulier
- voor het herstellen en veranderen van de top van de achtergevel van het gebouw 1e Laurierdwarsstraat 20. Amstelveld t.h.v. nr. 12 (Prinsengracht hoek Reguliersgracht)
- aanvraag 413777
- soort: regulier
- voor het vernieuwen van het trafohuis (peperbus) in de openbare ruimte Amstelveld t.h.v. 12 (Prinsengracht hoek Reguliersgracht). Elandsgracht 2 D 1016TV
- aanvraag 517299
- soort: regulier
- voor het verkleinen van een dakopbouw op het gebouw Elandsgracht 2 D. Eilandstaat 44 1016SG
- aanvraag 488023
- soort: regulier
- voor het maken van balkons aan de achtergevel van appartementen B1 t/m B3 (Landhoofd) van de Eilandstaat 44 met behoud van bestemming wonen. Herengracht 75 1015BD
- aanvraag 448961
- soort: regulier
- voor het herstellen van de fundering. Keizersgracht 387 1016EJ
- aanvraag 441401
- soort: regulier
- voor het intern wijzigen van het gebouw Keizersgracht 387. Korte Prinsengracht 11 1013GN
- aanvraag 418301
- soort: regulier
- voor het vernieuwen van de fundering van de linker bouwmuur van het gebouw Korte Prinsengracht 11 met behoud van bestemming daarvan tot wonen. Op 14 augustus 2012 is verleend:
Nieuwe Keizersgracht 18 1018DR
- aanvraag 471263
- soort: regulier
- voor het intern verbouwen van de vierde verdieping van het gebouw Nieuwe Keizersgracht 18 met bestemming daarvan tot woning. Op 15 augustus 2012 is verleend:
Oudezijds Voorburgwal 167 1012ET
- aanvraag 435405
- soort: regulier
- voor het uitvoeren van funderingsherstel van het gebouw Oudezijds Voorburgwal 167. Reguliersdwarsstraat 108 1017BN
- aanvraag 448071
- soort: regulier
- voor het veranderen van het gebouwgedeelte Reguliersdwarsstraat 108 met behoud van bestemming daarvan tot kantoor. Op 16 augustus 2012 is verleend:
Damrak 54 1012LL
- aanvraag 511827
- soort: regulier
- voor het aanbrengen van gevelreclame boven de toegangssteeg van het gebouw Damrak 54. Geweigerde omgevingsvergunningen Op 9 augustus 2012 is geweigerd: Nicolaas Witsenstraat 10 1017ZH
- aanvraag 525509
- soort: regulier
- voor het aanbrengen van dakramen in de voor- en zijgevel van het gebouw Nicolaas Witsenstraat 10. Op 10 augustus 2012 is geweigerd: Binnenkant 1 C 1011BG
- aanvraag 415799
- soort: regulier
- voor het vervangen en verlengen van een drijvende toegangsvoorziening t.b.v. het woonschip aan de Binnenkant 1 C. Herengracht 86 1015BS
- aanvraag 504561
- soort: regulier
- voor schilderwerkzaamheden aan de kozijnen en de voordeur aan de voorgevel van het gebouw Herengracht 86. Op 13 augustus 2012 is geweigerd: Heiligeweg 36 / Handboogstraat 24 1012XS
- aanvraag 435573
- soort: regulier
- voor het veranderen van de gevels van het gebouw Heiligeweg 36 / Handboogstraat 24 t.b.v. de winkel. Openhartsteeg 5 1017BE
- aanvraag 431311
- soort: regulier
- voor het legaliseren, intern verbouwen en het maken van 3 dakkapellen voor de woning aan de Openhartsteeg 5 met behoud van bestemming wonen. Op 14 augustus 2012 is geweigerd: Vijzelstraat 83/85 1017HG
- aanvraag 456801
- soort: regulier
- voor het wijzigen van de indelingen en het toevoegen van een dakterras. Op 15 augustus 2012 is geweigerd: Keizersgracht 669 1017DV
- aanvraag 419767
- soort: regulier
- voor het vervangen van de kozijnen, het plaatsen van balkons, het maken van een dakterras, het maken van dakkapellen en dakramen en het volledig vervangen en vergroten van het dak van de Keizersgracht 669 met behoud van bestemming wonen. Ten aanzien van de hierboven genoemde mededelingen van (verleende of geweigerde) omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum, sector Middelen, Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden, dit in verband met correspondentie. XI. Kennisgeving besluiten, uitgebreide procedure De volgende besluiten zijn in te zien van 24 augustus 2012 tot en met 4 oktober 2012: Verleende omgevingsvergunningen Geweigerde omgevingsvergunningen Op 14 augustus 2012 is geweigerd: Marnixstraat 390 A en B 1017PL
- aanvraag 143903
- soort: uitgebreid
- voor veranderen van het gebouw Marnixstraat 390 A en B met bestemming daarvan tot 1 woning en 8 short stay appartementen. Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door: degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking; de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking; degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Ten aanzien van de hierboven genoemde kennisgeving van (verleende of geweigerde) omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van het besluit beroep indienen bij Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden, dit in verband met correspondentie.De bovenstaande omgevingsvergunningen staan ook gepubliceerd in de Staatscourant.

Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Amsterdam:

DatumBetreftOnderwerp
18-10-2019AmsterdamBesluit omgevingsvergunning reguliere procedure Da Costastraat 14

Betreft: Omgevingsvergunning

18-10-2019AmsterdamBesluit omgevingsvergunning reguliere procedure Bestevâerstraat 249-2

Betreft: Omgevingsvergunning

18-10-2019AmsterdamAanvraag evenementenvergunning Museumplein 10

Betreft: Evenementenvergunning

18-10-2019AmsterdamBesluit omgevingsvergunning kap Tilanusstraat 300

Betreft: Omgevingsvergunning

18-10-2019AmsterdamAanvraag evenementenvergunning Museumstraat 1

Betreft: Evenementenvergunning

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.