Drimble

Mededeling verlening omgevingsvergunning d`Heule 2 te Nieuwerkerk, Schouwen-Duiveland (Gemeente Schouwen-duiveland)

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Schouwen-duiveland op 4 juli 2014

informatie alleen over gemeente schouwen-duiveland

Inhoud Omgevingsvergunning:

Mededeling verlening omgevingsvergunning d`Heule 2 te Nieuwerkerk, Schouwen-Duiveland

Overeenkomstig artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland bekend dat zij een omgevingsvergunning verlenen voor de activiteit ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening’ met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3° Wabo voor het bouwen van een woning NL.IMRO.1676.00121OvgNK20132037.

De bouw van de woning zal plaatsvinden op het perceel d’Heule 2 te Nieuwerkerk, kadastraal bekend als gemeente Duiveland, sectie A, perceelnummer 1656. Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Het college wil meewerken aan het plan voor de activiteiten ‘bouwen’ en ‘strijd met regels van ruimtelijke ordening’. Bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor de activiteit ‘strijd met regels van ruimtelijke ordening’ dient een planologische wijziging doorgevoerd te worden conform artikel 2.1 lid 1, sub c van de Wabo en artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3° Wabo.

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na de dag van bekendmaking beroep ingesteld worden bij de rechtbank Middelburg, sector bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg, door:

 • belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit;

 • belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen die bij het verlenen van de omgevingsvergunning ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;

 • belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit;

 • Tegelijk met of na het indienen van een beroepschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Middelburg, sector bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg.

  Zierikzee,

  4 juli 2014

  Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Schouwen-Duiveland:

  DatumBetreftOnderwerp
  20-09-2019Gem. Schouwen-DuivelandBekendmaking voorbereidingsbesluit “Wonen in bestemmingsplannen

  Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-227807)

  20-09-2019Gem. Schouwen-DuivelandBekendmaking voorbereidingsbesluit “Wonen in bestemmingsplannen

  Betreft: Overig (stcrt-2019-51714)

  16-09-2019BurghKennisgeving inzage Beschikking Vertonsweg 1 Burgh-Haamstede

  Betreft: Overig (gmb-2019-222436)

  16-09-2019BurghKennisgeving inzage Beschikking Vertonsweg 1 Burgh-Haamstede

  Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-50594)

  06-09-2019RenesseKennisgeving ontwerpwijzigingsplan Kromme Reke 18-19 te Renesse

  Betreft: Overig (gmb-2019-218932)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.