Drimble

Bekendmaking najaarsonderhoud hoofdwatergangen (Waterschap Wetterskip Frijslan)

Overig gepubliceerd door de Waterschap Wetterskip Frijslan op 27 juni 2014

Inhoud Overig:

Bekendmaking najaarsonderhoud hoofdwatergangen

Vanaf 1 augustus 2014 begint Wetterskip Fryslân weer met het najaarsonderhoud aan hoofdwatergangen. Het gaat hier om de hoofdwatergangen in het beheer van Wetterskip Fryslân die nodig zijn voor een goede aan- en afvoer van water. Bij het hekkelen wordt de sloot gemaaid en schoongeveegd, waardoor het water onbelemmerd afgevoerd kan worden. Tevens wordt door het maaien van de taluds en bodem de oude begroeiing verwijderd en kunnen zich weer nieuwe planten ontwikkelen. Dit verbetert de waterkwaliteit en is gunstig voor de flora en fauna.

Verplichtingen

Wetterskip Fryslân verzoekt grondeigenaren van de gronden die aan de betreffende watergangen liggen, vriendelijk het materieel dat nodig is om de watergangen schoon te maken, toe te laten op hun grond. Daarnaast moet een strook van 5 meter breed naast de hoofdwatergangen goed toegankelijk zijn voor rijdende onderhoudsmachines. Bomen en struiken moeten rechtop worden opgesnoeid en obstakels in deze strook moeten worden verwijderd. Tevens komt er door het hekkelen specie vrij die op de strook langs de watergang wordt achtergelaten. De grondeigenaar is verantwoordelijk voor het verwijderen van deze specie, uiterlijk binnen zes maanden na het hekkelen.

Werkzaamheden

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, zullen diverse hoofdwatergangen vanaf één kant schoon worden gemaakt. Wetterskip Fryslân streeft ernaar elk jaar van kant te wisselen. Tijdens het onderhoud kan helaas geen rekening gehouden worden met vruchten of gewassen die op dat moment nog op het land staan. Het streven van Wetterskip Fryslan is om de hoofdwatergangen voor 15 oktober 2014 schoon te hebben. Wetterskip Fryslân voert de werkzaamheden uit volgens de gedragscode van de Flora- en Faunawet. Het najaarsonderhoud vindt plaats na de voortplantingsperiode en vóór de winterrust van vissen en amfibieën. Vrijwel alle water- en oeverplanten zijn in deze periode uitgebloeid en hebben hun zaden laten vallen.

Voor meer informatie kunt u onze internetsite raadplegen www.wetterskipfryslan.nl/onderhoud of contact opnemen met Wetterskip Fryslân, telefoon (058) 292 22 22. Regio Noordwest: Piet v.d. Hoek; regio Zuidoost: Reinder Noordenbos; regio Zuidwest: Oane Buwalda; regio Noordoost: Jan Wolters.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


DatumBetreftOnderwerp

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.