Drimble

Bekendmaking `Regeling voor de benoeming van de bestuursleden in de categorie Natuurterreinen van het waterschapsbestuur door het Bestuur van het Bosschap` en van de `Regeling benoeming bestuurs (Waterschap Wetterskip Frijslan)

Overig gepubliceerd door de Waterschap Wetterskip Frijslan op 23 juni 2014

Inhoud Overig:

Bekendmaking `Regeling voor de benoeming van de bestuursleden in de categorie Natuurterreinen van het waterschapsbestuur door het Bestuur van het Bosschap` en van de `Regeling benoeming bestuursleden in de categorie ongebouwd van het bestuur van Wetterskip Fryslân door het provinciaal bestuur van LTO Noord Fryslân door het bestuur van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond NMV en door het bestuur van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond NAV`

Op 18 maart 2015 vinden de waterschapsverkiezingen plaats en zal ook voor Wetterskip Fryslân een nieuw algemeen bestuur worden gekozen.

Naast vertegenwoordigers van de inwoners van het beheersgebied (ingezetenen) zijn in het bestuur de agrarische, natuur-en bedrijfsbelangen vertegenwoordigd via geborgde zetels.

Op grond van artikel 14, vierde lid van de Waterschapswet dienen de organisaties die kandidaten mogen benoemen (op een geborgde zetel) een regeling op te stellen omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers in het algemeen bestuur van een waterschap.

Ter uitvoering van voornoemd artikel uit de Waterschapswet maakt het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân hierbij de volgende regelingen bekend:

de Regeling voor de benoeming van de bestuursleden in de categorie Natuurterreinen van het waterschapsbestuur door het Bestuur van het Bosschap

en

de Regeling benoeming bestuursleden in de categorie ongebouwd van het bestuur van Wetterskip Fryslân door het provinciaal bestuur van LTO Noord Fryslân door het bestuur van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond NMV en door het bestuur van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond NAV

De bovengemelde regelingen zijn als bijlage gehecht aan deze bekendmaking. Kijk hiervoor onder: ‘Externe bijlagen’.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


DatumBetreftOnderwerp

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.