Drimble

Bekendmaking vergadering algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân d.d. 1 juli 2014 (Waterschap Wetterskip Frijslan)

Overig gepubliceerd door de Waterschap Wetterskip Frijslan op 23 juni 2014

Inhoud Overig:

Bekendmaking vergadering algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân d.d. 1 juli 2014

Op 1 juli 2014 vindt in het waterschapskantoor van Wetterskip Fryslân, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden, om 19.00 uur de openbare vergadering plaats van:

het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân

Agenda: Verslag vergadering d.d. 27 mei 2014 + actielijst; Financiële voortgangsrapportage 1e kwartaal 2014; Meerjarenperspectief 2015-2019; Rekening 2013 + Begroting 2015 Hefpunt; Wijziging gemeenschappelijke regeling FUMO; Fractieverantwoording 2012; Mededelingen.

Vanaf dinsdag 24 juni liggen de stukken ter inzage in het waterschapskantoor te Leeuwarden en zijn ze te raadplegen op de website: www.wetterskipfryslan.nl.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


DatumBetreftOnderwerp

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.