Drimble

Bekendmaking vergadering gezamenlijke adviescommissie d.d. 17 juni 2014 (Waterschap Wetterskip Frijslan)

Overig gepubliceerd door de Waterschap Wetterskip Frijslan op 6 juni 2014

Inhoud Overig:

Bekendmaking vergadering gezamenlijke adviescommissie d.d. 17 juni 2014

Op 17 juni 2014 om 19.00 uur vindt in het waterschapskantoor van Wetterskip Fryslân, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden de openbare vergadering plaats van:

de gezamenlijke adviescommissie

Agenda: Verslag vergadering d.d. 13 mei 2014; Veiligheidsplan; Veenweide; Stand van zaken Toekomstbestendig Waterbeheer (presentatie); Mededelingen (Beantwoording AB-vragen peil Lauwersmeer).

Vanaf woensdag 11 juni 2014 liggen de stukken ter inzage in het waterschapskantoor te Leeuwarden en zijn ze te raadplegen op de website: www.wetterskipfryslan.nl.

Voor belangstellenden is het mogelijk om, over onderwerpen die op de agenda staan, tijdens de vergadering in te spreken. Aanmelding hiervoor kan tot voor aanvang van de vergadering via tel.nrs. 058 292 2008 of 06 5180 6393.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


DatumBetreftOnderwerp

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.