Drimble

Verleende omgevingsvergunning, het zuidelijk grondgebied van de gemeente Franekeradeel de Tsjommer Feart e.o.

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Franekeradeel op 3 juni 2014

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende omgevingsvergunning, het zuidelijk grondgebied van de gemeente Franekeradeel de Tsjommer Feart e.o.

Verleende omgevingsvergunning, het zuidelijk grondgebied van de gemeente Franekeradeel de Tsjommer Feart e.o. Wij hebben op 26 mei 2014 de volgende omgevingsvergunning verleend (reguliere procedure): oever- en kadeproject Tsjommer Feart e.o. gelegen in het zuidelijk grondgebied van de gemeente Franekeradeel: verhogen en verbreden kades, vervangen/aanbrengen damwanden, beschoeiingen en damliggers, plaatsen hekwerken. (registratienummer: O-2014-0021) Heeft u vragen? Voor informatie over de aanvraag of de procedure kunt u bellen met de afdeling Ruimte 14 0517. Dit kan op werkdagen tussen 8:00 en 16:30 uur. Bent u het niet eens met een besluit over een vergunning? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Doet u dat binnen zes weken na de datum van het besluit (verzenddatum). U stuurt uw bezwaar naar burgemeester en wethouders, Postbus 58, 8800 AB FRANEKER. In uw bezwaar staat in ieder geval uw naam en adres, de datum, het besluit waar u het niet mee eens bent en waarom u het niet eens bent met dit besluit. U moet het bezwaar ook ondertekenen. Wilt u dat het besluit niet meteen ingaat? Dan kunt u om een `voorlopige voorziening` vragen bij de rechtbank. Dit is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan. Dit kan alleen als u al een bezwaar heeft ingediend. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij de: Rechtbank Noord Nederland Afdeling bestuursrecht Postbus 150 9700 AD Groningen

Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


DatumBetreftOnderwerp

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.