Drimble

Inspraak voorontwerp bestemmingsplan `Gernierswei 23a te Wier` (Gemeente Menaldumadeel)

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Menaldumadeel op 27 mei 2014

Inhoud Bestemmingsplan:

Inspraak voorontwerp bestemmingsplan `Gernierswei 23a te Wier`

Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel maken bekend dat het voorontwerp bestemmingsplan "Gernierswei 23a te Wier" vanaf 26 mei 2014 gedurende vier weken in het gemeentekantoor ter inzage ligt. Het plan voorziet in de sloop en herbouw van de bestaande aanwezige kassen. De stukken zijn tevens via de gemeentelijke website (www.menameradiel.nl) te raadplegen. Tijdens de inspraaktermijn kan een ieder schriftelijk een reactie naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Menameradiel, postbus 3, 9036 ZW Menaam (Menaldum) of per e-mail op inspraak@menameradiel.nl, onder vermelding van Inspraak Gernierswei 23a te Wier. Bovendien bestaat de mogelijkheid te worden gehoord. Degenen die hiervan gebruik willen maken kunnen contact opnemen met de heer P. Lemstra, telefoon (0518) 45 900


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


DatumBetreftOnderwerp

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.