Verleende reguliere omgevingsvergunning, Weebosch 49 in Bergeijk, verbouwen/uitbreiden van een bijgebouw en het aanleggen van een inrit/uitweg

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Bergeijk op 22 oktober 2020, betreffende een object gelegen in Bergeijk.

informatie alleen over bergeijk

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende reguliere omgevingsvergunning, Weebosch 49 in Bergeijk, verbouwen/uitbreiden van een bijgebouw en het aanleggen van een inrit/uitweg

Met het oog op de mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift ingevolge de Algemene wet bestuursrecht volgt hieronder een opgave van de verleende reguliere omgevingsvergunning:

Nr.: BER-2020-1147

Omschrijving: Weebosch 49 in Bergeijk, verbouwen/uitbreiden van een bijgebouw en het aanleggen van een inrit/uitweg

Dit besluit ligt vanaf 15 oktober 2020 zes weken ter inzage. Voor het inzien van deze stukken dient u een afspraak te maken. Dit kan via www.bergeijk.nl/afspraak.

Bezwaar maken?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U doet dit door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk.

De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 15 oktober 2020 en bedraagt zes weken.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

 • uw naam en adres

 • de datum

 • het besluit waartegen u bezwaar maakt

 • de redenen waarom u bezwaar maakt

 • uw handtekening

 • Stuur uw brief naar:

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk

  Postbus 10.000

  5570 GA BERGEIJK

  Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten?

  Als u bezwaar maakt, blijft ons besluit in ieder geval geldig totdat we over uw bezwaar hebben beslist. Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten en snel duidelijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en alvast een voorlopige uitspraak doet.

  Het adres van de voorzieningenrechter is:

  Voorzieningenrechter van de rechtbank 's Hertogenbosch

  Sector bestuursrechtspraak

  Postbus 90125

  5200 MA 'S-HERTOGENBOSCH

  Een verzoek voorlopige voorziening kunt u alleen indienen als u bezwaar hebt gemaakt. U moet een kopie van het bezwaarschrift meesturen.

  Aan het indienen van een verzoek voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Vraag dit na bij de rechtbank.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Bergeijk:

  DatumBetreftOnderwerp
  24-11-2020Bergeijkverleende reguliere omgevingsvergunning, Lage Berkt 2 in Bergeijk, plaatsen van een woonunit

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-305567)

  24-11-2020BergeijkIntrekking omgevingsvergunning, melding activiteitenbesluit, Puttendijk 5 te Bergeijk

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-305684)

  21-11-2020BergeijkIngekomen aanvraag omgevingsvergunning, Barrier 5 in Bergeijk, verbouwen van een loods

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-303963)

  21-11-2020BergeijkIntrekking omgevingsvergunning, Eykereind 105 te Bergeijk, bouwen van een woonhuis

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-303921)

  21-11-2020BergeijkIngekomen sloopmelding, Barrier 5 in Bergeijk, verwijderen van asbesthoudende materialen

  Betreft: Meldingen (gmb-2020-304741)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.