Jeanne d'Arclaan 94 te Emmeloord: het plaatsen van een overkapping in de achtertuin

Overig gepubliceerd door de Gemeente Noordoostpolder op 19 september 2020, betreffende een object gelegen in Emmeloord.

informatie alleen over emmeloord

Inhoud Overig:

Jeanne d'Arclaan 94 te Emmeloord: omgevingsvergunning 16 september 2020 het plaatsen van een overkapping in de achtertuin.

Op 16 september 2020 is een omgevingsvergunning verleend voor deze locatie. Het gaat om het plaatsen van een overkapping in de achtertuin. Deze vergunning is tot stand gekomen via de reguliere voorbereidingsprocedure.

Bezwaar maken.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Zet in uw bezwaarschrift ten minste:

 • uw naam, woonadres, telefoonnummer en e-mailadres;

 • de datum van uw bezwaarschrift;

 • een omschrijving of het nummer van het besluit waar u bezwaar tegen maakt;

 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;

 • uw handtekening.

 • U stuurt het bezwaarschrift aan de gemeente Noordoostpolder. Het adres is: Postbus 155, 8300 AD Emmeloord.

  Wilt u meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften?

  Bel dan met de gemeente Noordoostpolder via telefoonnummer (0527) 63 39 11.

  Heeft u spoed bij de beoordeling van uw bezwaren?

  Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. U kunt direct nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, een voorlopige voorziening vragen.

  Daarvoor is nodig dat u spoedeisend belang heeft. Dat is het geval wanneer de uitvoering van het besluit gevolgen heeft die niet ongedaan gemaakt kunnen worden. Een voorlopige voorziening vraagt u bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Het adres is:

  Rechtbank Midden Nederland, Sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

  Zijn er kosten aan verbonden?

  Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

  Aan het vragen van een voorlopige voorziening zijn wel kosten verbonden. Op www.rechtspraak.nl vindt u meer informatie over de hoogte van het bedrag.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Emmeloord:

  DatumBetreftOnderwerp
  20-10-2020EmmeloordKoningin Julianastraat 15 te Emmeloord: het vervangen van de voordeur en schilderen buitenwerk

  Betreft: Overig (gmb-2020-268665)

  20-10-2020EmmeloordCoeshoeck 2 te Emmeloord: het plaatsen van een afdak ten behoeve van de praktijk

  Betreft: Overig (gmb-2020-268915)

  16-10-2020EmmeloordWerktuigenweg 13 te Emmeloord: het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het gebruik van het pand ten behoeve van kantoor, sportschool en coachingruimte

  Betreft: Overig (gmb-2020-266840)

  15-10-2020EmmeloordKuinderweg 18 te Emmeloord: het uitbreiden/renoveren van een bedrijfswoning

  Betreft: Overig (gmb-2020-265056)

  14-10-2020EmmeloordPilotenweg 7A te Emmeloord: het bouwen van een kangoeroe woning

  Betreft: Overig (gmb-2020-263020)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.