Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Witrijt (nabij) in Bergeijk, sectie K 785, bewerken van grond voor aanplant van bosplantsoen

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Bergeijk op 19 september 2020, betreffende een object gelegen in Bergeijk.

informatie alleen over bergeijk

Inhoud Omgevingsvergunning:

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Witrijt (nabij) in Bergeijk, sectie K 785, bewerken van grond voor aanplant van bosplantsoen

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ontvangen:

Nr.: BER-2020-1364

Datum ontvangst: 15 september 2020

Omschrijving: Witrijt (nabij) in Bergeijk, sectie K 785, bewerken van grond voor aanplant van bosplantsoen

Procedure

Deze publicatie is alleen bedoeld ter informatie, deze ligt niet ter inzage en is niet digitaal te volgen. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag (bij de uitgebreide procedure binnen 26 weken). Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de aanvrager nodig hebben. U kunt tegen een aanvraag geen zienswijze / bezwaar indienen. Zodra een (ontwerp)besluit is genomen wordt dit gepubliceerd. Bij de publicatie van het (ontwerp)besluit vermelden we hoe u zienswijze / bezwaar / beroep kunt indienen.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Bergeijk:

DatumBetreftOnderwerp
27-10-2020BergeijkIngekomen milieumelding, De Waterlaat 5 in Bergeijk, veranderen van een bedrijf (vergroten van kantoor en productieoppervlakte)

Betreft: Overig (gmb-2020-276791)

27-10-2020BergeijkIngekomen aanvraag omgevingsvergunning, Breerijt in Bergeijk, bouwen van een woning met berging en het aanleggen van een inrit/uitweg

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-275733)

23-10-2020BergeijkIngekomen APV melding, Elsenhof in Bergeijk, reserveren van een parkeerplek op parkeerplaats Elsenhof voor actie Band op spanning

Betreft: Overig (gmb-2020-273852)

23-10-2020BergeijkIngekomen sloopmelding, Nieuwstraat 6 a in Bergeijk, verwijderen van asbesthoudende materialen van een opslagruimte

Betreft: Meldingen (gmb-2020-274126)

22-10-2020Bergeijkverleende reguliere omgevingsvergunning, Weebosch 49 in Bergeijk, verbouwen/uitbreiden van een bijgebouw en het aanleggen van een inrit/uitweg

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-271662)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.