Lange Nering 50 te Emmeloord: het plaatsen van een handelsreclame

Overig gepubliceerd door de Gemeente Noordoostpolder op 19 september 2020, betreffende een object gelegen in Emmeloord.

informatie alleen over emmeloord

Inhoud Overig:

Lange Nering 50 te Emmeloord: omgevingsvergunning 16 september 2020 het plaatsen van een handelsreclame.

Op 16 september 2020 is een omgevingsvergunning verleend voor deze locatie. Het gaat om het plaatsen van een handelsreclame. Deze vergunning is tot stand gekomen via de reguliere voorbereidingsprocedure.

Bezwaar maken.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Zet in uw bezwaarschrift ten minste:

 • uw naam, woonadres, telefoonnummer en e-mailadres;

 • de datum van uw bezwaarschrift;

 • een omschrijving of het nummer van het besluit waar u bezwaar tegen maakt;

 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;

 • uw handtekening.

 • U stuurt het bezwaarschrift aan de gemeente Noordoostpolder. Het adres is: Postbus 155, 8300 AD Emmeloord.

  Wilt u meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften?

  Bel dan met de gemeente Noordoostpolder via telefoonnummer (0527) 63 39 11.

  Heeft u spoed bij de beoordeling van uw bezwaren?

  Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. U kunt direct nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, een voorlopige voorziening vragen.

  Daarvoor is nodig dat u spoedeisend belang heeft. Dat is het geval wanneer de uitvoering van het besluit gevolgen heeft die niet ongedaan gemaakt kunnen worden. Een voorlopige voorziening vraagt u bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Het adres is:

  Rechtbank Midden Nederland, Sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

  Zijn er kosten aan verbonden?

  Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

  Aan het vragen van een voorlopige voorziening zijn wel kosten verbonden. Op www.rechtspraak.nl vindt u meer informatie over de hoogte van het bedrag.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Emmeloord:

  DatumBetreftOnderwerp
  27-10-2020EmmeloordZwanenbalg 3 te Emmeloord: het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

  Betreft: Overig (gmb-2020-276622)

  24-10-2020EmmeloordKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Workumstraat 95 te Emmeloord

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-275122)

  24-10-2020EmmeloordRandweg 18 te Emmeloord: het realiseren van een dakopbouw en het wijzigen van de gevels van het kantoor

  Betreft: Overig (gmb-2020-275206)

  22-10-2020EmmeloordLange Nering 3 te Emmeloord: het uitbreiden/veranderen van de winkel

  Betreft: Overig (gmb-2020-272004)

  22-10-2020EmmeloordNagelerweg 16B te Emmeloord: het uitbreiden van hoogspanningstation EMZ110

  Betreft: Overig (gmb-2020-271927)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.