Verleende omgevingsvergunning Raadhuisplein 3 te Meijel

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Peel en Maas op 18 september 2020, betreffende een object gelegen in Meijel.

informatie alleen over meijel

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende omgevingsvergunning Raadhuisplein 3 te Meijel

De gemeente Peel en Maas heeft op 16 september 2020 een besluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op de locatie Raadhuisplein 3 te Meijel. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 18942246672. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

 • Bouw

 • Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 17 september 2020 gedurende 6 weken ter inzage in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 in Panningen.

  Bent u het niet eens met dit besluit?

  Dan kunt u bezwaar maken. In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen. We nemen dan samen met u het besluit door.

  Als we er niet uitkomen, kunt u een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 17 september 2020 en bedraagt 6 weken. Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift binnen de bezwarentermijn indient.

  Ook bestaat de mogelijkheid om een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het indienen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

  U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij de rechtbank Roermond via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de hiervoor genoemde site voor de precieze voorwaarden.

  Meer informatie?

  Voor verdere informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met de medewerkers Front-Office van team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. E-mailadres: info@peelenmaas.nl of telefoonnummer: 077-306 66 66.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Meijel:

  DatumBetreftOnderwerp
  30-10-2020Meijelverleende omgevingsvergunning Vissersweg 13 te Meijel

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-280467)

  30-10-2020MeijelAanvraag omgevingsvergunning Molenbaan 4 te Meijel

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-280450)

  30-10-2020MeijelAanvraag omgevingsvergunning De Hoek Meijel perceel F 2497

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-280473)

  29-10-2020Meijelverleende omgevingsvergunning Molenpeel 2 te Meijel

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-279722)

  29-10-2020MeijelOntwerpbesluit op aanvraag Bestemmingsplan (3.1 Wro) Dorpsstraat 26 te Meijel

  Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2020-279438)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.