Verleende omgevingsvergunning, het bouwen van een bedrijfspand (koelcomplex), Sint Philipsland (Gemeente Tholen)

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Tholen op 12 augustus 2020

informatie alleen over gemeente tholen

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende omgevingsvergunning, het bouwen van een bedrijfspand (koelcomplex), Sint Philipsland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben verleend:

Voor: het bouwen van een bedrijfspand (koelcomplex)

Locatie: Industrieweg 3 te Sint Philipsland

Datum verlening: 7 augustus 2020

Verzonden op: 7 augustus 2020

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is verzonden aan de aanvrager. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Postbus 51, 4690 AB Tholen. Indien u een beschikking wilt inzien, kunt u contact opnemen met de afdeling ROVH, cluster Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 14 0166.

Degene die tegen een beschikking bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Tholen:

DatumBetreftOnderwerp
20-10-2020Gem. TholenVerleende omgevingsvergunning, het bouwen van een woning, Sint-Annaland

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-269036)

20-10-2020Gem. TholenAanvraag omgevingsvergunning, het kappen van 6 bomen, Sint-Annaland

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-269297)

20-10-2020Gem. TholenAanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een vrijstaande berging, Tholen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-269142)

20-10-2020Gem. TholenAanvraag omgevingsvergunning, het wijzigen van de voorgevel garage, Tholen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-269229)

20-10-2020Gem. TholenAlgemene plaatselijke verordening gemeente Tholen

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2020-269273)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.