Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Escudo 21 te Emmeloord

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Noordoostpolder op 7 augustus 2020, betreffende een object gelegen in Emmeloord.

informatie alleen over emmeloord

Inhoud Omgevingsvergunning:

Escudo 21 te Emmeloord: omgevingsvergunning 3 augustus 2020 het uitbreiden van een bedrijfspand

Burgemeester en wethouders van Noordoostpolder maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen.

Voor: het uitbreiden van een bedrijfspand

Locatie: Escudo 21 te Emmeloord

De beslistermijn wordt verlengd in verband met​ ​​dat nog niet alle toetsen met een positief resultaat zijn doorlopen. Door dit besluit is de uiterste beslisdatum met 6 weken verlengd.

Procedure

Op basis van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht zijn deze besluiten niet vatbaar voor bezwaar of beroep tenzij deze beslissing een belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Emmeloord:

DatumBetreftOnderwerp
22-09-2020EmmeloordKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Acacialaan 12 te Emmeloord

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-240781)

19-09-2020EmmeloordJeanne d'Arclaan 94 te Emmeloord: het plaatsen van een overkapping in de achtertuin

Betreft: Overig (gmb-2020-240026)

19-09-2020EmmeloordLange Nering 50 te Emmeloord: het plaatsen van een handelsreclame

Betreft: Overig (gmb-2020-239990)

18-09-2020EmmeloordEspelerweg 11 1 te Emmeloord: het uitbreiden en revitalisering van het tuincentrum

Betreft: Overig (gmb-2020-238370)

17-09-2020EmmeloordNagelerweg 16B te Emmeloord: het uitbreiding van hoogspanningstation EMZ110

Betreft: Overig (gmb-2020-237321)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.