Vooraankondiging voorbereiding bestemmingsplan ‘De Hoop 11a’ (Gemeente Uitgeest)

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Uitgeest op 6 augustus 2020

informatie alleen over gemeente uitgeest

Inhoud Bestemmingsplan:

Vooraankondiging voorbereiding bestemmingsplan ‘De Hoop 11a’

Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij het voornemen hebben een bestemmingsplan voor te bereiden voor het gebied gelegen direct ten zuidwesten van het perceel De Hoop 11a te Uitgeest.

Op dit moment liggen er nog geen stukken ter inzage en kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Te zijner tijd wordt een ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage gelegd. Dan is het mogelijk hierop te reageren. Deze bekendmaking wordt gedaan op www.overheid.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten, tel. 14 0251 of via e-mail: martijnknol@debuch.nl.

Uitgeest, 5 augustus 2020


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Uitgeest:

DatumBetreftOnderwerp
29-10-2020UitgeestGemeente Uitgeest, verleende Omgevingsvergunning (regulier), De Terp 16 in Uitgeest, het plaatsen van een nokverhoging aan de achterzijde van de woning, verzenddatum 21 oktober 2020 (WABO2001681)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-277414)

29-10-2020UitgeestGemeente Uitgeest, verleende Omgevingsvergunning (regulier), De Bakker 47 in Uitgeest, het aanpassen van het keukenraam aan de voorzijde van de woning, verzenddatum 19 oktober 2020 (WABO2001535)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-277410)

29-10-2020UitgeestGemeente Uitgeest, ontvangen aanvraag Omgevingsvergunning, Lagendijk 21 in Uitgeest, het vervangen van de schoeiing, datum ontvangst 21 oktober 2020 (WABO2002121)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-277401)

29-10-2020UitgeestGemeente Uitgeest, verleende Omgevingsvergunning (regulier), Populierenlaan 4 in Uitgeest, het vervangen en vergroten van de dakkapel aan de zijgevel van de woning, verzenddatum 21 oktober 2020 (WABO2001820)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-277390)

22-10-2020Gem. UitgeestGemeente Uitgeest, ontvangen aanvraag Omgevingsvergunning, Nieuwland (tussen 10 en16) in Uitgeest, het bouwen van drie woningen, datum ontvangst 6 oktober 2020 (WABO2002000)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-270539)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.