Verleende reguliere omgevingsvergunning, Postiljon 49 en 51, bouwen van twee woningen (tweekapper) (Gemeente Bergeijk)

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Bergeijk op 4 augustus 2020

informatie alleen over gemeente bergeijk

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende reguliere omgevingsvergunning, Postiljon 49 en 51, bouwen van twee woningen (tweekapper)

Met het oog op de mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift ingevolge de Algemene wet bestuursrecht volgt hieronder een opgave van de verleende reguliere omgevingsvergunning:

Nr.: BER-2020-0900

Omschrijving: Postiljon 49 en 51, bouwen van twee woningen (tweekapper)

Dit besluit ligt vanaf 31 juli 2020 zes weken ter inzage. Voor het inzien van deze stukken dient u een afspraak te maken. Dit kan via www.bergeijk.nl/afspraak.

Bezwaar maken?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U doet dit door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk.

De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 31 juli 2020 en bedraagt zes weken.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

 • uw naam en adres

 • de datum

 • het besluit waartegen u bezwaar maakt

 • de redenen waarom u bezwaar maakt

 • uw handtekening

 • Stuur uw brief naar:

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk

  Postbus 10.000

  5570 GA BERGEIJK

  Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten?

  Als u bezwaar maakt, blijft ons besluit in ieder geval geldig totdat we over uw bezwaar hebben beslist. Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten en snel duidelijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en alvast een voorlopige uitspraak doet.

  Het adres van de voorzieningenrechter is:

  Voorzieningenrechter van de rechtbank 's Hertogenbosch

  Sector bestuursrechtspraak

  Postbus 90125

  5200 MA 'S-HERTOGENBOSCH

  Een verzoek voorlopige voorziening kunt u alleen indienen als u bezwaar hebt gemaakt. U moet een kopie van het bezwaarschrift meesturen.

  Aan het indienen van een verzoek voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Vraag dit na bij de rechtbank.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Bergeijk:

  DatumBetreftOnderwerp
  24-10-2020Westerhovenverleende reguliere omgevingsvergunning, Leemskuilen 40 en 42 (Kavel D 463) in Westerhoven, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (bouwen van een overkapping)

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-275101)

  24-10-2020Gem. BergeijkBeleidsregel informatiebeveiligingsbeleid Kempengemeenten, GRSK en KempenPlus 2020

  Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2020-275629)

  24-10-2020Luyksgestelverleende reguliere omgevingsvergunning, Dorpstraat 12 in Luyksgestel, plaatsen van een tijdelijke woonunit

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-275107)

  23-10-2020BergeijkIngekomen APV melding, Elsenhof in Bergeijk, reserveren van een parkeerplek op parkeerplaats Elsenhof voor actie Band op spanning

  Betreft: Overig (gmb-2020-273852)

  23-10-2020BergeijkIngekomen sloopmelding, Nieuwstraat 6 a in Bergeijk, verwijderen van asbesthoudende materialen van een opslagruimte

  Betreft: Meldingen (gmb-2020-274126)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.