Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Burg. Goossensstraat 33 in Bladel, afwijken van het bestemmingsplan voor het in gebruik nemen van een berging als praktijkruimte

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Bladel op 4 augustus 2020, betreffende een object gelegen in Bladel.

informatie alleen over bladel

Inhoud Bestemmingsplan:

Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Burg. Goossensstraat 33 in Bladel, afwijken van het bestemmingsplan voor het in gebruik nemen van een berging als praktijkruimte

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:

Locatie:

Burg. Goossensstraat 33 in Bladel

Omschrijving:

afwijken van het bestemmingsplan voor het in gebruik nemen van een berging als praktijkruimte

Besluitdatum:

30 juli 2020

Zaaknummer:

BLA-2020-0910

Onderdelen:

 • Afwijken bestemmingsplan

 • Procedure:

  Regulier

  Bezwaar

  Belanghebbenden kunnen tegen het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11, 5530 AA Bladel. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 31 juli 2020 en bedraagt 6 weken.

  Daarnaast kunt u - als u spoedeisend belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

  Het besluit ligt gedurende zes weken ter inzage. Inzage van stukken kan alleen op afspraak (via e-mail: vergunningen@kempengemeenten.nl of telefoonnummer 0497-361636). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij ervoor dat de stukken voor u beschikbaar zijn.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Bladel:

  DatumBetreftOnderwerp
  27-10-2020BladelBesluit op aanvraag omgevingsvergunning, Hofplein 1 in Bladel, brandveilig gebruiken van een basisschool, buitenschoolse opvang en kinderopvang

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-275717)

  27-10-2020BladelBesluit op aanvraag omgevingsvergunning, Lodewijk van Deyssellaan 15 in Bladel, wijzigen van de voorgevel

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-275728)

  27-10-2020BladelBesluit op aanvraag omgevingsvergunning, Hofplein 1 in Bladel, brandveilig gebruiken van een basisschool, buitenschoolse opvang en kinderopvang

  Betreft: Omgevingsvergunning (stcrt-2020-55898)

  24-10-2020BladelBesluit op aanvraag omgevingsvergunning, Mastbos 11 in Bladel, plaatsen van een carport

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-274735)

  24-10-2020BladelOntvangst aanvraag omgevingsvergunning, Het Look ongenummerd in Bladel, bouwen van een woning

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-274960)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.