Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Hofstad ongenummerd in Bladel, aanleggen van een inrit en het kappen van een boom

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Bladel op 4 augustus 2020, betreffende een object gelegen in Bladel.

informatie alleen over bladel

Inhoud Omgevingsvergunning:

Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Hofstad ongenummerd in Bladel, aanleggen van een inrit en het kappen van een boom

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:

Locatie:

Hofstad ongenummerd in Bladel

Omschrijving:

aanleggen van een inrit en het kappen van een boom

Besluitdatum:

30 juli 2020

Zaaknummer:

BLA-2020-0549

Onderdelen:

 • Kappen

 • Inrit/Uitweg

 • Procedure:

  Regulier

  Bezwaar

  Belanghebbenden kunnen tegen het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11, 5530 AA Bladel. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 31 juli 2020 en bedraagt 6 weken.

  Daarnaast kunt u - als u spoedeisend belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

  Het besluit ligt gedurende zes weken ter inzage. Inzage van stukken kan alleen op afspraak (via e-mail: vergunningen@kempengemeenten.nl of telefoonnummer 0497-361636). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij ervoor dat de stukken voor u beschikbaar zijn.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Bladel:

  DatumBetreftOnderwerp
  23-10-2020BladelOntvangst aanvraag omgevingsvergunning, Dennenbos ongenummerd in Bladel, bouwen van een woning, het aanleggen van een inrit en het afwijken van het bestemmingsplan voor het tijdelijk wonen in een bedrijfspand

  Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2020-273574)

  22-10-2020BladelBesluit op aanvraag omgevingsvergunning, Annie M.G. Schmidtlaan 15 in Bladel, kappen van bomen

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-272406)

  21-10-2020BladelBesluit op aanvraag omgevingsvergunning, De Elsten 3A in Bladel, realiseren van een dagbesteding

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-270630)

  20-10-2020BladelBesluit op aanvraag omgevingsvergunning, De Korte Vore 13 in Bladel, verbouwen van een garage

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-269875)

  20-10-2020BladelOntwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning, Troprijt 5 in Bladel, veranderen van een varkenshouderij en het handelen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-269661)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.