Kennisgeving omgevingsvergunning Dom Helder Camarastraat 162, 1447ZN Purmerend

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Purmerend op 11 juli 2020, betreffende een object gelegen in Purmerend.

informatie alleen over purmerend

Inhoud Omgevingsvergunning:

Kennisgeving omgevingsvergunning Dom Helder Camarastraat 162, 1447ZN Purmerend

De gemeente heeft op 8 juli 2020 besloten de omgevingsvergunning voor Dom Helder Camarastraat 162, 1447ZN Purmerend te verlenen. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

 • het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning

 • Bent u het niet eens met dit besluit?

  Dan kunt u bezwaar maken. Neemt u dan eerst telefonisch contact met ons op; misschien komen we samen tot een oplossing. Komen we er niet uit, dan kunt u binnen zes weken na 9 juli 2020 een bezwaarschrift indienen.

  U kunt dat digitaal doen, dan heeft u een DigiD nodig. Of u schrijft een brief naar het team Juridische en Veiligheidszaken, Postbus 15, 1440 AA te Purmerend. Voor meer informatie zie: www.purmerend.nl/bezwaar.

  In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

 • uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres;

 • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

 • de reden waarom u bezwaar maakt;

 • de datum en uw handtekening.

 • Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuurt u dan een volmacht mee. Op www.purmerend.nl/bezwaar vindt u een voorbeeld.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Purmerend:

  DatumBetreftOnderwerp
  15-08-2020PurmerendKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Marseillehaven 11 te Purmerend

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-208900)

  15-08-2020PurmerendVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning De Wherelanden 64 tm 98 te Purmerend

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-208895)

  15-08-2020PurmerendKennisgeving ontvangst aanvraag wijziging aanhangsel leidinggevende Zwanebloem 8A, 1441TR Purmerend

  Betreft: Overig (gmb-2020-209029)

  15-08-2020PurmerendKennisgeving wijziging aanhangsel leidinggevende Gildeplein 58, 1445BM Purmerend

  Betreft: Overig (gmb-2020-209000)

  14-08-2020PurmerendKennisgeving ontvangst aanvraag ontheffing Rvv Kerkstraat 33 te Purmerend

  Betreft: Overig (gmb-2020-208769)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.