Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Hermesburg 58 te Nieuwegein

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Nieuwegein op 8 juli 2020, betreffende een object gelegen in Nieuwegein.

informatie alleen over nieuwegein

Inhoud Omgevingsvergunning:

Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Hermesburg 58 te Nieuwegein

Burgemeester en wethouders van gemeente Nieuwegein maken het volgende bekend:

Ingekomen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Hermesburg 58 te Nieuwegein

Ontvangen op: 3 juli 2020

Omschrijving: het plaatsen van houten fietsenschuur langs de woning

Kenmerk: 836929

Wilt u een reactie geven?

De gemeente toetst de ingekomen aanvraag nog om te bepalen of zij de aangevraagde omgevingsvergunning verleent of weigert. U kunt al wel een reactie geven. Later in de procedure kan dat ook nog. U kunt in dit Gemeenteblad lezen wanneer de gemeente een besluit over de aanvraag heeft genomen. Vanaf dat moment kunt u bezwaar of beroep aantekenen. In sommige gevallen krijgt u de mogelijkheid om voorafgaande aan het besluit een zienswijze te geven tegen een ontwerpbesluit. Ook dat kunt u dan lezen in dit Gemeenteblad.

Wilt u meer informatie?

U kunt de ingekomen aanvraag opvragen bij het Omgevingsloket. Dat doet u door een verzoek te mailen aan omgevingsloket@nieuwegein.nl. Vermeld in uw mailbericht ook uw telefoonnummer en geef duidelijk aan welke aanvraag u wilt inzien. U krijgt dan via een antwoordmail een digitale versie van de aanvraagstukken aangeboden. Als u een aanvraag bij het Omgevingsloket wilt inzien, kan dat alleen op afspraak. Het loket bevindt zich op de eerste etage van het Stadshuis aan het Stadsplein 1 te Nieuwegein (3431 LZ). U kunt van 08.30 uur tot 17.00 uur via ons Klant Contact Centrum, tel. 14 030, een afspraak maken.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Nieuwegein:

DatumBetreftOnderwerp
01-10-2020NieuwegeinKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Amperebaan 1 te Nieuwegein

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-250186)

01-10-2020NieuwegeinBekendmaking melding Ravenswade 48, Nieuwegein

Betreft: Overig (gmb-2020-250707)

01-10-2020NieuwegeinKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Remiseweg 7 te Nieuwegein

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-251184)

01-10-2020NieuwegeinKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Morelgaarde 2 te Nieuwegein

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-251364)

01-10-2020NieuwegeinKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Wattbaan 20 te Nieuwegein

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-250425)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.