Adresbesluit nr. 490 Vaststelling Ravenswade 2A, burgemeester en wethouders gemeente Nieuwegein;

Overig gepubliceerd door de Gemeente Nieuwegein op 8 juli 2020

informatie alleen over gemeente nieuwegein

Inhoud Overig:

Adresbesluit nr. 490 Vaststelling Ravenswade 2A, burgemeester en wethouders gemeente Nieuwegein;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein maken bekend dat zij op 3 juli 2020 hebben besloten dat, op grond van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen en de Verordening naamgeving en nummering (adressen), aan het pand kadastraal gelegen Jutphaas E 3840, het volgende adres wordt toegekend:

Ravenswade 2A

Inzagetermijn

Vanaf 7 juli 2020 tot en met 18 augustus 2020 ligt het besluit nr. 490 ter inzage bij de receptie van de stadswinkel van het Stadshuis van de gemeente Nieuwegein.

Bezwaar

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is dit besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep tenzij u, door dit besluit, rechtstreeks in uw belang wordt getroffen. Alleen in dat geval kan bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein.

Naar aanleiding van deze beschikking kan binnen 6 weken na de dag van de bekendmaking daarvan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend.

Bezwaarschriften dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein, Postbus 1, 3430 AA, Nieuwegein. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:

a. De naam en het adres van de indiener;

b. De dagtekening;

c. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. De gronden van het bezwaar (de motivering).


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Nieuwegein:

DatumBetreftOnderwerp
24-09-2020NieuwegeinKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Arabellaplantsoen 23 te Nieuwegein

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-244186)

24-09-2020NieuwegeinKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Karnweide 18 te Nieuwegein

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-244613)

24-09-2020NieuwegeinKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Ravenswade 14 te Nieuwegein

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-244554)

24-09-2020NieuwegeinKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Libelleweide 5 te Nieuwegein

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-243566)

24-09-2020Gem. NieuwegeinKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning De Kroon te Nieuwegein

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-244528)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.