Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Blokstraat 22 in Bergeijk, renoveren van een woning

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Bergeijk op 3 juli 2020, betreffende een object gelegen in Bergeijk.

informatie alleen over bergeijk

Inhoud Omgevingsvergunning:

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Blokstraat 22 in Bergeijk, renoveren van een woning

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ontvangen:

Nr.: BER-2020-0987

Datum ontvangst: 25 juni 2020

Omschrijving: Blokstraat 22 in Bergeijk, renoveren van een woning

Procedure

Deze publicatie is alleen bedoeld ter informatie, deze ligt niet ter inzage en is niet digitaal te volgen. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag (bij de uitgebreide procedure binnen 26 weken). Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de aanvrager nodig hebben. U kunt tegen een aanvraag geen zienswijze / bezwaar indienen. Zodra een (ontwerp)besluit is genomen wordt dit gepubliceerd. Bij de publicatie van het (ontwerp)besluit vermelden we hoe u zienswijze / bezwaar / beroep kunt indienen.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Bergeijk:

DatumBetreftOnderwerp
24-09-2020BergeijkIngekomen aanvraag omgevingsvergunning, Burgemeester Aartslaan 16 in Bergeijk, aanleggen van een zonnepark

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-243776)

22-09-2020Bergeijkverleende reguliere omgevingsvergunning, Jeneverbesdreef 4a in Bergeijk, kappen van diverse bomen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-241041)

22-09-2020Bergeijkverleende reguliere omgevingsvergunning, Hooge Berkt 11 in Bergeijk, (her)bouwen van een woning, het bouwen van een berging en het aanleggen van een inrit/uitweg

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-241154)

22-09-2020BergeijkIngekomen APV melding, Papaverstraat 9 en 11 in Bergeijk, plaatsen van stenen op de parkeerplaats

Betreft: Overig (gmb-2020-240786)

22-09-2020BergeijkIngekomen aanvraag omgevingsvergunning, Kennedylaan 37 in Bergeijk, bouwen van een dakkapel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-240874)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.