Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Twisseltsebaan in Hooge Mierde en Lensheuvel en Marialaan in Reusel, kappen van zes bomen

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Reusel-De Mierden op 3 juli 2020, betreffende een object gelegen in Hooge Mierde.

informatie alleen over hooge mierde

Inhoud Omgevingsvergunning:

Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Twisseltsebaan in Hooge Mierde en Lensheuvel en Marialaan in Reusel, kappen van zes bomen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:

Locatie:

Twisseltsebaan in Hooge Mierde en Lensheuvel en Marialaan in Reusel

Omschrijving:

kappen van zes bomen

Besluitdatum:

30 juni 2020

Zaaknummer:

REU-2020-0534

Onderdelen:

 • Kappen

 • Procedure:

  Regulier

  Bezwaar

  Belanghebbenden kunnen tegen het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11, 5540 AA Reusel. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 1 juli 2020 en bedraagt 6 weken.

  Daarnaast kunt u - als u spoedeisend belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

  Het besluit ligt gedurende zes weken ter inzage. Inzage van stukken kan alleen op afspraak (via e-mail: vergunningen@kempengemeenten.nl of telefoonnummer 0497-650650). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij ervoor dat de stukken voor u beschikbaar zijn.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Hooge Mierde:

  DatumBetreftOnderwerp
  01-10-2020Hooge MierdeBesluit op aanvraag omgevingsvergunning, Hoolstraat in Hooge Mierde, Smeelakkers in Hulsel, Buitenman in Lage Mierde en Kerkstraat in Reusel, kappen van vijf bomen

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-250299)

  30-09-2020Hooge MierdeBesluit op aanvraag omgevingsvergunning, De Stad 9 in Hooge Mierde, bouwen van een bijgebouw en overkapping

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-248957)

  24-09-2020Hooge MierdeOntvangst aanvraag omgevingsvergunning, De Gagel 16 in Hooge Mierde, herbouwen van varkensstallen (fase 1 milieu)

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-243619)

  19-09-2020Hooge MierdeBesluit op aanvraag omgevingsvergunning, De Luther 8 in Hooge Mierde, afwijken van het bestemmingsplan voor het in gebruik nemen van een bedrijfswoning en het hobbymatig houden van paarden

  Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2020-240084)

  18-09-2020Hooge MierdeBesluit op aanvraag omgevingsvergunning, De Stad 21 in Hooge Mierde, plaatsen van een tijdelijke woonunit

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-238788)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.