Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Puttendijk 15 in Bergeijk, verbouwen van de groepsaccomodatie

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Bergeijk op 3 juli 2020, betreffende een object gelegen in Bergeijk.

informatie alleen over bergeijk

Inhoud Omgevingsvergunning:

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Puttendijk 15 in Bergeijk, verbouwen van de groepsaccomodatie

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ontvangen:

Nr.: BER-2020-1005

Datum ontvangst: 29 juni 2020

Omschrijving: Puttendijk 15 in Bergeijk, verbouwen van de groepsaccomodatie

Procedure

Deze publicatie is alleen bedoeld ter informatie, deze ligt niet ter inzage en is niet digitaal te volgen. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag (bij de uitgebreide procedure binnen 26 weken). Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de aanvrager nodig hebben. U kunt tegen een aanvraag geen zienswijze / bezwaar indienen. Zodra een (ontwerp)besluit is genomen wordt dit gepubliceerd. Bij de publicatie van het (ontwerp)besluit vermelden we hoe u zienswijze / bezwaar / beroep kunt indienen.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Bergeijk:

DatumBetreftOnderwerp
19-09-2020BergeijkIngekomen sloopmelding, Looerheideweg 11 in Bergeijk, verwijderen van asbesthoudende materialen

Betreft: Meldingen (gmb-2020-239449)

19-09-2020BergeijkIngekomen aanvraag omgevingsvergunning, Witrijt (nabij) in Bergeijk, sectie K 785, bewerken van grond voor aanplant van bosplantsoen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-239325)

19-09-2020Bergeijkverleende reguliere omgevingsvergunning, Eikendreef 13 in Bergeijk, kappen van 3 bomen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-239504)

19-09-2020Bergeijkverleende reguliere omgevingsvergunning, begraafplaats aan de Bucht in Bergeijk, kappen van een boom

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-239480)

17-09-2020BergeijkIngekomen aanvraag omgevingsvergunning, De Uitvang in Bergeijk, bouwen van 4 woningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-236620)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.