Vastgesteld bestemmingsplan “De Joncheerelaan 152 te Nijverdal” (Gemeente Hellendoorn)

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Hellendoorn op 6 juni 2020

informatie alleen over gemeente hellendoorn

Inhoud Bestemmingsplan:

Vastgesteld bestemmingsplan “De Joncheerelaan 152 te Nijverdal”

Bij de publieksbalie in het huis voor Cultuur en Bestuur, Willem Alexanderstraat 7 in Nijverdal ligt met ingang van zaterdag 6 juni 2020 gedurende zes weken, derhalve tot en met zaterdag 18 juli 2020 ter inzage het besluit van de raad van de gemeente Hellendoorn van 12 mei 2020, nummer 2020-010715 tot vaststelling van het bestemmingsplan “De Joncheerelaan 152 te Nijverdal”.

Het inzien van de stukken kan alleen op afspraak. Voor een afspraak kunt u - in verband met de coronamaatregelen - alleen telefonisch contact opnemen via nummer 0548-630 214.

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan met de unieke ID: NL.IMRO.0163.BPNDDEJONCHELN152-VG01 inzien op ruimtelijkeplannen.nl via de link: https://bit.ly/2ZPkt1e

Downloaden van het vastgestelde plan is mogelijk via de link: https://bit.ly/3dhdcej

Dit bestemmingsplan heeft tot doel om de locatie De Joncheerelaan 152 te Nijverdal te her ontwikkelen. Ter plaatse is nu nog een sauna met een (karakteristieke) bedrijfswoning aanwezig. Bedoeling is om de bedrijfswoning te herbestemmen tot een reguliere (burger)woning en om op de locatie waar nu nog een sauna is gevestigd, de realisering van een tweetal (karakteristieke) woningen planologisch mogelijk te maken: de ene woning zal worden gesitueerd aan De Joncheerelaan en de andere woning aan de Mr. Ponsteenlaan te Nijverdal.

Aangezien niemand tijdig een zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan heeft kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad, kunnen uitsluitend belanghebbenden, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht, gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag (art 6:13 Awb)

Het beroepschrift dient tenminste de volgende gegevens te bevatten:

- uw naam en adres;

- een dagtekening;

- een omschrijving van het bestreden besluit;

- de gronden waarop uw beroep stoelt (de motivering).

Het is voor een burger ook mogelijk om beroep aan te tekenen via het digitaal loket. Klik voor meer informatie hierover op deze (hyper)link; https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ Om daarvan gebruik te kunnen maken, dient u de beschikking te hebben over een Digid-code.

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het indienen van een beroepschrift schorst het in werking treden van het bestemmingsplan niet. Daartoe kan, eveneens gedurende de termijn van terinzagelegging, een verzoek om schorsing en/of voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Hellendoorn:

DatumBetreftOnderwerp
25-07-2020NijverdalGemeente Hellendoorn - Tijdelijke gesloten verklaring voor alle voertuigen uitgezonderd fietsers - Grotestraat tussen Meijboomstraat en Maximastraat in Nijverdal

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2020-39294)

18-07-2020Gem. HellendoornBesluit route gevaarlijke stoffen

Betreft: Overig (stcrt-2020-39190)

18-07-2020Gem. HellendoornVastgesteld bestemmingsplan “Poggenbeltweg 21 en 21b te Haarle”

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2020-38183)

18-07-2020Gem. HellendoornVastgesteld bestemmingsplan “Locatie Eertink”

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2020-38209)

15-07-2020Gem. HellendoornSubsidieverordening verbetering winkelaanzicht centrumgebied Nijverdal 2020

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2020-179110)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.