Espelerlaan 74 te Emmeloord: het plaatsen van een sporttoestel op het schoolterrein

Overig gepubliceerd door de Gemeente Noordoostpolder op 5 juni 2020, betreffende een object gelegen in Emmeloord.

informatie alleen over emmeloord

Inhoud Overig:

Espelerlaan 74 te Emmeloord: omgevingsvergunning het plaatsen van een sporttoestel op het schoolterrein.

Op 26 mei 2020 is een aanvraag om omgevingsvergunning binnen gekomen voor deze locatie. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer HZ_WABO 2020-0994.

Nadere informatie

De ingediende aanvraaag ligt niet ter inzage. Het publiceren van de aanvraag om omgevingsvergunning is informatief; u kunt nog geen bezwaar maken of beroep indienen.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Emmeloord:

DatumBetreftOnderwerp
08-08-2020EmmeloordKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Jeanne d'Arclaan 82 en 84 te Emmeloord

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-203890)

08-08-2020EmmeloordZevenwouden 4 te Emmeloord: het vergroten van een garage

Betreft: Overig (gmb-2020-203578)

07-08-2020EmmeloordKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Escudo 21 te Emmeloord

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-202290)

06-08-2020EmmeloordScandinaviëlaan 78 te Emmeloord: het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ten behoeve van het huisvesten van arbeidsmigranten in de woning

Betreft: Overig (gmb-2020-200811)

06-08-2020EmmeloordEconomieweg 1 te Emmeloord: het wijzigen van het bedrijfspand

Betreft: Overig (gmb-2020-201518)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.