Lemsterweg 24 te Rutten: het uitbreiden van de huidige bewaring

Overig gepubliceerd door de Gemeente Noordoostpolder op 4 juni 2020, betreffende een object gelegen in Rutten.

informatie alleen over rutten

Inhoud Overig:

Lemsterweg 24 te Rutten: omgevingsvergunning 29 mei 2020 het uitbreiden van de huidige bewaring.

Op 29 mei 2020 is een omgevingsvergunning verleend voor deze locatie. Het gaat om het uitbreiden van de huidige bewaring. Deze vergunning is tot stand gekomen via de reguliere voorbereidingsprocedure.

Bezwaar maken.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Zet in uw bezwaarschrift ten minste:

 • uw naam, woonadres, telefoonnummer en e-mailadres;

 • de datum van uw bezwaarschrift;

 • een omschrijving of het nummer van het besluit waar u bezwaar tegen maakt;

 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;

 • uw handtekening.

 • U stuurt het bezwaarschrift aan de gemeente Noordoostpolder. Het adres is: Postbus 155, 8300 AD Emmeloord.

  Wilt u meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften?

  Bel dan met de gemeente Noordoostpolder via telefoonnummer (0527) 63 39 11.

  Heeft u spoed bij de beoordeling van uw bezwaren?

  Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. U kunt direct nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, een voorlopige voorziening vragen.

  Daarvoor is nodig dat u spoedeisend belang heeft. Dat is het geval wanneer de uitvoering van het besluit gevolgen heeft die niet ongedaan gemaakt kunnen worden. Een voorlopige voorziening vraagt u bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Het adres is:

  Rechtbank Midden Nederland, Sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

  Zijn er kosten aan verbonden?

  Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

  Aan het vragen van een voorlopige voorziening zijn wel kosten verbonden. Op www.rechtspraak.nl vindt u meer informatie over de hoogte van het bedrag.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Rutten:

  DatumBetreftOnderwerp
  26-09-2020RuttenLemsterweg 23 te Rutten: het herbouwen van een bedrijfswoning

  Betreft: Overig (gmb-2020-246305)

  22-09-2020RuttenGemaalweg nabij nr. 19 te Rutten: het plaatsen van een kweekkas op het volkstuincomplex

  Betreft: Overig (gmb-2020-240594)

  10-09-2020RuttenMeerweg 9, 11, 13, 15, 17 en 33A, 33B, 35A, 35B, 37A en 37B te Rutten: het bouwen van 11 woningen (rijwoningen)

  Betreft: Overig (gmb-2020-229680)

  03-09-2020RuttenWrakkenweg 14 te Rutten: het bouwen van een woning

  Betreft: Overig (gmb-2020-223605)

  22-08-2020RuttenKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Lemsterweg 23 te Rutten

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-214369)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.